Universitatea din Bucuresti
Header

Prezentări volume: Fiinţă şi reprezentare a fanteziei la Franz Brentano

octombrie 1st, 2011 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Prezentări volume: Fiinţă şi reprezentare a fanteziei la Franz Brentano)

Opera filosofică a lui Franz Brentano (1838-1917) se înscrie în principal în sfera ontologiei şi a psihologiei filosofice. Analizele consa­crate de el problemelor acestor domenii au fost cercetate decenii la rând din perspectiva rolului lor în constituirea concepţiei elevilor săi şi a mişcării fenomenologice, pentru ca în ultimii 50 de ani să fie considerate în măsură crescândă ca prefigurând stilul analitic de filosofare.

Textele din acest volum cercetează îndeosebi acele probleme ale ontologiei şi psihologiei brentaniene care s-au dovedit importante pentru geneza fenomenologiei husserliene şi heideggeriene. Primele două studii abordează tema multiplei semnificaţii a fiinţei în disertaţia lui Brentano, îndeosebi interpretarea propusă de el semnificaţiei categoriale şi semnificaţiei de adevăr a fiinţei la Aristotel. După cum este cunoscut, această interpretare s-a bucurat de o atenţie deosebită din partea tânărului Heidegger şi a contribuit decisiv la cristalizarea interogaţiei lui asupra fiinţei.

Studiile următoare se ocupă de problema actelor intuitive în psihologia descriptivă brentaniană şi de modul în care funcţionează teza generală a intenţionalităţii în cazul actelor senzaţiei, ale percepţiei exterioare şi ale fanteziei. Toate aceste aspecte au jucat un rol deosebit în geneza fenomenologiei husserliene întrucât ele au constituit efectiv punctul de pornire al analizelor husserliene consacrate conştiinţei în cali­tate de trăire intenţională şi structurii fenomenologice a actelor intuitive, îndeosebi a actelor fanteziei.

Studiul dedicat funcţiilor numelui abordează contrapartea concep­tuală a actelor intuitive: actele psihice implicate în constituirea expresiilor lingvistice şi a corelatului lor conceptual – semnificaţia. Modul în care Brentano a tratat această temă a fost deosebit de important pentru elevii lui, pentru Anton Marty şi pentru Husserl de pildă, care au dezvoltat concepţii proprii asupra structurii actelor expresive şi asupra gramaticii pure. Alături de analiza actelor intuitive, tratarea actelor expresive încheie abordarea problematicii psihologice a reprezentării în cadrul psiholo­giei descriptive brentaniene.

Prezentări volume: Vorbe de buh

octombrie 1st, 2011 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Prezentări volume: Vorbe de buh)

TIMPURILE PARCĂ S-AR FI SCHIMBAT,
ROMÂNII NU PREA…

Cam aşa ni se arată mesajul cărţii semnate Ioan Crăciun & Bogdan Petry. Ba încă şi mai nuanţat: românii nici nu se vor schimba vreodată, orice le-ai face şi oricum ar evolua timpurile. Aceasta rămâne o realitate bună de exploatat şi pentru un observator atent şi subtil ca Nini Crăciun dar şi pentru un desenator umorist din România, materia prima fără de care arta lui n-ar putea exista. Chiar mi-am pus problema dacă într-o ţară normală, cu oameni echilibraţi, cu politicieni, jurnalişti şi vedete media posesori măcar ai unei spoieli de educaţie, politeţe şi distincţie, ar putea să aibă succes caricatura cu mesaj socio-politic. Sau dacă un străin dintr-o astfel de ţară s-ar putea amuza cu inepuizabilele mostre de umor involuntar din discursul public al României contemporane. În cazul când respectivul trăitor pe meleaguri nemioritice ar înţelege ceva ar fi, cel mult, siderat. Pentru ei perplexitatea, pentru noi râsu’-plânsu’… Oricât de universal ar fi limbajul desenului, când e şarjat, împins spre caricatură şi circumscris în coordonatele ferme ale unui spaţiu geografic, el devine intraductibil, ca şi savuroasele noastre bancuri.

