Universitatea din Bucuresti
Header

Gramática prática do português, Adriana Ciama

noiembrie 2nd, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2017 | Noutăţi - (Comentariile sunt închise pentru Gramática prática do português, Adriana Ciama)

A Gramática prática do português destina-se ao ensino/aprendizagem de Português Língua Estrangeira (PLE), variante europeia, e contempla as principais estruturas gramaticais da língua portuguesa. Como se destina a falantes não nativos de português, que querem aprender a língua de forma sistemática ou aperfeiçoar os conhecimentos gramaticais, os aspetos normativos prevalecem. No entanto, como a norma também admite, em  determinados casos e com determinados aspetos, variantes possíveis, a descrição foi feita de acordo com os usos da língua. Assim, sempre que possível, conjugam-se os dois métodos, normativo e descritivo, de forma a oferecer ao público aprendente um valioso instrumento de trabalho.

Apesar de adotar a tradicional divisão das palavras em partes de discurso, o que explica a estruturação em dez capítulos, a Gramática prática do português apoia-se no entanto nos  contributos mais recentes da linguística moderna e procura oferecer uma estruturação dos factos de língua de acordo com as necessidades dos aprendentes de português língua estrangeira. Redigida numa linguagem acessível, a Gramática também inclui uma série de quadros que apresentam ou sistematizam os factos de língua descritos e que podem servir de síntese. Deste modo, a Gramática prática do português pretende ser uma obra de apoio e de aperfeiçoamento dos conhecimentos.

Adriana Ciama

Watch your English. Ghid de fonetică şi gramatică a limbii engleze, Sanda Retinschi

noiembrie 2nd, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2017 | Noutăţi - (Comentariile sunt închise pentru Watch your English. Ghid de fonetică şi gramatică a limbii engleze, Sanda Retinschi)

Watch your English  este o carte de referinţă, necesară tuturor celor care au început să înveţe limba engleză, singuri sau în cadrul unor diverse tipuri de cursuri, de multe ori chiar din mers, în paralel cu folosirea ei în ocupaţiile zilnice în diverse specializări, fără a atinge, totuşi, corectitudinea necesară sau dorită.

Scrisă în limba română, lucrarea oferă multiple exemple de fonetică şi gramatică aplicată, contribuind totodată la îmbogăţirea vocabularului.

În primele patru capitole sunt tratate mai ales problemele care constituie dificultăţile majore; sunt explicate, în măsura posibilităţilor, pentru înţelegere, mecanismele limbii engleze în contrast cu limba română. Toate exemplele sunt traduse, pentru evitarea căutării în dicţionare sau pe calculator. În acelaşi scop a fost alcătuit şi bogatul capitol de Anexe, curpinzând un material de mare utilitate.

Sanda Retinschi

Interculturalitate, comunicare şi mass-media, coord. Ruxandra Coman şi Silviu Şerban

octombrie 30th, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2017 | Noutăţi - (Comentariile sunt închise pentru Interculturalitate, comunicare şi mass-media, coord. Ruxandra Coman şi Silviu Şerban)

Volumul cuprinde studii din domenii diverse, reunite pe baza criteriilor de interdisciplinaritate, în aria vastă de interes a ştiinţelor socio-umane şi a ştiinţelor comunicării. Structurarea în secţiuni tematice evidenţiază cu succes intenţia autorilor de a sublinia importanţa cercetării ştiinţifice asupra unor aspecte esenţiale ce converg dinspre comunicarea culturală către teoriile discursului, studiile de gen, istoria presei sau către imagologie.

 

Integrare şi economie naţională în istoria României în secolul XX, Andi Mihail Băncilă

octombrie 30th, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2017 | Noutăţi - (Comentariile sunt închise pentru Integrare şi economie naţională în istoria României în secolul XX, Andi Mihail Băncilă)

Acest volum se încadrează în seria lucrărilor istorico-economice care se ocupă de reorganizarea administrativ-teritorială a României în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Ideea efectuării unei noi reforme administrativ-teritoriale a reprezentat o preocupare majoră a tuturor guvernelor post-decembriste, însă complexitatea ei le-a determinat să amâne momentul punerii în aplicare. Interesant de subliniat este faptul că o parte dintre ideile care au fost vehiculate în mediul politic şi universitar în acest interval de timp nu sunt tocmai noi, ele fiind preluate din trecutul apropiat, fără a se face, însă, o analiză de profunzime a efectelor pe care le-ar putea determina în actualul context economic şi politic în care se regăseşte statul român. Acest volum readuce în atenţia celor interesaţi ideile şi soluţiile care au fost gândite pe parcursul ultimilor 70 de ani, în vederea eficientizării economice şi creşterii nivelului de integrare culturală şi politică a spaţiului românesc.

