Universitatea din Bucuresti
Header

Prezentări volume: Scrisoarea de iubire, dragoste, amor

octombrie 22nd, 2011 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Prezentări volume: Scrisoarea de iubire, dragoste, amor)

Volumul propune un subiect aflat, în general, sub pecetea tainei, respectiv scrisoarea de dragoste. În cele VII capitole autorii încearcă să răspundă unor întrebări precum: Care este retorica scrisorii de iubire? Cum suportă aceasta concurenţa cu e-mailul, blogul şi SMS-ul? Care este viitorul epistolarului de amor? În acelaşi timp, volumul întregistrează file de epistolar din arhiva sentimentală a marilor scriitori ca Franz Kafka, Emil Cioran, Mariana Alcoforado, Mihai Eminescu, Heloise şi Abelard, Sfântul Ioan Gură de Aur, aşezând în paralel numeroase forme ale iubirii, dar şi exemple reale de epistole de la 1750. În interior, cititorul poate găsi şi imagini din numeroase colecţii de scrisori de iubire, ilustrate şi cărţi poştale. Fiind prima lucrare de acest gen din ţară, bibliografia depăşeşte 10 pagini şi conţine trimiteri la cărţi, reviste, articole, picturi, stampe, litografii, caricaturi, expoziţii de artă, filme, muzică şi, nu în ultimul rând, surse online.

Printre autorii volumului se numără Zoe Petre, Marius Chivu, Mircea Silviu Constantin, Ioana Băeţică (Morpurgo), iar coperta a fost realizată de Ioana Pârvulescu. Grupul Erotographos a fost coordonat de Antoaneta Tănăsescu, profesor la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti.

 

Prezentări volume: Mitul Nae Ionescu

octombrie 19th, 2011 | Posted by Cristina Stefan in Noutăţi | Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Prezentări volume: Mitul Nae Ionescu)

Volumul Mitul Nae Ionescu, al autorului George Voicu se doreşte a fi – după cum arată şi titlul – o radiografiere a cultului lui Nae Ionescu. După interludiul comunist, perioadă în care cultul lui Nae Ionescu nu s-a putut manifesta în perimetrul României (s-a exprimat totuşi în exilul românesc), odată cu prăbuşirea vechiului regim, mitul a fost resuscitat în viaţa culturală românească, fiind animat de o pleiadă de intelectuali, mulţi din ei cu vederi patent ortodoxiste.

Lucrarea aduce o mulţime de probe care consfinţesc existenţa actuală a acestui mit, analizând totodată formele sale de manifestare, pe care încearcă să le tipologizeze şi să le explice. Este prima operaţie de acest gen întreprinsă în cultura română. Cu toate acestea, lucrarea nu se constituie doar într-o descriere şi o analiză a manifestărilor culturale encomiastice stârnite de figura lui Nae Ionescu, ci ambiţionează să demonstreze vacuitatea acestui mit. În acest sens, cartea reconstituie filosofia politică a mentorului „tinerei generaţii”, operaţie dificilă dat fiind faptul că Nae Ionescu nu şi-a exprimat-o global şi sistematic, ci răzleţ şi fragmentar, într-o puzderie de intervenţii publice (în publicistică mai ales, dar şi în conferinţe, în cursuri universitare etc.) Astfel, autorul îşi construieşte demersul insistând asupra următoarelor capitole: Originile unui cult, Concepţia politică naeionesciană, Cultul post-comunist, Critica naeionescianismului.

Prezentări volume: Scrisori din Câmpulung

octombrie 19th, 2011 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Prezentări volume: Scrisori din Câmpulung)

Partea cea mai consistentă a volumului este formată din scrisorile inedite ale lui Constantin Noica trimise lui Gheorghe Staicu în perioada 1952-1953, când filozoful se afla cu domiciliu obligatoriu la Câmpulung, însoţite şi de variantele facsimilate. În Anexe pot fi găsite fragmente din interviurile realizate de Ioan Crăciun cu Alexandru Paleologu (în 2005) şi cu Alexandra Noica-Wilson (în 2009), dar şi fotografii ilustrative pentru perioada petrecută de Noica în acest oraş şi nu numai. O parte dintre informaţiile şi fotografiile prezente în volum au fost oferite cu multă generozitate de însăşi fiica filozofului, doamna Alexandra Noica-Wilson, revenită în ţară special pentru a participa la evenimentele din preajma sărbătoririi centenarului naşterii lui Constantin Noica. Volumul este însoţit şi de un aparat critic compus din două subcapitole: un subcapitol de Note (conţinând date despre persoanele, locurile sau preocupările menţionate în scrisori) şi unul cu Informaţii despre autorii şi lucrările consultate de Constantin Noica în perioada respectivă.

