Universitatea din Bucuresti
Header

Dr. Constantin Angelescu sau despre „un om al școalei prin excelență

mai 15th, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2016 - (Comentariile sunt închise pentru Dr. Constantin Angelescu sau despre „un om al școalei prin excelență)

Deşi Spiru Haret afirma despre dr. Constantin Angelescu că ,,este un om al şcoalei prin excelenţă”, el având la timpul său şi alţi susţinători de marcă, dintre care s-au remarcat Ştefan Zeletin sau Vintilă Brătianu, activitatea sa nu a fost studiată, aprofundată sau răstălmăcită în volume consistente. Dimpotrivă, faptul că din pleiada miniştrilor educaţiei din România de la 1864 până astăzi dr. Constantin Angelescu rămâne personalitatea cea mai văduvită de o adevărată exegeză privitoare la rolul şi locul său în structurarea sistemului de învăţământ românesc, în istoria educaţiei şi, nu în ultimul rând, în istoria României motivează demersul nostru. Dr. Constantin Angelescu nu a pretins niciodată a fi un pedagog, dar a construit arhitectura finală a sistemului de învăţământ românesc cu reverberaţii până astăzi.

Autorii

Vedere de pe Dealul Olarilor, vol II, Gheorghe Păun

mai 11th, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2016 - (Comentariile sunt închise pentru Vedere de pe Dealul Olarilor, vol II, Gheorghe Păun)

Este un volum secund, imitația (meritau puse ghilimele, dar începe să semene a exces, o să se spună că e și o aluzie…) celui dintâi, apărut în 2014: același număr de pagini, că tot la 77 de vederi m-am odihnit și atunci, același format, până și coperta e aceeași, dar de altă culoare […].
Evident, și stilul este același: în joacă, despre lucruri, de cele mai multe ori, serioase. Recitiţi prefaţa la primul teanc de vederi de pe Dealul Olarilor, inclusiv paranteza care tocmai urmează, reluată din acea prefaţă. (Cum se obişnuieşte în presă, ,,aceste texte trebuie considerate pamflete şi tratate ca atare”.) Cordial, dar şi cu ghimpi, pentru că multe lucruri sunt de dezumflat în jur, oferindu-se deopotrivă zâmbetului amar şi celui băşcălios, agresându-ne, dinspre ecranele de toate mărimile, dinspre politicienii de toate nivelurile, de la ,,ai noştri” până la bruxellezi şi mai departe. Castigat ridendo mores, ne facem adesea curaj, pe latineşte… Cam asta vor şi vederile de pe DO: să râdem. Terapie a ulcerului prin umor şi măcar conştientizarea faptului că… sunt caraghioşi. Nu spun cine sunt caraghioşii, îi găsiţi în carte.

Autorul

Psihosociologice: panseuri, panseluțe și scaieți, Septimiu Chelcea

mai 3rd, 2017 | Posted by Ars Docendi in Evenimente 2016 | Noutăţi | Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Psihosociologice: panseuri, panseluțe și scaieți, Septimiu Chelcea)

Septimiu Chelcea (n.1940) este profesor onorific la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială (Universitatea din Bucureşti). În 2004 a primit Premiul ,,Opera Omnia” pentru întreaga activitate de cercetare ştiinţifică.

 

În prima parte a plachetei, ,,Imagini în sepia”, am adunat frânturile de gândire psihosociologică, îndemnurile spre omenie şi jocurile de cuvinte nevinovate pe care le-am răsleţit prin reviste şi prin cărţile pe care le-am publicat înainte de Decembrie ’89. Mi-am spus că tinerii intelectuali de azi, mai ales studenţii din facultăţile cu profil umanist, cei care mai cred că lumea se poate schimba în bine prin forţa ideilor, ar putea găsi în visările mele din trecut un punct de reazem pentru idealurile lor. […]

În partea a doua, ,,Instantanee în roşu şi în portocaliu”, am inserat gândurile mai grave, mai jucăuşe sau mai înţepătoare ce m-au încercat în ultimii ani. […]

Ultima parte, ,,Flash în bleu-ciel, ca cerul”, cuprinde ultimele mele gânduri despre lumea de azi, dar – cum se spune – nu cele din urmă. Sunt încă multe lucruri de îndreptat în România de azi. Conştientizarea problemelor din viaţa de zi cu zi reprezintă doar primul pas.