Andi Mihail Băncilă

Une partie de ping-pong avec Irina Nicolau: histoires d’objets et de musées

octombrie 30th, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2017 | Noutăţi - (Comentariile sunt închise pentru Une partie de ping-pong avec Irina Nicolau: histoires d’objets et de musées)

Textes réunis par Marianne Mesnil et Adina Ionescu-Muscel.

Ce petit livre d’hommage à Irina Nicolau n’a d’autre ambition que d’évoquer ce que fut la personnalité d’une ethnographe/ethnologue, muséographe et anthropologue hors du commun. Ceux qui l’ont connue savent combien la vie créative d’Irina était une permanente partie de ping-pong où les idées fusaient et circulaient, donnant suite ou non, à quelque réalisation concrète… Irina avait ce talent et cette générosité intellectuelle de faire surgir de chacun ce qu’il avait de meilleur à donner. C’est de ce rapport aux autres tout comme aux objets et à leur valorisation muséale qu’il sera question dans ce recueil de textes faits de quelques „balles” échangées. Une manière, peut-être, de mieux saisir une part de la démarche qui a permis la mise sur pied du Musée du Paysan Roumain, aux côtés de Horia Bernea.

 

 

Rostiri etice în filosofia românească, vol. II, Constantin Stroe

octombrie 30th, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2017 | Noutăţi - (Comentariile sunt închise pentru Rostiri etice în filosofia românească, vol. II, Constantin Stroe)

În volumul de faţă continui periplul prin istoria gândirii morale româneşti. Am intensificat cercetarea, extinzând-o şi asupra altor momente – cu autori şi operele lor, care să fie aduse în faţa celor de azi – dar, mai ales, în faţa acelora care încă mai cârtesc şi tăgăduiesc existenţa unei asemenea gândiri (reflecţii) ce, în timp, a dat contur unei etici româneşti, ca raţiune practică a unei filosofii – ca mărturie a preocupării cărturarilor români pentru înţelepciune, bună-cuviinţă şi frumoasă purtare morală – într-o scurtă sintagmă, pentru cristalizarea şi consolidarea ethosului românesc.

Ca şi în volumul I, şi în acest al II-lea, alături de nume cunoscute în filosofia morală românească (Samuil Micu, Ion Heliade-Rădulescu, August Treboniu Laurian, Simion Bărnuţiu, Constantin Rădulescu-Motru) sunt prezente şi altele (Iancu Nicola, Dinicu şi Iordache Golescu, Florian Aron, Grigore Tăuşan, Alexandru Tilman-Timon), care au întreţinut-o prin tălmăciri (în majoritatea cazurilor nefiind doar simple traduceri, ci şi adăugare de idei ale tălmăcitorului), manuale, îndrumare şi îndreptare de educaţie moral-civică. Mai ales acestea au constituit masa critică din care, la răstimpuri, au izbucnit momente cu relief montan himalaian în domeniul eticii româneşti (C. Rădulescu-Motru, de pildă). Poate tocmai acestea fac din demersul de faţă unul inedit şi interesant pentru cei care vor să afle cum „s-a adunat“ de-a lungul vremii o gândire românească despre purtarea bună şi frumoasă a omenilor de pe aceste meleaguri.

Constantin Stroe

Rostiri etice în cultura românească, vol. I, Constantin Stroe

octombrie 30th, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2017 | Noutăţi - (Comentariile sunt închise pentru Rostiri etice în cultura românească, vol. I, Constantin Stroe)

Cartea aduce în atenţia cititorului rostiri etice, pronunţate nu de filosofi (eticieni), ci de alţi oameni de cultură – scriitori (poeţi, romancieri, dramaturgi), istorici, filologi, pedagogi -, care în scrierile lor au implicat şi intricat teme şi idei de profunzime ale eticii (viaţa, binele, datoria, fericirea, idealul etc.), năzuind ca prin acestea să atingă punctul cel mai înalt în opera lor. Sublimând problematica morală în substanţa şi conţinutul creaţiei prin folosirea mijloacelor specifice ştiinţei sau artei, ei au reuşit să o scoată din zona obscură a anonimatului şi să o ridice la suprafaţa luminoasă a exemplarităţii.

Constantin Stroe