Universitatea din Bucuresti
Header

Prezentări volume: Copilăria poeziei

martie 19th, 2012 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Prezentări volume: Copilăria poeziei)

Volumul Copilăria poeziei, autor Dorel Zaica (ediţa a IIa) este unul dintre puţinele prin care se încearcă aducerea în faţa cititorului a unor mostre inedite şi cu totul speciale de creativitate în artă plastică şi literatură infantilă. El este rodul unei activităţi neîntrerupte a autorului, începând cu anul 1973, când a început să adauge şi cuvântul rostit sau scris la ansamblul exerciţiilor de dezvoltare a capacităţii creatoare prin desen. Lucrarea este gândită ca o carte-obiect, cu 350 de gânduri fermecătoare ale elevilor lui Dorel Zaica şi este prefaţată de poeta Ana Blandiana. „Peisajul este o caligrafie a lui Dumnezeu” şi „Zadarnic este să ai aripi, iar cerul uşi închise” sunt doar două din fermecătoarele gânduri ale elevilor profesorului Dorel Zaica, extrase din volumul Copilăria poeziei. „Dorel Zaica este, de multă vreme, cea mai importantă şi mai originală figură a pedagogiei artistice din România. Specializat în educaţia copiilor de vârstă şcolară, […] caută să stimuleze creativitatea elevilor, apelând la instinctul lor ludic, la inocenta lor îndrăzneală, la prospeţimea experienţei lor de viaţă” – Andrei Pleşu (fragment din Prefaţa la volumul „Experimentul Zaica”, autori Irina Nicolau, Ciprian Voicilă şi Daniela Alexandrescu, Editura Meridiane, 2000).

Ediţia a II-a (revizuită şi adăugită) a volumului aduce la zestrea primei ediţii noi mostre de creativitate în   literatura şi arta plastică infantilă, selectate de autor în anul care s-a scurs de la apariţia celei dintâi.

 

 

Coperta-Cusaturi-romanesti

Albumul este o reeditare în facsimil a primei ediţii, tiparite în 1943 de către Institutul de Arte Grafice „MARVAN” S.A.R. din Bucureşti.

Este prefaţat chiar de Elisa Brătianu, care dezvăluie imboldurile acestui demers: păstrarea adevăratelor tradiţii româneşti şi introducerea studiului etnografic în planul public de învăţământ, cu scopul de a le apăra de eventualele alterări şi coruperi. Elisa Brătianu a fost fascinată încă din copilarie de cusăturile româneşti (datorită faptului că a crescut mai mult la ţară). Văzând aceleasi cusături (de fapt, doar niste imitaţii palide) utilizate şi în veşmintele „la modă” din Bucureşti sau Sinaia, ea realizează necesitatea conservării adevăratelor modele de cusături tradiţionale, pentru a le proteja astfel de imitări şi coruperi ulterioare. Astfel a început activitatea de culegere (prin sate din toată ţara) a diverselor modele de cusături. Efortul ei s-a concretizat într-un masiv Album de cusături româneşti, urmat (din raţiuni economice – ar fi fost prea scump pentru oamenii de la sate) de albumul Cusături româneşti culese de Elisa I. Brătianu, album de format mai mic. (mai mult…)

Prezentări volume: Adrian Săvoiu, Mănăstirea Nămăeşti…

martie 13th, 2012 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Prezentări volume: Adrian Săvoiu, Mănăstirea Nămăeşti…)

Volumul adună pentru prima oară cele mai importante mărturii ale călătorilor români şi străini care au scris despre Mânăstirea Nămăeşti din zona Muscelului. Lucrarea se deschide cu prezentarea unor repere legate de istoricul şi descrierea mânăstirii. Acestea sunt urmate de însemnările celor care au trecut pe aici de-a lungul timpului.

Cea dintâi mărturie inclusă în volum datează din 1746 şi aparţine lui Neofit Cretanul, mitropolit al Ţării Româneşti. Urmează apoi însemnări ale unor călători englezi din secolul al XIX-lea precum James Henry Skene şi Mrs. Walker, care au fost traduse acum pentru prima dată în limba română. Ies în evidenţă paginile scrise de Théodore Margot, un francez stabilit în Muntenia în jurul anului 1840, care dovedeşte o foarte bună cunoaştere a realităţilor româneşti şi chiar scrie în limba română. Nu lipsesc, evident, impresiile unor peregrini români ca Alexandru Pelimon, C. D. Aricescu,  Petre Ispirescu, Nicolae Iorga, C. Rădulescu-Codin şi alţii.

În partea finală, volumul este însoţit de o bogată iconografie care adună cvasitotalitatea cărţilor poştale ilustrate ce înfăţişează mânăstirea Nămăeşti (începând cu cea dintâi editată în 1900). Sunt reproduse, de asemenea, alte fotografii, desene şi litografii cu valoare de document.

