Acasă   |   Despre noi   |   Catalog   |   Pentru autori   |   Pentru cititori   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Căutare
     


Inscriere la newsletter: introduceti adresa de e-mail


#
Chimie analitică calitativă şi cantitativă: lucrări practice
Autor: Anca Monica Tencaliec
An: 2019
Pagini: 150
Format: 170 x 240 mm
ISBN: 978-606-998-048-4
Categoria: Chimie
   Volumul de față cuprinde lucrări practice de chimie analitică calitativă. De aceea, este important ca, înainte de toate, să definim domeniul: „Chimia analitică este ştiinţa care dezvoltă şi aplică metode, instrumente şi strategii pentru a obține informaţii despre compoziţia şi natura materiei în spaţiu şi timp.” – definiţia Diviziei de Chimie Analitică a Federaţiei Societăţilor Europene de Chimie.
Chimia analitică este un domeniu de studiu al aspectelor mai degrabă teoretice, răspunzând la întrebările „ce” şi „de ce” lucrăm în laborator pentru a obţine informaţiile analitice. Analiza chimică este domeniul cunoştinţelor practice care ne arată „cum” lucrăm în laborator.
Autoarea


poate vă interesează și
#
Defecte de rețea
#
Monostraturi Langmuir şi Langmuir-Blodgett
#
Aditivi alimentari
#
Macromolecular Compounds I
Chemistry and Technology of Polymer Synthesis

#
Aplicații ale laboratorului analitic în biotehnologii
#
Chimia şi biochimia alimentului
#
Cytochromes P450s in Bacterial Pathogens
#
Noțiuni fundamentale de enzimologie, partea I
#
Aplicații practice ale chimiei anorganice și organice în științele agronomice
#
Efectul tratamentelor cu îngrășăminte ecobiologice asupra calitații producției la unele soiuri de măr