Universitatea din Bucuresti
Header

Prezentări volume: Le pied chausse

octombrie 31st, 2011 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Prezentări volume: Le pied chausse)

 

Cartea Le pied chaussé (tradusă în franceză) prezintă în detaliu cele două tipuri de opinci existente pe teritoriul ţării noastre, pornind de la date de ordin istoric şi geografic, până la trecerea în revistă a unor credinţe şi practici populare legate de acest obiect, oferind chiar şi un ghid practic ilustrativ asupra modului lor de confecţionare.

„Irina Nicolau a fost între cei care „au făcut“ Muzeul Ţăranului Român. Treaba i se potrivea mănuşă, fiind ea o „făcătoare“, o „meşteriţă“. Avea spirit artizanal: iubea obiectele şi îi plăcea să meşterească mereu: fie săli de muzeu, fie „cărticele“ (un cuvânt drag ei), fie propriile-i veşminte şi podoabe. Avea spirit ludic, era jucăuşă, îi plăcea să pună la cale întâmplări muzeistice ori publicistice ieşite din comun.“ (Radu Bercea)

O asemenea cărticică, meşterită din carton şi sfoară, o carte-obiect, o carte bibliofilă este şi Le pied chaussé (Opinca), un eseu despre un simbol naţional – opinca.

În ea respiră mirarea autoarei pentru memoria şi poveştile opincii, pentru păstrare şi conservare. Este „aceeaşi luptă cu timpul şi cu risipa omului de la oraş care, spune ea, inconştient sau nu, îşi aruncă trecutul cel mai fragil, cel mai preţios, cel mai inefabil la pubelă“. (Raluca Alexandrescu)

“Există oameni care aruncă foarte mult. Dar gunoiul unora poate fi comoara altora.” (Irina Nicolau)

Prezentări volume: Ţara Românească în vremea Drăculeştilor

octombrie 30th, 2011 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Prezentări volume: Ţara Românească în vremea Drăculeştilor)

Dintre toate personajele însemnate ale Evului Mediu românesc, Drăculeştii au fost cei care au atras atenţia în mod deosebit autorului Lucian Palade. În veacul al XV-lea, Ţara Românească a fost marcată de confruntări politice interne între două grupări rivale: una a sprijinitorilor „Danilor” (Dăneştilor – urmaşii lui Dan I), cealaltă a susţinătorilor „Dragulilor” (Drăculeştilor) – descen­denţii lui Mircea cel Bătrân, desemnaţi după numele lui Vlad Dracul.

Pe lângă această situaţie de criză, s-a remarcat efortul unor domni de a apăra autonomia şi integritatea Ţării Româneşti, în contextul unei presiuni accentuate din partea puterilor vecine, Ungaria şi Imperiul Otoman.

Lucrarea este structurată pe trei capitole. Primul capitol se ocupă de familia Drăculeştilor, respectiv Vlad Dracul şi urmaşii săi. Aici se vor găsi date biografice, trăsături caracteriale şi aspecte legate de evoluţia personalităţii acestor voievozi. Cel de-al doilea capitol se referă la politica internă a Drăculeştilor, respectiv politica economică şi socială, institu­ţio­nală şi culturală. Iar în cel de-al treilea capitol se regăseşte politica externă a Drăculeştilor, respectiv relaţiile cu Transilvania şi Ungaria, cu Imperiul Otoman şi cu Moldova.

Prezentări volume: Surîsul lui Harry

octombrie 25th, 2011 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Prezentări volume: Surîsul lui Harry)

 

În volumul Surîsul lui Harry, autoarele Irina Nicolau şi Carmen Huluţă îmbracă în ţesătură proprie jurnalul lui Harry Brauner scris până în anii 1988 şi textele celor 200 de scrisori trimise Lenei Constante în timpul domiciliului obligatoriu.

