Acasă   |   Despre noi   |   Catalog   |   Pentru autori   |   Pentru cititori   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Căutare
     


Inscriere la newsletter: introduceti adresa de e-mail


#
The Pilgrim of Saint Martyr Sabas of Buzău
Autor: Sava Bogasiu
An: 2020
Pagini: 148
Format: A5
ISBN: 978-606-998-114-6
Categoria: Filosofie, psihologie, religie
   Romanul Pelerinul este o continuare firească a volumului editat în anul 2008, intitulat Sansalas, după numele duhovnicului Sfântului Mucenic Sava de la Buzău. Pelerinul este un monah care tocmai s-a întors în Dacia din Ţara Sfântă, pentru a lua parte la transportul în Capadocia al moaștelor Sfântului Sava.
Pelerinul este „o icoană” a misionarului ortodox care luptă pentru apărarea dreptei credințe în lume. Pelerinajul lui în Ţara Sfântă l-a apropiat şi mai mult de Mântuitorul Iisus Hristos pentru că a înţeles pentru totdeauna că Mântuitorul este cu adevărat „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Lumină din Lumină”.
Autorul


The novel The Pilgrim is a natural sequel of the book published in 2008, entitled Sansalas, after the name of the confessor of Saint Martyr Sabas of Buzău. The Pilgrim is a monk who just got back to Dacia from the Holy Land, in order to take part to the transportation to Cappadocia of Saint Sabas’s relics.
The Pilgrim is “an icon” of the Orthodox missionary who fights to defend the true faith in the world. His pilgrimage to the Holy Land brought him even closer to Jesus Christ the Messiah, because he understood once and for all that the Messiah is indeed “true God of true God, Light of Light”.
The Author


poate vă interesează și
#
Cum văd eu iubirea
Un A-Z clinic

#
Multiculturalismul în Canada, SUA și Australia
#
Eu și Camus. Confidențe
#
Moartea fericirii light
De la reforma etică spre metafora estetică
ed.III

#
Rostiri etice în filosofia românească, vol. III
#
Despre rolul elitelor în societatea deschisă
#
Consilierea filosofică: de la practică la profesie
#
Seinoske Yuassa, un filosof japonez în România
#
Literarul și picturalul, spații literale Maurice Blanchot și Giorgio de Chirico à la lettre
#
Rostiri etice în cultura românească. Studii, volumul II