Prezentări volume: Haide bre! / Talmeş balmeş

octombrie 19th, 2011 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Prezentări volume: Haide bre! / Talmeş balmeş)

Volumul Haide, bre!: incursiune subiectivă în lumea aromânilor. Talmeş balmeş de etnologie şi multe altele, de Irina Nicolau, este o colecţie de articole şi scurte eseuri, care acoperă un spectru larg de subiecte, în cea mai mare parte pe teme etnologice. Lucrarea regretatei autoare, etnolog de prestigiu, director pentru Programe Etnologice la Muzeul Tăranului Român, a fost aşteptată cu nerăbdare de personalitâti culturale româneşti. Această lucrare, unică în peisajul lucrărilor româneşti, este de fapt alcătuită din două volume – Talmeş balmeş de etnologie şi multe altele  şi Haide, bre!: incursiune subiectivă în lumea aromânilor.

Prima parte este o culegere de texte de o remarcabilă valoare literară, o parte din ele preluate din diverse articole apărute în publicaţii precum „Dilema“ , „Revista 22“ ş.a. Cele mai multe texte iau forma unor articole, altele sunt mai apropiate de ideea de dialog cu cititorii sau apar ca nişte „povestioare“ culese de autoare în timpul cercetării de teren. În ceea ce priveşte a doua parte a lucrării, „Haide, bre! : incursiune subiectivă în lumea aromânilor.“, textele fie reproduc scrisori „scrise cîndva”,fie sunt scurte şi călduroase confesiuni despre rude şi strămoşi.  „E o lungă şi răbdătoare incursiune în lumea aromânilor, scrisă cu aceeaşi vervă, cu mîndrie nedisimulată şi în acelaşi timp cu un fel de tristeţe care, cum ar spune poate Irina Nicolau în stilul deja adjudecat, te seacă la inimă. Nu ştiu cît de etnolog te poate face această carte, dar cu siguranţă te face mai om.” (Luminiţa Marcu)

Prezentări volume: Vitrinele toamnei

octombrie 19th, 2011 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Prezentări volume: Vitrinele toamnei)

Prezenta ediţie reproduce în ediţie anastatică volumul de debut – şi singurul volum de versuri – al lui Tudor Muşatescu, publicat în 1926. Cartea cuprinde poezii de dragoste, poezii ale copilăriei şi adolescenţei în Câmpulung Muscel, precum şi poeme inspirate din vacanţele petrecute la Văleni, lângă Piteşti, unde familia Muşatescu avea o vie. Titlurile capitolelor reflectă cu plasticitate conţinutul lor, de exemplu: Toamna din căsuţa de la vie, Toamna în provincie, Romanţele amurgului, Romanţe pentru luna mai, Romanţele nopţii ş.a.

După cum a remarcat criticul Florica Ichim, criticii epocii au constatat influenţe ale poeţilor George Topârceanu, Ion Minulescu şi Adrian Maniu, însă glasul personal al autorului răzbătea la suprafaţă, în pofida influenţelor inerente unui debutant. Nota personală este intrinsecă şi dezvoltă un umor sănătos şi delectabil, imbricat în tuşeurile lirice, uneori melancolice, un umor care mai târziu va culmina inclusiv în opera dramatică a autorului.

Aşadar, deşi prezentul volum de poeme a rămas şi ultimul în bibliografia muşatesciană, acesta nu trădează o voinţă mai degrabă de exerciţiu liric, de „atelier” de experiment poematic, ci transmite o vigoare artistică şi exprimă un proces de cristalizare al unui stil personal ce departajează lucrarea de atâtea alte „tentative” debutante, plasând-o pe o poziţie net superioară.