 

Prezentări volume: Claudiu Neagoe, Arnăuţii în Ţările Române

martie 13th, 2012 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Prezentări volume: Claudiu Neagoe, Arnăuţii în Ţările Române)

Lucrarea de faţă reprezintă un studiu istoric amplu referitor la un corp militar, mai puţin cunoscut în istoriografia de specialitate, acela al arnăuţilor, lefegii sau mercenari de origine sud-dunăreană, prezenţi în oştile Moldovei şi Ţării Româneşti din epoca fanariotă (1711/1716–1822).

Acest demers istoriografic a avut ca punct de plecare un studiu mai vechi, intitulat Arnăuţii în oştile Moldovei şi Ţării Româneşti (secolul al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea) şi publicat în revista Muzeului Judeţean Argeş, Argesis. Studii şi comunicări-Seria istorie, tom. XIV, 2005, pp. 423-433.

Lucrarea este structurată în patru părţi distincte. Prima, intitulată Consideraţii generale referitoare la organizarea militară a Ţărilor Române în „secolul fanariot”, relevă, în linii generale, situaţia politică şi militară a Ţărilor Române sub regimul turco-fanariot (1711/1716-1822). Cea de-a doua parte a lucrării, intitulată Arnăuţii în oştile Ţărilor Române din vremea domnilor fanarioţi, descrie pe larg această categorie de lefegii aflaţi în slujba fanarioţilor. De regulă aceştia formau garda personală a domnului, precum şi poterele trimise împotriva haiducilor şi a tâlharilor. Partea a treia, intitulată Rolul arnăuţilor în timpul evenimentelor de la 1821, scoate în evidenţă implicarea şi atitudinea îndoielnică, oscilantă, a acestor mercenari în cursul evenimentele extrem de agitate, violente chiar, petrecute în anul 1821. După ce i-au trădat pe domnii fanarioţi, stăpânii lor, arnăuţii au trecut de partea mişcării revoluţionare eteriste sau de partea răscoalei lui Tudor Vladimirescu, pentru ca mai apoi o parte dintre aceştia să treacă în slujba turcilor.

Istoria acestui corp militar se încheie în cea de-a patra parte, intitulată Ultimii arnăuţi din Ţările Române. După formarea oştirii pământene (1831), arnăuţii au încetat să mai formeze un corp militar. Îi mai întâlnim, totuşi, vreme de câteva decenii, pe străzile marilor oraşe, ca paznici şi slujitori ai agenţilor şi oficialilor străini sau ca însoţitori ai trăsurilor domneşti sau boiereşti, îmbrăcaţi în veşminte bogate şi multicolore şi  purtând arme la brâu.

Prezentări volume: Silvia Branea, Serialele pentru tineri

martie 13th, 2012 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Prezentări volume: Silvia Branea, Serialele pentru tineri)

Lucrarea reprezintă singura abordare ştiinţifică din România a problematicii influenţei serialelor pentru tineri. Cartea debutează cu o prezentare a teoriilor referitoare la schimbarea atitudinală şi la influenţa televiziunii. In continuare sunt prezentate rezultatele unei cercetări realizate în rândurile studenţilor de la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării a Universităţii din Bucureşti, în perioada 1998-1999. Principalul obiectiv al cercetării a constat în stabilirea măsurii în care mass-media de ficţiune (serialele adresate tinerilor) influenţează atitudinile acestora, în sensul contribuţiei la modelarea comportamentelor audienţei într-o direcţie „modernă”, conformă cu atitudinile şi valorile personajelor din seriale. Serialul vizionat de studenţii care au participat la cercetare a fost „Beverly Hills 90210”. În urma cercetării s-a constatat că, deşi participanţii la cercetare nu recunosc decât în mică măsură existenţa unei influenţe a televiziunii (şi implicit a serialelor de televiziune) asupra lor, se poate evidenţia exercitarea unor presiuni persuasive moderate din partea media de ficţiune.

Prezentări volume: Relieful şi valorificarea lui în turism

februarie 11th, 2012 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Prezentări volume: Relieful şi valorificarea lui în turism)

Relieful – prin multitudinea formelor sale, de la abrupturile calcaroase la plajele aurii, de la crestele montane fierăstruite de foste limbi de gheaţă la tainele lumii carstice subterane- a atras atenţia oamenilor din cele mai vechi timpuri. Odată cu dezvoltarea turismului (începând cu secolul al XIX lea) acesta s-a impus ca o componentă a potenţialului turistic.

Lucrarea de faţă, structurată în patru părţi, îşi propune să prezinte raportul dintre relief, component de bază al învelişului geografic şi activitatea turistică sub diferite forme.