din „Cuvânt înainte”  – Prof. univ. dr. Septimiu Chelcea

Brioflora României: clasa Musci: familia Brachytheciaceae, Gheorghe Dihoru

aprilie 5th, 2017 | Posted by Ars Docendi in Evenimente 2016 | Noutăţi | Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Brioflora României: clasa Musci: familia Brachytheciaceae, Gheorghe Dihoru)

 

Sinteza informaţiilor cuprinde taxonomia, ecologia, cenologia, distribuţia în România, variabilitatea şi arealul speciilor din vasta familie Brachytheciaceae. Cheile de determinare sunt construite după criteriul subordonării diagnemelor în trepte, astfel că teza şi antiteza obişnuite sunt distanţate. Genurile şi speciile sunt inserate alfabetic.

[…] Familia Brachytheciaceae este una dintre cele mai cuprinzătoare, în general cu reprezentanţi frecvenţi şi cu grad mare de variabilitate, îngreunând mult clarificarea taxonilor, mai ales dacă adăugăm şi lipsa unui herbar de încredere şi a revistelor moderne de specialitate. De aceea, suntem recunoscători specialiştilor care se vor apleca asupra lucrării evidenţiind obiectiv aspectele critice. (Autorul, 1997)

Zona de influență a municipiului Baia Mare: procese de adaptare la o economie în schimbare, Andrei Schvab

martie 29th, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2016 | Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Zona de influență a municipiului Baia Mare: procese de adaptare la o economie în schimbare, Andrei Schvab)

Evident că lucrarea de faţă este una deosebită, prin tematică şi potenţialul de a scormoni gândirea geografică, orientând-o spre abordări interdisciplinare, fundamentale, dar şi aplicative. […] Lucrarea de faţă abordează într-o manieră sistematică un subiect dificil, dar provocator, cu elemente de originalitate care se regăsesc atât în interpretarea critică a literaturii de specialitate, cât mai ales în analizele şi concluziile desprinse, încât poate fi socotită o lucrare de pionierat în domeniu şi poate servi drept bază de pornire în alte studii similare.

Prof. univ. dr. Ioan Ianoş
Universitatea din Bucureşti

Ca şi în chirurgia de maximă complexitate şi rafinament, pentru a avea reuşită, pe lângă ingeniozitatea medicului, trebuie căutat, perfectat şi utilizat instrumentarul potrivit. […] Demersul teoretic, vizând limitele şi individualizarea sistemelor adaptative complexe, este pătruns de acel filon de eleganţă şi transcendeţă care îl aduc pe autor cât mai aproape de realitatea spaţiului supus analizei. […] În concluzie, asistăm la o adevărată delectare profesională, în care procesele de abstractizare induse de demersul metodologic, trecute prin filtrul cutiei negre (autorul) au condus la elaborarea unei lucrări de incontestabilă valoare, a cărei originalitate ştiinţifică nu poate fi pusă în niciun chip sub semnul îndoielii.

Prof. univ. dr. emerit Vasile Surd
Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

Relevanţa ştiinţifică a temei propuse rezidă în cumularea unui bagaj teoretic complex, cu valenţe interdisciplinare, atent sintetizat şi aplicat unui areal complex ce a cunoscut mutaţii profunde sub aspect structural, cu precădere după 1990. […] Astfel, prin incursiunea în literatura de specialitate reflectată de abundenţa de referinţe şi citări, autorul dovedeşte că a dobândit reperele esenţiale specifice unei abordări complexe generatoare de rezultate şi soluţii concrete, aplicate şi conectate la realitatea teritorială. […] Considerăm că acest studiu poate reprezenta un reper de bază pentru cercetarea geografică românească în general şi pentru cea de specialitate în particular, afirmaţie susţinută de maniera riguroasă, intens argumentată şi profundă de abordare a temei propuse, de logica demersului analitic, de caracterul sintetic.

Prof. univ. dr. Alexandru Ilieş
Universitatea din Oradea

Prin analiza acestui studiu, aveam să observ că o excelentă documentare bibliografică şi pe teren, folosirea unor metode clasice şi mai ales a celor moderne de analiză conduc la descifrarea mecanismelor care stau în spatele unor procese ce pot fi considerate, la o primă abordare, drept banale.