Ani la rândul, Nini Crăciun a cules „perle” de la televizor şi le-a notat cu acribie, păstrându-le ca pe o comoară bună de scos la lumină când îi va veni timpul. Dar cu toată osârdia lui, nu cred că a reuşit să acopere măcar 10% din tembel(izor)ismele contemporane, ele fiind practic inepuizabile. Nu mă îndoiesc că destui dintre consumatorii de informaţie televizată sesizează zilnic gugumăniile debitate cu nonşalanţă pe la talk-show-uri ori rostite fără clipire de cititorii şi cititoarele de prompter ai ştirilor diverselor posturi TV. Dar cine are timp, răbdare şi mai ales disponibilitate să le şi noteze, să le arhiveze, apoi să le redea la un loc, în chip de oglindă a unei societăţi bolnave într-un volum, de ce nu, antologic? Poate mai bine ca nici unui alt caricaturist i se potriveşte lui Bogdan Petry mărturisirea lui Caragiale din „Grand Hotel Victoria Română”: „Văz enorm şi simţ monstruos”. Aşa i se întâmplă zilnic se pare acestui nonconformist observator al micimilor româneşti ridicate cu ifos la rang de prezenţă socială. Şi cu toate acestea, Bogdan Petry vede fără să se încrunte şi desenează fără să judece. Desenează ca să se amuze şi ca să ne amuze, ca să se şi să ne elibereze, poate, prin ironie, de energiile nefaste venite dinspre agora devenită bâlci, să ne ajute să suportăm mai uşor prostia, bădărănia, incultura şi autosuficienţa persoanelor publice.

Primul lucru izbitor, când priveşti desenele lui Bogdan Petry, e acea trăsătură particulară mult îngroşată a personajului caricaturizat care-l distinge inconfundabil. Şi nu e întotdeauna vorba atât despre o particularitate fizică, cât mai degrabă despre o trăsătură a caracterului. Tot ceea ce împinge în ridicol un personaj public, fără ca acesta să-şi dea seama măcar o clipă, este exploatat cu talent de caricaturistul care nu mai are aproape deloc nevoie să adauge umor de la el, fiindcă îl ia de-a gata, în stare pură. Un fel de planetă populată cu fiinţe proiectate ca oameni dar din care omenescul a dispărut, lăsând loc gregarităţii şi exageratei, nejustificatei consideraţii de sine, cam aşa arată lumea de caricaturi ale lui Petry, dar cam aşa a ajuns să arate, din păcate, Românica noastră pe cât de eternă, zic unii, ca existenţă între Carpaţi, Dunăre şi mare, pe atât de fascinantă şi inepuizabilă în tragi-comicul ei cotidian.

„Doctorii” Nini Crăciun şi Bogdan Petry şi-au propus să vindece boala prin râs. „Vorbe de buh cu figuri. Minime, debitări şi moace” este o imagine în cheie umoristică a societăţii româneşti postdecembriste. Nini Crăciun, spirit senin, pacifist şi plin de îngăduinţă, s-a amuzat fără răutate şi ne propune şi nouă să facem la fel. A observat şi a punctat o grăitoare conversie: în locul vorbelor de duh, se rostesc mai mult vorbe de buh, în loc de maxime ni se servesc la orice oră minime, în locul vorbirii articulate şi purtătoare de mesaj, românii au ales să debiteze, să trăncănească fără rost, aş completa, doar de dragul de a se auzi… Boala veche. Incurabilă oare!?

Luiza BARCAN

Dosar de presă: Un fotograf din alte vremuri

septembrie 25th, 2011 | Posted by Cristina Stefan in Dosar de presă - (Comentariile sunt închise pentru Dosar de presă: Un fotograf din alte vremuri)

Un fotograf din alte vremuri – articol de Nicolae Manolescu
Monumente istorice ale României. Tipuri din judeţele Argeş şi Muscel. Anul 1893, Ars Docendi, 2011

 

Puţini mai ştiu astăzi cine a fost Ioan Niculescu. În 1880 trecea drept cel mai faimos fotograf al Capitalei. Îşi avea atelierul pe Şoseaua Jianu, actuala Kiseleff, la numărul 10, şi, pe lângă cărţi de vizită, reproducea de pe xilogravuri portrete ale unor personalităţi ale vremii. […] Fapt e că a bătut cu piciorul, călare sau în trăsură satele de sub masivele Iezer şi Făgăraş şi a alcătuit, cu mijloace artizanale şi într-un număr mic de exemplare, un album intitulat Monumente istorice ale României. Tipuri din judeţele Argeş şi Vâlcea. Anul 1893. […]

