Universitatea din Bucuresti
Header

Imaginea Portugaliei în literatura română, Daniel Silva Perdigão

iunie 28th, 2016 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor

Coperta Imaginea Portugaliei

Cartea lui Daniel Perdigão, lucrare revăzută a unei teze de doctorat, reprezintă cea dintâi sinteză scrisă la noi asupra contac­telor româno-portugheze de-a lungul anilor. Dincolo de articole, de studii ocazionale şi de comunicări ştiinţifice punctuale, prezentul volum reuneşte pentru prima oară datele disponibile în materie, le ordonează cronologic şi le completează cu câteva semnificative contribuţii personale, unele remarcabile.

De altfel, candidatul însuşi nu a fost un doctorand obişnuit: el a predat româna la Universitatea din Lisabona, predă actual­mente portugheza la Universitatea din București, afirmându-se – prin propria sa activitate – drept cunoscător profund al relaţiilor româno-portugheze.

Primul capitol cuprinde datele privitoare la semnalarea Portugaliei în presa românească, începând cu revistele lui Asachi din secolul al XlX-lea. Capitolul este interesant şi pitoresc prin investigaţiile întreprinse de autor. În următorul vor fi analizate amănunţit lucrările lui Nicolae Iorga referitoare la Portugalia; marele istoric a fost cel dintâi savant român pentru care Portugalia a constituit o preocupare constantă.

Contribuţia directă a lui Daniel Perdigão poate fi apreciată mai ales începând cu capitolul al treilea, în care doi mari scriitori români ce au trecut prin Portugalia în calitate de diplomaţi (Lucian Blaga şi Mircea Eliade) devin obiectul investigaţiei. Talentul de exeget al domnului Perdigão apare în analiza poe­ziilor lui Blaga din volumul La curţile dorului, analiză echilibrată şi inteligentă, care nu descoperă neapărat urme lusitane acolo unde ele nu se află şi nu forţează nota în sensul demonstraţiei. (…)

Punctul forte al acestei cărți şi, în acelaşi timp, proba ei supremă de originalitate o reprezintă ultimele două vaste capitole, dedicate reflexelor portugheze din romanul Craii de Curtea-Veche şi relaţiei pe care Mateiu Caragiale a întreţinut-o cu ministrul Portugaliei la Bucureşti din acea vreme, Martinho de Brederode.(…)

În concluzie, prin originalitatea temei alese, prin materialul inedit adus în discuţie, ca şi prin redactarea îngrijită direct în limba română, uneori elegantă chiar, cartea domnului Daniel Silva Perdigão, intitulată Imaginea Portugaliei în literatura română, rezultat al cercetărilor sale doctorale, se detașează în mod pozitiv dintre tezele citite de mine în ultimul timp.

din Cuvânt înainte de Prof. univ. dr. Mihai Zamfir

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.