Universitatea din Bucuresti
Header

Modernist Discourses of Travel. D.H. Lawrence’s Transatlantic Quest, C. Anghel

noiembrie 2nd, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2017 | Noutăţi - (Comentariile sunt închise pentru Modernist Discourses of Travel. D.H. Lawrence’s Transatlantic Quest, C. Anghel)

Travel expresses D. H. Lawrence’s negotiating on the border between the character’s inside and his/her outside. What the stream-of-consciousness representatives resolved as the refuge into the personage’s interiority is here still a function of the exteriority – a mode of thinking that renders, in fact, the impossible Lawrencian divorce from the matter, from the touchable, sensorial aspect of our existential given. Human mind has sinuosities, it is often unaccountable and surprising, Lawrence seems to admit. But the temptation of the exterior physical reality is still there, and one cannot deny the interconnectedness between the elements of two essential oppositions: mind-flesh; individual-environment. While recording an obvious process of inner dissolution, Lawrence muses on the threads that still link us to what we usually call objective reality; he still toys with the narrative possibilities of the landscape; he still projects exteriority upon his existential dilemmas, preaching, not only in purely narrative terms, but also with the philosopher’s voice, the faith in that palpable “something” in which our consciousnesses are inextricably immured. Beyond the lure of objectual symbolism that the writer cannot escape, his discourse tries to capture a paradox: dealing with (and being in) the object and the subject at the same time.

Camelia Anghel

Unlike the majority of critical studies on D.H. Lawrence’s travel writing, which  focus on the biographical purport of travel, Camelia Anghel’s thesis centres round the textual aspect of the literary, which definitely contributes to the originality of the approach. In an age when cultural studies visibly undermine the authority of the textual evidence and of the aesthetic, the book regards Lawrence’s works as a sum of literary discourses that incorporate the substance of sociohistorical criticism, thus revaluing the unifying potential of a structuralist pattern and the British writer’s atypical modernism.

Prof. Rodica Mihăilă, University of Bucharest

Dicționar de aviație englez-român, ediția a II-a revizuită și adăugită

noiembrie 2nd, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2017 | Noutăţi - (Comentariile sunt închise pentru Dicționar de aviație englez-român, ediția a II-a revizuită și adăugită)

Dicţionarul de faţă vine în întâmpinarea tuturor celor care doresc clarificări şi informaţii în legătură cu lexicul aviatic civil sau militar. Mai exact, lucrarea cuprinde termeni tehnici cu o frecvenţă ridicată în limbajul de specialitate, fiind un instrument lingvistic necesar inginerilor şi ofiţerilor ingineri de aviaţie.

[…]

Dicţionarul a avut ca punct de plecare ediţii bilingve şi monolingve care se regăsesc în lista bibliografică. Noi am revizuit aceste lucrări de referinţă, efectuând o serie de modificări şi actualizând termenii din domeniul ingineriei de aviaţie care a cunoscut o dinamică deosebită în perioada ce a trecut de la elaborarea publicaţiilor precedente.

Fondul lexical bogat al domeniului reprezentat în dicţionar şi dorinţa de a se acorda prioritate termenilor în funcţie de importanţa şi de frecvenţa utilizării lor au dus la necesitatea unei selectări obiective. Desigur că reuşita acestui lucru va fi reflectată de utilitatea lucrării pentru toţi cei cărora le este adresată.

Elena-Raluca Constantin,
Alexandra Ionescu

L’expression de l’imprécision dans les langues romanes

noiembrie 2nd, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2017 | Noutăţi - (Comentariile sunt închise pentru L’expression de l’imprécision dans les langues romanes)

Le présent volume est issu des travaux du Colloque International Moyens linguistiques d’expression de l’imprécision dans les langues romanes organisé les 22 et 23 mai 2015 par le Centre de linguistique comparée et cognitivisme de l’Université de Bucarest en collaboration avec l’Institut Français de Bucarest, la Chaire Fernando Pessoa de Camões I.P. de Bucarest, l’Istituto Italiano di Cultura Vito Grasso de Bucarest et la Faculté des Langues et Littératures Étrangères de l’Université de Bucarest. Parmi les 35 contributions retenues pour la publication, quatre sont les textes des conférences plénières pour lesquelles nous avons eu le plaisir d’accueillir Catherine Kerbrat-Orecchioni, María Antonia Martín Zorraquino, Piera Mollinelli et Fátima Oliveira.

Ce colloque marque la reprise de l’activité du Centre de linguistique comparée et cognitivisme de l’Université de Bucarest, fondé en 2006 par Sanda Reinheimer-Rîpeanu. Nous entendons ressusciter une tradition de la recherche contrastive en contexte roman qui jette des passerelles entre diverses disciplines linguistiques, allant de l’étymologie jusqu’à l’analyse du discours. La diversité des approches reflète les lignes directrices qui orientent les recherches des membres du Centre, lesquels trouvent ainsi un cadre de dialogue stimulant autor de thèmes suffisamment riches pour les fédérer.

