Universitatea din Bucuresti
Header

Dosar de presă: Petre Florea – bibliotecar şi folclorist

noiembrie 15th, 2011 | Posted by Cristina Stefan in Dosar de presă

Petre Florea – bibliotecar şi folclorist
Însemnări de istorie literară, Ars Docendi, 2011

 

Un masiv volum cuprinzând Însemnări de istorie literară ne oferă istoricul literar şi fostul bibliotecar al Bibliotecii Militare Naţionale, Petre Florea (n. 27 octombrie 1940 la Bascov, jud. Argeş). Absolvent al Facultăţii de Filologie (1962), Petre Florea a publicat de-a lungul anilor numeroase lucrări şi studii destinate pregătirii de specialitate a bibliotecarilor. […]

De data aceasta, autorul ne surprinde cu o lucrare ştiinţifică, receptată ca atare de editor şi inclusă în seria „Academica”. […] Meritul cărţii constă în primul rând în autenticitate. Familiarizat cu lumea cărţilor, prin profesie şi pasiune, Petre Florea întreprinde studii sistematice despre operele mai puţin cunoscute  ale unor folclorişti de primă mână, de la Moses Gaster şi Petre Ispirescu la Tudor Pamfile. […]

Susţinut profesional de colegii de la Biblioteca Militară Naţională, ca şi de istoricul literar Nicolae Scurtu, Petre Florea rămâne un folclorist autentic. Dovadă este şi studiul dedicat Cântecului refugiaţilor (manuscris original, aflat în Arhivele Statului din Bucureşti, cercetat ca atare de autor), în care transpar ecouri ale dramei românilor bucovineni evacuaţi cu forţa în Siberia, între 1950-1958. Interpretând mărturiile sătencei Aniţa Nandis-Culda (1904-1986) ca pe o veritabilă baladă urbană, folcloristul asociază spovedania acestei femei cu o creaţie folclorică , în lumina teoriei baladei, susţinută, între alţii, de Alexandru I. Amzulescu şi Gheorghe Vrabie. Astăzi, susţine Petre Florea, transmiterea şi răspândirea baladei poate diferi , în funcţie de gradul de cultură al beneficiarilor. Finalitatea este însă aceeaşi: cunoaşterea unor destine de excepţie, a unor sentimente ce ţin de înălţimea spiritualităţii umane.

Articol preluat din Biblioteca Bucureştilor, nr.11, 2011

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.