Universitatea din Bucuresti
Header

Consilierea filosofică: de la practică la profesie, Vasile Hațegan

mai 3rd, 2018 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2018 | Noutăţi | Prezentări ale volumelor

„Pornind de la întrebarea dacă societatea românească are nevoie de filosofi sau de practicieni ai filosofiei și de la constatarea că programa de studii de filosofie din universitățile din România nu creează suficiente deschideri necesare punerii în practică a filosofiei, prezentul volum, semnat de Vasile Hațegan, realizează o cercetare multidirecțională, de mare amploare, menită a identifica potențialul filosofiei sub forma ei aplicată în consiliere. Acest efort include o minuțioasă trecere în revistă a numeroase aspecte ale deschiderilor practice, de consiliere, ale filosofiilor exersate din Antichitate și până în prezent și mai ales ale ei ca practică explicită de consiliere, petrecută în deceniile din urmă.

Efortul cu totul lăudabil de examinare, istorică și comparativă, a acestei multitudini de orientări în reflecția filosofică l-a condus pe autor la identificarea de modalități prin care practicieni ai filosofiei aplicate se alimentează teoretic din curente ale filosofiei ce furnizează elementele de conținut ale formării și dezvoltării de abilități utile și necesare noii (care, în fapt, nu e deloc nouă) practici a consilierii și consultanței filosofice.”

Conf. univ. dr. Florin Lobonț

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.