Universitatea din Bucuresti
Header

Echipa

Director: Ioan Crăciun – 0744.390.654 / 0737.012.679
Secretar de redacţie: Elena Sandu, Alina Brebeanu
Comunicare, Imagine, Relaţii publice: Diana Dumitrescu
Director tehnic/Șef tipografie/Tehnoredactor: Alexandru Catană
Tehnoredactori: Cristian Dinu
Distribuţie: Diana Dumitrescu
Tipografie: Elena Necula, Niculae Ion
Administrator de patrimoniu: Roxana Lăzărescu