Universitatea din Bucuresti
Header

Prezentări volume: Reprezentarea migrantului român în presă

ianuarie 7th, 2013 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor

Cercetarea de faţă ne oferă o analiză comparativă riguroasă şi pertinentă pe plan teoretic şi empiric a mecanismelor funcţionării discursului mediatic dedicat fenomenului şi actorilor migraţiei româneşti aşa cum apare în cotidienele (de calitate şi tabloide) ale ţării de origine şi ale ţărilor de destinaţie (Franţa şi Marea Britanie). […]

În acord cu cercetarea internaţională actuală, cercetătoarea fixează cadrul sociologic şi discursiv mediatic al cercetării, evidenţiind interesul de care se bucură actualmente acest fenomen globalizat. „În ţara de origine, migraţia românească este resimţită în mod direct, prin implicarea personală sau a unui membru al familiei într-un proiect migratoriu sau indirect, în cadrul comunicării interpersonale sau a comunicării de masă. În ţara de destinaţie, reprezentările se formează în mod similar, sub influenţa contactelor directe sau mediate. Ca în cazul oricărei reprezentări sociale, pe lângă experienţa individuală, mass-media participă la construirea şi transmiterea unei anumite imagini a migrantului, prin diferite strategii discursive. […]

Migraţia este unul dintre procesele sociale care au marcat şi marchează profund societatea românească actuală, sute de mii de cetăţeni români, aproape fiecare familie având rude sau cunoştinţe cu proiecte şi realizări de proiecte migratorii mai lungi sau mai scurte, temporare sau definitive. Migraţia românească este considerată una dintre principalele migraţii dinspre estul spre vestul continentului, România fiind deocamdată precumpănitor ţară de origine a migraţiei, posibil şi ţară de destinaţie în viitor. […]

Migranţii români sunt prezentaţi adesea (în ambele categorii de publicaţii) ca ocupanţi ilegali fie ai unor aşezări şi terenuri marginale din Franţa, fie ai unor locuinţe din Anglia cu un nivel normal de confort în absenţa proprietarilor. Se înregistrează astfel o dublă asociere negativă: cu migranţii care „ocupă“ ţara de destinaţie, cu squatters care „ocupă“ locuinţele cetăţenilor ţării de destinaţie.

Bazată pe o bogată şi pertinent selectată bibliografie interdisciplinară (de ştiinţele comunicării, sociologie, analiza discursului, semiotică, pragmatică, retorică, din care nu lipsesc Patrick Charaudeau, Teun Van Dijk, Norman Fairclough, Dana Diminescu, Ruth Wodak, Denise Jodelet, Dominique Maingueneau, Serge Moscovici, Deborah Schifrin, Elias Sarfati etc., şi nici principalii cercetători români ai domeniului: Camelia Beciu, Mihai Coman, Ioan Drăgan, Valentina Marinescu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Adrian Neculau, Sandu Dumitru, Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu), teza articulează într-o arhitectură pertinentă sinteza monografică privind discursul sociologic şi mediatic asupra migraţiei româneşti recente şi dimensiunea analitic-interpretativă a palierului comparativ tripartit (presa franceză, britanică şi română a anilor 2005 vs 2010 despre migranţii români). Actualitatea şi legitimitatea abordării acestei problematici transversale ne determină să conchidem fără rezerve în favoarea lecturii acestei cercetări.

Extras din Prefaţa semnată Prof. dr. Daniela Rovenţa-Frumuşani

Share this...

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.