Aceste elemente constitutive ale artei lui Muşatescu au fost observate şi de Perpessicius, care în lucrarea sa Menţiuni critice, vol. IV (Editura Fundaţiilor, Bucureşti, 1938), spunea următoarele: „De la Vitrinele toamnei, volumul de poeme cu care domnul Tudor Muşatescu debuta, acum un lustru, şi până la schiţele vesele de astăzi, trecerea nu este decât în aparenţă forţată. Elegiac şi decorativ la debutul său liric, domnul Tudor Muşatescu ascundea încă de atunci un ochi de Argus al ironistului, după cum activitatea sa de umorist, de după aceea, susţinut în planul epic precum şi în cel dramatic – travestire comică şi de bal mascat a celui ce râde de teama de a nu plânge – lasă totuşi destul loc şi înduioşării.”

Volumul se adresează atât admiratorilor lui Muşatescu, exegeţilor acestuia, cititorilor de poezie agreabilă, tonifiantă şi intimistă în acelaşi timp, cât şi celor ce ştiu să aprecieze acest (prim) pas, mic pentru un om, dar mare (privind retrospectiv) pentru literatura română.

Prezentări volume: Identificarea şi caracterizarea sistemelor ecologice

octombrie 10th, 2011 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Prezentări volume: Identificarea şi caracterizarea sistemelor ecologice)

Baza teoretică, modul și mijloacele de abordare sau expertiză practică în domeniul ecologiei s-au dezvoltat, într-un interval de aproximativ 150 de ani, parcurgând o succesiune de faze și integrând treptat elementele teoretice și operaționale, care au fost testate și validate în cercetarea empirică și managementul convențional sau ecosistemic (integrat) și adaptiv.

S-au parcurs astfel fazele de: i) integrare și dezvoltare interdisciplinară în domeniul științelor biologice din care au rezultat bazele teoretice și aplicative ale autoecologiei și sinecologiei sau ale științei interdisciplinare definită ca ecologie biologică; ii) integrare și sinteză inter și multidisciplinară ale bazelor teoretice și aplicative din domeniile ecologiei biologice, științelor mediului și pământului, matematicii și ciberneticii și respectiv de dezvoltare și consolidare a bazei teoretice și aplicative a ecologiei ecosistemice; iii) continuare a procesului de sinteză și dezvoltare teoretică și practică a ecologiei biologice și ecosistemice, orientat de către teoria organizării ierarhice la diferite scări spațio-temporale ale componentelor mediului fizic, chimic și biologic, diferențiindu-se astfel faza ecologiei ecosistemice și organizării ierarhice în care oamenii sau sistemele socio-economice sunt, pe mai departe, interpretate ca entități exterioare mediului sau naturii și iv) faza finală de integrare multi și transdisciplinară a produselor teoretice și practice ale fazelor anterioare și emergența științei globale sau ecologia sistemică și sustenabilitatea complexelor
socio-ecologice.

Acest proces de lungă durată a fost stimulat și orientat de către curiozitatea oamenilor de știință și necesitatea obiectivă de a identifica, înțelege și gestiona complexitatea structurală și funcțională, sau organizarea și dinamica spațio-temporală a interdependențelor dintre componentele și procesele din natură, mediu și sistemele socio-economice. Școala de ecologie a Universității din București și-a dezvoltat și adaptat programele de formare a resursei umane și de cercetare pentru a fi parte activă în toate fazele acestui proces, contribuind la și/sau valorificând cunoștințele teoretice și practice în domeniu.

Două categorii de activități suport au fost și sunt esențiale pentru realizarea obiectivelor programelor universitare de formare și perfecționare a resursei umane în domeniile ecologiei biologice și ecosistemice și mai nou în domeniul ecologiei sistemice și sustenabilității: i) analiza, integrarea și sinteza cunoștințelor teoretice și empirice pe intervale de timp și spații largi în vederea dezvoltării capacității de a lucra cu informația și cunoștințele inter-, multi- și transdisciplinare și de a fundamenta strategii și planuri de management sau de a formula probleme științifice și dezvolta planuri și proiecte de cercetare; ii) evaluarea, selectarea, testarea și validarea pachetelor de metode, modele analitice și numerice, procedee și tehnici sau, atunci când se impune adaptarea sau completarea acestora, cu scopul de a dezvolta și aplica strategii (ex. conservare și restaurare a biodiversității sau capitalului natural, adaptare la modificările climei, dezvoltare sustenabilă a sistemelor socio-ecologice) și planuri de management integrat și adaptiv sau de a implementa proiectele de cercetare.

