Acasă   |   Despre noi   |   Catalog   |   Pentru autori   |   Pentru cititori   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Căutare
     


Inscriere la newsletter: introduceti adresa de e-mail


#
Macromolecular Compounds I
Chemistry and Technology of Polymer Synthesis

Autor: Livia Butac, Izabela Cristina Stancu
An: 2015
Pagini: 350
Format: A5 (148 x 210 mm)
ISBN: 978-973-558-744-4
Categoria: Chimie
   Această carte este gândită pentru a veni ȋn sprijinul studenților de la Facultatea de inginerie cu predare ȋn limbi străine (FILS), Divizia Iginerie Chimică, Filera Anglofonă, din cadrul Universitații Politehnica din Bucureşti. Volumul se constituie ca un suport de curs pentru disciplina « Compuşi Macromoleculari », partea I, adresată ȋn mod special studenților din specializarea Chimia şi Ingineria Substanțelor Organice, Petrochimie si Carbochimie, care studiază, ȋn cadrul pregătirii generale de inginer chimist, timp de două semestre, bazele ştiinței şi ingineriei polimerilor, şi vine ca o completare a informației prezentate ȋn prelegerile de curs. Cartea este organizata conform cerințelor curiculare şi işi propune să sistematizeze informațiile de bază din domeniul chimiei şi tehnologiei sintezei polimerilor, ȋn limba engleza. De asemeni, volumul poate constitui un sprijin util specialiştilor din domeniu (studenți, masteranzi sau absolvenți) pentru terminologia de specialitate ȋn limba engleza.
Manualul include informații existente ȋn literatura de specialitate, inclusiv ediții mai vechi ale suporturilor de curs redactate ȋn limbile engleza şi franceza precum şi din manualele folosite ȋn paralel de către studenții care se specializează in domeniul ştiinței polimerilor; toate acestea sunt prezentate ȋn bibliografie, alături de un numar de tratate de specialitate din literatura internaționala. Intenția autorilor a fost de a structura toate aceste materiale conform cu programa analitica ȋn vigoare la momentul redactării prezentului manual.
Autorii


poate vă interesează și
#
Chimie analitică calitativă şi cantitativă: lucrări practice
#
Defecte de rețea
#
Monostraturi Langmuir şi Langmuir-Blodgett
#
Aditivi alimentari
#
Aplicații ale laboratorului analitic în biotehnologii
#
Chimia şi biochimia alimentului
#
Cytochromes P450s in Bacterial Pathogens
#
Noțiuni fundamentale de enzimologie, partea I
#
Aplicații practice ale chimiei anorganice și organice în științele agronomice
#
Efectul tratamentelor cu îngrășăminte ecobiologice asupra calitații producției la unele soiuri de măr