Universitatea din Bucuresti
Header

Prezentare

Prezentare

Ars Docendi este o editură cu profil academic şi cultural în cadrul Universităţii din Bucureşti, având autonomie funcţională şi statut distinct. Este recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice şi membru deplin al Asociaţiei Editorilor din România.

Din anul 1998 şi până în prezent Ars Docendi a publicat peste 800 de titluri de carte (cu precădere carte ştiinţifică, dar şi carte de cultură), periodice, precum şi numeroase materiale dedicate diferitelor manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale.

Editura execută servicii de redactare, tehnoredactare, machetare şi dispune de tipografie proprie. Calitatea conţinutului lucrărilor editate este dublată de cea a tiparului. Ars Docendi s-a făcut, de altfel, remarcată şi prin editarea unor volume bibliofile.

Activitatea editurii a fost recompensată cu:

2017 – Volumul Spre Răsărit, cu Alexandru, autor Luiza Barcan, a fost distins de Asociația Editorilor din România în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest 2017.

2015 – Volumul Poèmes et dessins, autor Margareta Sterian, a fost distins de Asociația Editorilor din România în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest 2015.

2014 – Premiul „Mircea Florian“ al Academiei Române, acordat lui Ion Tănăsescu pentru lucrarea Fiinţă şi reprezentare a fanteziei la Franz Brentano, Editura Ars Docendi, 2011.

2013 – Premiul de Excelenţă al Asociaţiei Editorilor din România, acordat Editurii Ars Docendi pentru volumul Simbolica fundamentală tradiţională. Perspective, evoluţiimentalităţi, autor Alexandru Nancu (in memoriam).

2012 – Premiul special pentru 10 de ani de promovare a cărţilor Irinei Nicolau (1946-2002), distincţie acordată Editurii Ars Docendi şi Muzeul Ţăranului Român.

2012 – Premiul „Emil Racoviţă” al Academiei Române, acordat lucrării Cercetări ecologice asupra populaţiilor de acarieni (Acari: Mesostigmata – Gamasina) din solurile unor ecosisteme forestiere din masivul Bucegi – România, autori Manu Minodora şi Honciuc Viorica, Editura Ars Docendi, 2010.

2011 – Premiul „Emil Racoviţă” al Academiei Române, acordat lucrării Ecotoxicologia metalelor grele în Lunca Dunării, autor Virgil Iordache, Editura Ars Docendi, 2009.

2010 – Premiul „Emanoil Teodorescu” al Academiei Române, acordat lucrării The Hornwort and Liverwort Atlas of Romania, autor  Sorin Ştefănuţ, Editura Ars Docendi, 2008.

2009 – Premiul „Grigore Cobălcescu” al Academiei Române, acordat lucrării Ostracode purbeckiene din Dobrogea de Sud, autor Marius Stoica, Editura Ars Docendi, 2008.

2008 – Premiul „Virgil Madgearu” al Academiei Române, acordat lucrării Parteneriat creativ de bunăstare, autor Nicolae Bulz, Ars Docendi, 2005.

2003 – Premiul special al Asociaţiei Editorilor din România, acordat Editurii Ars Docendi pentru volumul Arca lui Noe. De la neolitic la Coca-Cola, volum îngrijit de un colectiv al Muzeului Ţăranului Român, coordonator Irina Nicolau.

2000 – Medalia de Aur la Forumul Internaţional de Cartofilie Carto.

Între autorii care semnează lucrări editate de Ars Docendi se numără personalităţi de la Universitatea din Bucureşti, de la alte instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din România şi din străinătate, de la institutele Academiei Române, muzee, biblioteci ş.a.

Principalele direcţii ale politicii editoriale sunt:

– editarea unor volume de referinţă din domeniul academic şi universitar

– dezvoltarea proiectelor educaţionale şi culturale prin publicarea unor volume ale unor cercetători şi scriitori recunoscuţi

– sprijinirea cercetării prin publicarea rapidă a lucrărilor ştiinţifice

– susţinerea modernizării cursurilor prin publicare de tiraje medii, la costuri accesibile

– sprijinirea programelor academice, a publicaţiilor studenţeşti şi a conceptului antreprenorial de dezvoltare a universităţilor

– dezvoltarea proiectelor de cooperare internaţională în producţia de materiale educaţionale