Volumul elaborat de către grupul de cadre didactice, cercetători și doctoranzi ai Departamentului de Ecologie Sistemică și Sustenabilitate (DESS), Facultatea de Biologie, Universitatea din București, în coordonarea doamnei Profesor Geta Rîșnoveanu, reprezintă unul dintre produsele rezultate din implementarea proiectului de dezvoltare a infrastructurii operaționale suport necesară pentru punerea în practică a programelor de formare și perfecționare a resursei umane sau/și de cercetare în ecologie sistemică.

Prof. Dr. Angheluţă VĂDINEANU

In memoriam Theodor Negoiţă

octombrie 5th, 2011 | Posted by Cristina Stefan in Evenimente 2011 - (Comentariile sunt închise pentru In memoriam Theodor Negoiţă)

Eveniment comemorativ organizat în onoarea
„Astrului Cercetării Polare Româneşti”,
exploratorul Dr. Ing. Teodor Gheorghe Negoiţă,
fondatorul şi liderul Staţiei Române de cercetare ştiinţifică din Antarctica

Pe data de 27 septembrie 2011 a avut loc, la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, comemorarea lui Teodor Gheorghe Negoiţă. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul D-nei Director Iulia Mihail – Romanian Office for Science and Technology, Bruxelles.
Programul a cuprins următoarele:
– Expoziţie de fotografie
– Repere ale activităţii ştiinţifice
– Mărturiile contemporanilor
– Festivitate de premiere pentru concursul de eseuri cu tema „Personalitatea lui Teodor Gheorghe Negoiţă în conştiinţa românilor„, lansat în data de 15 iunie 2011.
Realizările ştiinţifice cu caracter original ale lui Teodor Negoiţă au contribuit la creşterea prestigiului internaţional al României. De aceea, Doamna Ecaterina Galan a lansat un apel către autorităţi, pentru ca Staţia Law-Racoviţă din Antarctica să fie declarată instalaţie de interes ştiinţific naţional. A fost citit mesajul D-lui Dr. Paul Egerton, Directorul European Science Foundation (Strasbourg), care, la data de 24 martie 2011, a propus ca staţia din Antarctica să fie redenumită Law-Racoviţă-Negoiţă. Prof. Dr. Ionel Haiduc – Preşedintele Academiei Române, a propus ca Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică să preia Staţia Law-Racoviţă din Antarctica şi să investească în continuare în cercetarea de acolo.
În amintirea marelui explorator, Editura Ars Docendi, prin directorul Ioan Crăciun, a organizat o miniexpoziţie cu volumele editate de Dr. Teodor Negoiţă. De asemenea, au fost nominalizaţi elevii care s-au evidenţiat la prima ediţie a unui concurs privind personalitatea celebrului cercetător.

Premiul I – Marţiş Ioana,  clasa a VI-a – „O lună în Antarctica cu Teodor Gheorghe Negoiţă”
Premiul II – Păunescu Amalia, clasa a VII-a – „Români, daţi importanţă lui Teodor Gheorghe Negoiţă!”
Premiul III – Anton Florentina, clasa a VI-a – „Sacrificiu şi grandoare pentru ţară – Teodor Gheorghe Negoiţă”
Menţiune – Cîrstea Irina-Elena, clasa a VI-a – „Cum a ajuns în istorie Teodor Gheorghe Negoiţă – urmaşul demn al lui Racoviţă şi liderul cercetării ştiinţifice polare din România”
Menţiune – Ionescu Diana, clasa a VII-a – „Un dar adus României”
Menţiune – Ilie Maria-Elena, clasa a VIII-a – „Teodor Gheorghe Negoiţă – Destin glorios pentru neamul românesc!”
Menţiune – Ioniţă Georgiana, clasa a VIII-a – „ Interviu cu Teodor Gh. Negoiţă”
Menţiune – Tănăsescu Alice, clasa a VI-a – „Expediţie la Polul Sud”
Menţiune – Rada Teodora, clasa a VIII-a –  „Jurnalul unui explorator român”.