Cititorul trăieşte senzaţiile de care, probabil că a avut parte chiar Harry Brauner când, aflat la Paris, îi scria Lenei Constante, după ce văzuse tablourile fratelui său: „Lucrările lui Victor sînt de o frumuseţe copleşitoare şi am rămas profund impresionat. Nici n-am avut putere să stau în camera în care sînt expuse“, sau când, pradă unui leşin interior, nota: „Doamne, ce frumos e cînd răsare soarele şi esti pe vapor spre Venetia. Nu, e prea frumos ca să mai stau aici[…]“. Ne întâlnim cu sfâşierea interioară, suferinţa, condamnările fără vină, bătăile, umilinţele, singurătatea, alfabetul morse din zidurile îngheţate, Aiudul, Periprava, canalul, Bărăganul, D.O.-ul (domiciliul obligatoriu) şi tot răul – banalizat dramatic, părând mai firesc aşezat în textura lumii decât orice altceva – cunoscut de aceşti doi oameni.

Conţinutul volumelor de faţă, dezvăluind destine încercănate de suferinţă, lasă totuşi în urmă lumină şi frumuseţe, răbdare şi credinţă, integritate şi iubire. Secvenţializarea cărtii – impusă de aceea a vieţii lui Harry Brauner – în cinci capitole (Din leagăn până la Aiud, Scrisori din D.O., Veneţia, Paris, Liber până la moarte) încearcă să redea, prin cuminţenia criteriului cronologic, un parcurs existenţial neobişnuit. Predomină persoana întâi: cea din scrisori (majoritatea către Lena Constante) şi din caietele de notaţii intermitente.

Prezentări volume: Scrisoarea de iubire, dragoste, amor

octombrie 22nd, 2011 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Prezentări volume: Scrisoarea de iubire, dragoste, amor)

Volumul propune un subiect aflat, în general, sub pecetea tainei, respectiv scrisoarea de dragoste. În cele VII capitole autorii încearcă să răspundă unor întrebări precum: Care este retorica scrisorii de iubire? Cum suportă aceasta concurenţa cu e-mailul, blogul şi SMS-ul? Care este viitorul epistolarului de amor? În acelaşi timp, volumul întregistrează file de epistolar din arhiva sentimentală a marilor scriitori ca Franz Kafka, Emil Cioran, Mariana Alcoforado, Mihai Eminescu, Heloise şi Abelard, Sfântul Ioan Gură de Aur, aşezând în paralel numeroase forme ale iubirii, dar şi exemple reale de epistole de la 1750. În interior, cititorul poate găsi şi imagini din numeroase colecţii de scrisori de iubire, ilustrate şi cărţi poştale. Fiind prima lucrare de acest gen din ţară, bibliografia depăşeşte 10 pagini şi conţine trimiteri la cărţi, reviste, articole, picturi, stampe, litografii, caricaturi, expoziţii de artă, filme, muzică şi, nu în ultimul rând, surse online.

Printre autorii volumului se numără Zoe Petre, Marius Chivu, Mircea Silviu Constantin, Ioana Băeţică (Morpurgo), iar coperta a fost realizată de Ioana Pârvulescu. Grupul Erotographos a fost coordonat de Antoaneta Tănăsescu, profesor la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti.

 

Prezentări volume: Mitul Nae Ionescu

octombrie 19th, 2011 | Posted by Cristina Stefan in Noutăţi | Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Prezentări volume: Mitul Nae Ionescu)

Volumul Mitul Nae Ionescu, al autorului George Voicu se doreşte a fi – după cum arată şi titlul – o radiografiere a cultului lui Nae Ionescu. După interludiul comunist, perioadă în care cultul lui Nae Ionescu nu s-a putut manifesta în perimetrul României (s-a exprimat totuşi în exilul românesc), odată cu prăbuşirea vechiului regim, mitul a fost resuscitat în viaţa culturală românească, fiind animat de o pleiadă de intelectuali, mulţi din ei cu vederi patent ortodoxiste.