Ideea de a-l tipări a avut-o profesorul Adrian Săvoiu, care a găsit sprijin la primăria din Câmpulung Muscel. Editura Ars Docendi a publicat, în admirabile condiţii grafice, albumul, plecând de la unul din rarisimele exemplare, aflat la Biblioteca Naţională. […]

Monumentele istorice… nu sunt doar o veritabilă operă de artă, ci şi un document nepreţuit. Din cel puţin două motive. Cel dintâi este spectrul larg al imaginii fotografice, în care putem vedea, împreună cu monumentul, localnici, fie ei ţărani, fie preoţi sau călugări, câteodată vizitatori, oameni politici şi alţii. Îmbrăcaţi după moda epocii, adulţii, bărbaţi, femei, ca şi copiii.

În al doilea rând, numeroase fotografii conţin imaginea unor monumente astăzi dispărute, unele vechi, toate importante. […]

Iniţiativa merită toată stima, nu în ultimul rând pentru realizarea grafică a albumului, care pune în valoare talentul uriaş al fotografului de altădată.

Articol publicat în Adevărul, 3 septembrie 2011

Prezentări volume: Fiziologia şi fiziopatologia canalelor ionice

septembrie 25th, 2011 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Prezentări volume: Fiziologia şi fiziopatologia canalelor ionice)

 

Lucrarea de faţă îşi propune să familiarizeze cititorul cu rolul canalelor ionice în fiziologia celulară a mamiferelor şi cu implicarea acestor structuri în anumite stări patologice. Familiile importante de canale ionice din membrana plasmatică a celulei de mamifer sunt descrise pe rând, cu accent pe proprietăţile biofizice, modularea şi fiziopatologia fiecărui membru al familiei respective. Nu sunt abordate aici canalele ionice de la organismele inferioare, nici cele din membranele intracelulare, precum receptorii pentru inozitol trifosfat sau cei pentru rianodină, şi nici canalle joncţiunilor gap, implicate în sinapsele electrice dintre două celule învecinate. Vom discuta însă pe rând despre canalele ionice operate electric sau dependente de voltaj, implicate în excitabilitatea  anumitor structuri (nervi, muşchi, glande), despre canalele operate chimic, cu rol în transmiterea sinaptică în sistemul nervos central, şi despre o familie aparte de canale ionice (familia TRP – transient receptor potential – potenţial de receptor tranzitoriu) cu rol major în recepţia senzorială, ai cărei membri sunt activaţi de o diversitate de stimuli mecanici, chimici şi termici.

Cei care vor beneficia de această lucrare sunt în special studenţii facultăţilor de biologie, medicină şi fizică, mai ales cei care au urmat deja un curs de bază de fiziologie animală, dar şi masteranzii, doctoranzii şi medicii care doresc să-şi însuşească o mai bună înţelegere a anumitor procese fiziologice dintr-o perspectivă celulară şi moleculară.

Volumul este disponibil la sediul editurii, la Librăria Universităţii din Bucureşti şi la Biblioteca Central Universitară.

Lansarea volumului George Enescu, poet şi gânditor al viorii

septembrie 14th, 2011 | Posted by Cristina Stefan in Evenimente 2011 - (Comentariile sunt închise pentru Lansarea volumului George Enescu, poet şi gânditor al viorii)

Marţi 13 septembrie 2011, ora 18, la Ateneul Român (standul Editurii Humanitas), în cadrul Festivalului George Enescu, ediţia a XX-a, a avut loc prezentarea volumului George Enescu – poet şi gânditor al viorii / Georges Enesco-poète et penseur de l’art du violon, autor George Manoliu, ediţie de Ioana Raluca Voicu-Arnăuţoiu, Editura Ars Docendi-Universitatea din Bucureşti, 2011.