Prof. univ. dr. Cristian Tălângă
Universitatea din Bucureşti

 

Imitatio în poetica lui Fernando de Herrera (1534-1597), Silvia-Alexandra Ștefan

martie 23rd, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2016 | Noutăţi | Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Imitatio în poetica lui Fernando de Herrera (1534-1597), Silvia-Alexandra Ștefan)

Fernando de Herrera (1534-1597), poet, prozator şi teoretician de primă mărime al Renaşterii spaniole, căruia excelenţa poetică i-a atras în timpul său supranumele „El Divino“, creează în ambianţa clocotitoarei vieţi culturale şi economice a Seviliei, deschisă noilor orizonturi geografice şi doritoare nu doar de a se sincroniza, ci chiar de a depăşi modelele culturale înalte, venite, la vremea aceea, din Italia. Dacă spaţiul este Sevilla şi, mai general, Spania, timpul este cel al generaţiei renascentiste mature, atunci când creaţia literară şi artistică este considerată nu doar cea mai înaltă formă a spiritualităţii umane, ci şi singura în stare să confere perenitate şi universalitate actului politic. În acea etapă a culturii Europei occidentale, aprecierea creaţiei literare era de neseparat, de neînţeles şi de nerealizat în afara unei depline cunoaşteri a uneltelor şi tehnicilor specifice, întrucât forma era percepută ca determinantă a conţinutului şi valorii, ceea ce implica o anumită viziune cu privire la limbă, la retorică, la prozodie etc.; dar era de neseparat mai ales de conceperea unor modele-surse, fie cele oferite de realitate – prin mimesis, fie cele oferite de cultură – prin imitatio. Conceptul de imitaţie a modelelor, cheie de boltă a întregii dezbateri literare a secolului XVI, dezbatere, la rândul său, centrală în ceea ce mai târziu se va numi estetica şi filozofia artei, este şi preocuparea majoră a teoreticianului Herrera. La Herrera imitaţia devine spaţiul conceptual în care poezia ajunge să fie analogă armelor, adică ea poate să ridice limba şi cultura castiliană la nivelul de demnitate meritat de prestigiul politic şi militar al Spaniei de atunci.

Conversational Complicity, Rodica Amel

martie 22nd, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2016 | Noutăţi | Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Conversational Complicity, Rodica Amel)

Dr. Rodica Amel (retired) was a researcher at the Linguistic Institute of Bucharest (1968-1984) and at Tel Aviv University (Department of Philosophy) (1987-1991). In the past 7 years (2004-2010), she has been affiliated to Bucharest University (Department of Foreign Languages), teaching pragmatics, semiotics and Hebrew. Her principal research interests include pragmatics of language (strategy of conversation), semiotics, rhetoric (argumentation), phylosophy of language, and poetics. Among her publications are „Saturation Levels in Dialogue“ (Kodikas, 1989), „Antithetic Reason“ (Manuscrito, 1993), „Relevance and Justification“ (Semiotica, 1994), „Doxastic Dialectic – The Persuasive Truth“ (Revue Roumaine de Linguistique, 1999), „Sign System – Reference Systems“ (Kodikas, 2008) etc. Rodica Amel is member of IASC (International Association for the Study of Controversies).

 „Conversation is an autonomous word-world.
In an alternation of utterances, conversation is a spontaneous activity deprived of a precise communicative intent, a fortuitous joining of people in an exchange of speech, or it can be an intentional cooperation, directed towards an abstract goal having a meaningful substance. The complex psychological and intellectual motivation engenders a common world, conscious or not of its own existence.
By trying to stress the idea that conversation is an autonomous universe, we appeal to the concept  of conversational complicity. We call the solidarity and the cohesive responsibility that is manifested inside the linguistic interaction a CONVERSATIONAL COMPLICITY. Engaged in weaving their communicative interests, partners commit themselves to reciprocal solidarity. The concept of conversational complicity is used metaphorically, enabling us to perceive  the inter-actional solidarity in the form of a co-agency, a multi-level cooperative activity.” (Rodica Amel)