Lucrarea aduce o mulţime de probe care consfinţesc existenţa actuală a acestui mit, analizând totodată formele sale de manifestare, pe care încearcă să le tipologizeze şi să le explice. Este prima operaţie de acest gen întreprinsă în cultura română. Cu toate acestea, lucrarea nu se constituie doar într-o descriere şi o analiză a manifestărilor culturale encomiastice stârnite de figura lui Nae Ionescu, ci ambiţionează să demonstreze vacuitatea acestui mit. În acest sens, cartea reconstituie filosofia politică a mentorului „tinerei generaţii”, operaţie dificilă dat fiind faptul că Nae Ionescu nu şi-a exprimat-o global şi sistematic, ci răzleţ şi fragmentar, într-o puzderie de intervenţii publice (în publicistică mai ales, dar şi în conferinţe, în cursuri universitare etc.) Astfel, autorul îşi construieşte demersul insistând asupra următoarelor capitole: Originile unui cult, Concepţia politică naeionesciană, Cultul post-comunist, Critica naeionescianismului.

Prezentări volume: Scrisori din Câmpulung

octombrie 19th, 2011 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Prezentări volume: Scrisori din Câmpulung)

Partea cea mai consistentă a volumului este formată din scrisorile inedite ale lui Constantin Noica trimise lui Gheorghe Staicu în perioada 1952-1953, când filozoful se afla cu domiciliu obligatoriu la Câmpulung, însoţite şi de variantele facsimilate. În Anexe pot fi găsite fragmente din interviurile realizate de Ioan Crăciun cu Alexandru Paleologu (în 2005) şi cu Alexandra Noica-Wilson (în 2009), dar şi fotografii ilustrative pentru perioada petrecută de Noica în acest oraş şi nu numai. O parte dintre informaţiile şi fotografiile prezente în volum au fost oferite cu multă generozitate de însăşi fiica filozofului, doamna Alexandra Noica-Wilson, revenită în ţară special pentru a participa la evenimentele din preajma sărbătoririi centenarului naşterii lui Constantin Noica. Volumul este însoţit şi de un aparat critic compus din două subcapitole: un subcapitol de Note (conţinând date despre persoanele, locurile sau preocupările menţionate în scrisori) şi unul cu Informaţii despre autorii şi lucrările consultate de Constantin Noica în perioada respectivă.

Prezentări volume: Haide bre! / Talmeş balmeş

octombrie 19th, 2011 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Prezentări volume: Haide bre! / Talmeş balmeş)

Volumul Haide, bre!: incursiune subiectivă în lumea aromânilor. Talmeş balmeş de etnologie şi multe altele, de Irina Nicolau, este o colecţie de articole şi scurte eseuri, care acoperă un spectru larg de subiecte, în cea mai mare parte pe teme etnologice. Lucrarea regretatei autoare, etnolog de prestigiu, director pentru Programe Etnologice la Muzeul Tăranului Român, a fost aşteptată cu nerăbdare de personalitâti culturale româneşti. Această lucrare, unică în peisajul lucrărilor româneşti, este de fapt alcătuită din două volume – Talmeş balmeş de etnologie şi multe altele  şi Haide, bre!: incursiune subiectivă în lumea aromânilor.

Prima parte este o culegere de texte de o remarcabilă valoare literară, o parte din ele preluate din diverse articole apărute în publicaţii precum „Dilema“ , „Revista 22“ ş.a. Cele mai multe texte iau forma unor articole, altele sunt mai apropiate de ideea de dialog cu cititorii sau apar ca nişte „povestioare“ culese de autoare în timpul cercetării de teren. În ceea ce priveşte a doua parte a lucrării, „Haide, bre! : incursiune subiectivă în lumea aromânilor.“, textele fie reproduc scrisori „scrise cîndva”,fie sunt scurte şi călduroase confesiuni despre rude şi strămoşi.  „E o lungă şi răbdătoare incursiune în lumea aromânilor, scrisă cu aceeaşi vervă, cu mîndrie nedisimulată şi în acelaşi timp cu un fel de tristeţe care, cum ar spune poate Irina Nicolau în stilul deja adjudecat, te seacă la inimă. Nu ştiu cît de etnolog te poate face această carte, dar cu siguranţă te face mai om.” (Luminiţa Marcu)