Au participat: Ioana Raluca Voicu-Arnăuţoiu (îngrijitor de ediţie), Laura Manolache (directorul Muzeului Naţional „George Enescu”) şi Ioan Crăciun (directorul Editurii Ars Docendi-Universitatea din Bucureşti).

Joi 8 septembrie 2011, ora 11, la Palatul Cantacuzino (Muzeul Naţional „George Enescu”), în cadrul Simpozionului George Enescu, a avut loc prezentarea volumului George Enescu – poet şi gânditor al viorii / Georges Enesco-poète et penseur de l’art du violon, autor George Manoliu, ediţie de Ioana Raluca Voicu-Arnăuţoiu, Editura Ars Docendi-Universitatea din Bucureşti, 2011.

Au participat: Ioana Raluca Voicu-Arnăuţoiu (îngrijitor de ediţie), Laura Manolache (directorul Muzeului Naţional „George Enescu”) şi Ioan Crăciun (directorul Editurii Ars Docendi-Universitatea din Bucureşti).

(mai mult…)

Vitrinele toamnei la Câmpulung Muscel

septembrie 5th, 2011 | Posted by Cristina Stefan in Evenimente 2011 - (Comentariile sunt închise pentru Vitrinele toamnei la Câmpulung Muscel)

În cadrul ultimei ediţii a Târgului Internaţional de Carte GAUDEAMUS, Editura Ars Docendi-Universitatea din Bucureşti a lansat volumul Vitrinele toamnei de Tudor Muşatescu, ediţie îngrijită de Bogdan Muşatescu şi Ioan Crăciun. Evenimentul a fost însoţit de expoziţia Tudor Muşatescu. 40 de ani de la ieşirea din scenă şi s-a bucurat de participarea domnilor Bogdan Muşatescu, Ilinca Tomoroveanu, Traian Stănescu şi Gavril Patru, actori la Teatrul Naţional din Bucureşti, Lucia Hossu-Longin şi Dan Necşulea, realizatori TVR, precum şi a unor actori tineri de la Teatrul Mic şi Compania Dell Arte.

Gândită pentru a fi adusă şi la Câmpulung, dar amânată de mai multe ori din motive obiective, expoziţia, într-o formă mult extinsă, a fost prezentă pe simezele Galeriei Arta din Câmpulung Muscel.
Realizator: Ioan Crăciun, director al Editurii Ars Docendi.

Vernisajul a avut loc vineri 2 septembrie 2011, ora 11.00, odată cu prezentarea volumului Vitrinele toamnei, reeditare în facsimil a ediţiei din 1926 , publicata la Tipografia şi Libraria Gh. N. Vlădescu – Câmpulung Muscel.
Invitat special: Bogdan Muşatescu, fiul scriitorului, actor la Teatrul Naţional din Bucureşti.
Au fost prezenţi: Lucia Hossu-Longin, Dan Necşulea, Gavril Patru.

Expoziţia cuprinde reproduceri dupa fotografii, documente, manuscrise, fragmente de jurnal, din arhivele şi colecţiile domnilor Bogdan Muşatescu, Ioan Crăciun, Anca Mirea, Dumitru Georgescu, Gheorghe Chiţa, selecţiuni din albumul Câmpulungul lui Muşatescu, autor Ioan Crăciun, Ars Docendi 2003, imagini din piesa Titanic Vals (Teatrul Nottara, 2003), caricaturi de Bogdan Petry şi desene de Constant Dâmboianu.

Bookfest 2011

iunie 1st, 2011 | Posted by Cristina Stefan in Evenimente 2011 - (Comentariile sunt închise pentru Bookfest 2011)

Salonul Internaţional de Carte BOOKFEST 2011
În perioada 25 – 29 mai 2011 Editura Ars Docendi-Universitatea din Bucureşti
a participat la cea de-a şasea ediţie a Salonului Internaţional al Cărţii Bookfest

În aceasta perioadă editura a organizat zilnic lansări şi prezentari de carte în spaţii special amenajate pentru acest tip de evenimente, toate bucurându-se de prezenţa unor nume importante din mediul academic şi cultural. De asemenea, în fiecare zi au fost promovate cele mai noi şi importante volume, sub denumirea de Titurile zilei.

(mai mult…)