Les éditeurs: Oana-Dana Balaş, Adriana Ciama, Mihai Enăchescu, Anamaria Gebăilă, Roxana Voicu

Gramática prática do português. Exercícios complementares, Adriana Ciama

noiembrie 2nd, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2017 | Noutăţi - (Comentariile sunt închise pentru Gramática prática do português. Exercícios complementares, Adriana Ciama)

A Gramática prática do português. Exercícios complementares destina-se ao ensino/aprendizagem de Português Língua Estrangeira (PLE) e contempla as principais estruturas morfossintáticas da língua portuguesa (variante europeia) para os níveis avançado e superior. Dividido em dez capítulos, de acordo com as partes de discurso identificadas pela gramática tradicional, o livro contém mais de trezentos exercícios gramaticais e privilegia os domínios que apresentam maior complexidade e dificuldade de apendizagem para os falantes não nativos de português, sendo os sistemas pronominal, verbal e preposicional exemplos paradigmáticos. Os exercícios permitem aos aprendentes aprofundar os seus conhecimentos sobre o funcionamento da língua e oferecem-lhes a oportunidade de perceber o papel que a gramática desempenha na comunicação.  (…)  A Gramática prática do português. Exercícios complementares pretende ser um instrumento útil numa área onde carecem os livros de exercícios práticos para os níveis avançado e superior.

Adriana Ciama

Gramática prática do português, Adriana Ciama

noiembrie 2nd, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2017 | Noutăţi - (Comentariile sunt închise pentru Gramática prática do português, Adriana Ciama)

A Gramática prática do português destina-se ao ensino/aprendizagem de Português Língua Estrangeira (PLE), variante europeia, e contempla as principais estruturas gramaticais da língua portuguesa. Como se destina a falantes não nativos de português, que querem aprender a língua de forma sistemática ou aperfeiçoar os conhecimentos gramaticais, os aspetos normativos prevalecem. No entanto, como a norma também admite, em  determinados casos e com determinados aspetos, variantes possíveis, a descrição foi feita de acordo com os usos da língua. Assim, sempre que possível, conjugam-se os dois métodos, normativo e descritivo, de forma a oferecer ao público aprendente um valioso instrumento de trabalho.

Apesar de adotar a tradicional divisão das palavras em partes de discurso, o que explica a estruturação em dez capítulos, a Gramática prática do português apoia-se no entanto nos  contributos mais recentes da linguística moderna e procura oferecer uma estruturação dos factos de língua de acordo com as necessidades dos aprendentes de português língua estrangeira. Redigida numa linguagem acessível, a Gramática também inclui uma série de quadros que apresentam ou sistematizam os factos de língua descritos e que podem servir de síntese. Deste modo, a Gramática prática do português pretende ser uma obra de apoio e de aperfeiçoamento dos conhecimentos.

Adriana Ciama

Watch your English. Ghid de fonetică şi gramatică a limbii engleze, Sanda Retinschi

noiembrie 2nd, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2017 | Noutăţi - (Comentariile sunt închise pentru Watch your English. Ghid de fonetică şi gramatică a limbii engleze, Sanda Retinschi)

Watch your English  este o carte de referinţă, necesară tuturor celor care au început să înveţe limba engleză, singuri sau în cadrul unor diverse tipuri de cursuri, de multe ori chiar din mers, în paralel cu folosirea ei în ocupaţiile zilnice în diverse specializări, fără a atinge, totuşi, corectitudinea necesară sau dorită.

Scrisă în limba română, lucrarea oferă multiple exemple de fonetică şi gramatică aplicată, contribuind totodată la îmbogăţirea vocabularului.

În primele patru capitole sunt tratate mai ales problemele care constituie dificultăţile majore; sunt explicate, în măsura posibilităţilor, pentru înţelegere, mecanismele limbii engleze în contrast cu limba română. Toate exemplele sunt traduse, pentru evitarea căutării în dicţionare sau pe calculator. În acelaşi scop a fost alcătuit şi bogatul capitol de Anexe, curpinzând un material de mare utilitate.

Sanda Retinschi

Interculturalitate, comunicare şi mass-media, coord. Ruxandra Coman şi Silviu Şerban

octombrie 30th, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2017 | Noutăţi - (Comentariile sunt închise pentru Interculturalitate, comunicare şi mass-media, coord. Ruxandra Coman şi Silviu Şerban)

Volumul cuprinde studii din domenii diverse, reunite pe baza criteriilor de interdisciplinaritate, în aria vastă de interes a ştiinţelor socio-umane şi a ştiinţelor comunicării. Structurarea în secţiuni tematice evidenţiază cu succes intenţia autorilor de a sublinia importanţa cercetării ştiinţifice asupra unor aspecte esenţiale ce converg dinspre comunicarea culturală către teoriile discursului, studiile de gen, istoria presei sau către imagologie.