Prima parte este dedicată geomorfositurilor – cadru teoretic, conceptual şi metodologic. Abordarea este nouă în literatura geografică românească, dar de mare actualitate în literatura geomorfologică mondială. Studiul geomorfositurilor ca forme de relief care capătă în timp o anumită valoare (ştiinţifică, culturală, estetică, ecologică şi economică) datorită percepţiei umane se impune ca premisă a dezvoltării activităţilor turistice, a creării unor trasee şi produse geoturistice. Relieful s-a impus în timp ca suport material pentru elementele componente ale patrimoniului cultural- istoric, tocmai de accea sunt mulţi autori care consideră că relieful (formele şi procesele) poate fi înscris în patrimoniul natural al teritoriului respectiv. Prin caracteristicile sale relieful poate amplifica valoarea turistică ale unor obiective culturale, istorice sau religioase.

Raportul dintre relief şi activitatea turistică reprezintă problematica celei de-a doua părţi. Relieful este văzut atât ca factor de favorabilitate pentru activităţile turistice cât şi prin restrictivităţile pe care le impune pentru diferitele tipuri şi forme de turism. Dezvoltarea în timp şi spaţiu a fenomenului turistic a ţinut şi ţine cont de configuraţia reliefului. Pentru o valorificare superioară a acestuia trebuie să se ţină cont de valoarea valoarea intrinsecă a peisajului, ştiut fiind faptul că relieful se impune prin caracteristicile sale estetice (fizionomie, unicitate, masivitate, bogăţia formelor) în cadrul peisajului.

Panizza şi Piacente (2000) consideră că prima etapă în cunoaşterea patrimoniului unui teritoriu este dată de cunoaşterea structurii geologice şi a reliefului, pentru ca apoi să fie analizat impactul omului în mediu (modul în care el s-a adaptat la topografia existentă) dar şi cultura materială şi spirituală a acestuia. Este de fapt ceea ce ne-am propus în partea a treia şi a patra a lucrării. Sunt astfel prezentate geomorfositurile specifice fiecărui tip de relief, inclusiv agenţii şi procesele care le-au determinat, neinsistând pe mecanismul care le-a determinat. Fără îndoială că existenţa geomorfositurilor de o mare diversitate şi valoare trebuie să conducă la valorificarea acestora pentru activitatea turistică,  amenajările care se realizează trebuie să ţină cont de necesitatea unui turism ecologic, să fie proiectate şi realizate respectând mediul şi afectând cât mai puţin toate componentele sale, inclusiv relieful.

Ne adresăm în cele ce urmează studenţilor de la cursuri de zi, ID, IFR (secţia Geografia Turismului), masteranzilor, doctoranzilor şi profesorilor de geografie dar şi tuturor celor care sunt îndrăgostitţi de natură şi doresc a-i descifra tainele.

Prezentări volume: Psihologia sonoluminică

februarie 11th, 2012 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Prezentări volume: Psihologia sonoluminică)

Ionel Mohîrţă, beneficiind de formare în domeniul psiho-fizicii, cuanticii, spectroscopiei etc., ne introduce într-un domeniu pe cât de interesant, pe atât de controversat, dar care oricum merită toată atenţia prin beneficiile pe care le pot aduce sunetul şi lumina în evaluarea şi modificarea terapeutică a subiectului uman.

După ce încearcă – şi reuşeşte – să ne facă «să gândim cuantic», cu intenţia clară de a observa în profunzime tainele realităţii, în care include şi OMUL, autorul, cu subtilitate şi competenţă, ne prezintă o altă realitate prin zborul mental, de la interior la exterior prin sunet şi lumină.

Autorul realizează o lucrare bine închegată teoretic şi practic, având deosebite contribuţii originale în plan teoretic, metodologic şi practico-aplicativ. De aceea, ţinem să apreciem efortul deosebit de prezentare şi structurare a vastelor cunoştinţe din domenii tangente psihologiei şi psiho-fiziologiei, cu scopul evident de a ne introduce în cele trei studii pe care le-a efectuat pentru validarea ipotezelor extrem de riguros formulate şi viabile.

Convins că anatomia şi fiziologia corpului uman nu trebuie să rămână o necunoscută, că ea este subtilă, dar poate fi percepută, autorul realizează un demers prin care ne ajută atât la stabilirea vârstei bio-electrice, dar şi la perceperea dimensiunilor «grele» ale con­ştienţei umane.

Definind clar şi concis psihologia sonoluminică drept zonă desprinsă din psihologie pentru a aprofunda fenomenele mentale din perspectiva influenţei sunetului şi a luminii asupra personalităţii umane, autorul ne detaliază variabilele pe care le-a utilizat în cercetare şi care gravitează în acest câmp, cu principii şi determinante deosebit de utile explorării prin NLP, PEU şi meloterapie – care fac obiectul părţii a doua a lucrării.

Considerăm, în consens cu autorul, că această lucrare, de pionerat în România, aduce veritabile contribuţii pe multiple planuri. Ea este o alternativă solidă ştiinţific la înţelegerea PSIHOLOGIEI ca ştiinţă, cu evidenţierea modelelor de interferenţă electrono-fotonice, apte de a procesa informaţia şi, implicit, «ordonarea» unei conştienţe specifice, ajustându-ne ori modificându-ne convingerile.

Prof. univ. dr. Ruxandra Răşcanu