Universitatea din Bucuresti
Header

DATORIILE OMULUI CREŞTIN, Simeon Marcovici

aprilie 17th, 2014 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor

Cartea de faţă, pe care am reeditat-o, a fost publicată în anul 2006 la Editura Universităţii din Bucureşti.

A apărut într-un tiraj redus, repede epuizat. (…)

Explicaţia ar fi de găsit în titlul acestei cărţi – Datoriile omului creştin – menit să suscite interesul credincioşilor, precum şi, poate, în interesul pentru figura autorului ei, Simeon Marcovici, unul dintre cei mai de seamă profesori – cărturari în şcoala naţională de la „Sf. Sava” întemeiată de Gh. Lazăr. Profesor de retorică în această şcoală – devenită Colegiu naţional din 1831 – , ca şi ceilalţi colegi ai săi, cunoscuţi dascăli, în spiritul unei educaţii civice care se cerea strâns împletită cu cea religioasă, el a fost preocupat de această temă, a datoriilor omului creştin, cartea elaborată de el, pornind de la preceptele biblice, devenind una dintre cărţile de referinţă, cu această tematică, din prima jumătate a secolului al XIX-lea. (…)

Dar, şi peste timp, credem că această carte îşi găseşte utilitatea, tema „datoriilor omului creştin” rămânând mereu actuală, inclusiv pentru omul de la începutul mileniului al III-lea.”

Prof. univ. dr. Isar

(Fragment din Argument)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.