Universitatea din Bucuresti
Header

Femeia asasin și sindromul Stockholm, Raluca Pavel

februarie 26th, 2016 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor

Coperta Femeia Asasin by Alex

Lucrarea Femeia asasin și sindromul Stockholm, elaborată de Raluca Pavel (doctor în sociologie la Universitatea din București), este rezultatul a numeroși ani de studiu, analize și observații, reprezentând un studiu unic în România.

Are la bază interpretarea sociologică, culturală, psihologică a interviurilor și chestionarelor aplicate unui număr de 25 de deținute încarcerate pentru omor calificat (omor de partener), aflate în penitenciarul de femei de la Târgșor, în perioada 2011-2015.

Volumul se adresează sociologilor, psihologilor, psihiatrilor, consilierilor familiali și psihoterapeuților, asistenților sociali, juriștilor, criminologilor, cadrelor penitenciarelor, personalului centrelor de reeducare/reintegrare, asociațiilor de susținere a victimelor violenței domestice/ONG-urilor/fundațiilor, studenților, masteranzilor, doctoranzilor și profesorilor și, nu în ultimul rând, publicului larg, celor dornici să afle de ce își omoară femeile partenerii.

„Cartea elaborată de Raluca Pavel, dedicată FEMEII ASASIN ŞI SINDROMULUI STOCKHOLM, se constituie ca un punct de referinţă în sociologia criminalităţii din România şi ca o lucrare de pionierat în domeniul cunoaşterii criminalităţii de gen, care încearcă şi reuşeşte să identifice principalele perspective teoretice, conceptuale şi metodolo­gice ale crimelor comise de femei, remarcându-se şi prin încercarea de explicare a motivaţiei şi a mobilurilor făptuite de acestea.

Autoarea reuşeşte să convingă că etiologia criminalităţii de gen îşi are originea atât în diversele traume suferite de femei în copilărie, în privaţiuni de tot felul avute în viaţa maritală, cât şi într-o viaţă domestică marcată de violenţă în timpul căsătoriilor. Ea îşi propune studierea motivaţiei şi naturii actului feminin criminal, oferind o imagine aproape completă a personalităţii femeii criminale şi a unui profil al femeii asasin, victimă de fapt a torturilor, cruzimilor şi pedepselor inumane sau degradante din perioada căsătoriei.

Lucrarea Ralucăi Pavel se singularizează în peisajul sociologiei crimei şi prin încercarea reuşită a autoarei de a analiza şi descifra mecanismele complexe şi complicate ale «drumului critic» al femeii asasin parcurs de la statutul de victimă la cel de agresor ce delimitează sindromul STOCKHOLM, precum şi condiţiile care îl caracterizează, şi anume: captivitate şi dependenţă a femeii în timpul mariajului, izolarea spaţială şi socială a acesteia, degradarea, umilinţa verbală şi ameninţările la care a fost supusă femeia, alături de «bunătatea aparentă sau mascată a agresorului».

Această analiză teoretică este completată în mod fericit de exemplificarea practică a manifestării sindromului Stockholm printr-o cercetare realizată personal de autoare în Penitenciarul Târgşor asupra unui eşantion de subiecţi femei condamnate pentru omor calificat.

Cartea include o serie de contribuţii personale şi originale ale autoarei, fiind redactată într-un stil ştiinţific elevat, dar accesibil lecturării, constituindu-se ca un îndreptar şi un îndrumar într-un domeniu foarte puţin studiat în literatura de specialitate din ţara noastră. Natura complexă şi temeinică a cercetării ştiinţifice din această carte oferă posibilitatea continuării şi aprofundării temei de studiu, interesând și fiind utilă sociologilor, criminologilor şi psihologilor, dar și altor specialişti şi practicieni, inclusiv cadre didactice, studenţi şi masteranzi din domeniul ştiinţelor sociale.”

(Fragment din Prefață, Prof. univ. dr. Dan Banciu)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.