Universitatea din Bucuresti
Header

The Shift of Cultural Typologies from Myth and Fairy Tale to the Fantastic Novel and Film

martie 17th, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2016 | Noutăţi | Prezentări ale volumelor

Teza Elianei Ionoaia este o încăpăţânare de a apăra literatura în faţa unui duşman al materiei ei prime – cuvântul. Probabil că tocmai de aceea ea enunţă spina iritativă atât de corect (homo narrans-homo videns), dar se opreşte în buza prăpastiei. Eliana are nevoie de poveste, are nevoie de exaltarea ei în romanele care de 70 de ani încoace clădesc Imperiul Fantastic. Este caracteristic ei că a ales bucuria imaginaţiei în aceste texte, evitând Apocalipsa atât de comună în literatura ştiinţifico-fantastică din cam aceeaşi perioadă.

[…]

Teza de doctorat ,,Transformarea tipologiilor culturale de la mit şi basm la romanul fantastic: Lord of the Rings de J.R.R Tolkien, Chronicles of Narnia de C.C Lewis şi Harry Potter de J.K.Rowling” descinde în tărâmul studiilor culturale printr-o explorare a evoluţiei genurilor mitului şi basmului, a transformării acestora în romane fantastice şi a identificării tipologiilor culturale prezente în primele două genuri şi a reconfigurării lor în romanele fantastice ale celor trei autori.

Lidia Vianu

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.