Universitatea din Bucuresti
Header

Femeia asasin și sindromul Stockholm, Raluca Pavel

februarie 26th, 2016 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Femeia asasin și sindromul Stockholm, Raluca Pavel)

Coperta Femeia Asasin by Alex

Lucrarea Femeia asasin și sindromul Stockholm, elaborată de Raluca Pavel (doctor în sociologie la Universitatea din București), este rezultatul a numeroși ani de studiu, analize și observații, reprezentând un studiu unic în România.

Are la bază interpretarea sociologică, culturală, psihologică a interviurilor și chestionarelor aplicate unui număr de 25 de deținute încarcerate pentru omor calificat (omor de partener), aflate în penitenciarul de femei de la Târgșor, în perioada 2011-2015.

Volumul se adresează sociologilor, psihologilor, psihiatrilor, consilierilor familiali și psihoterapeuților, asistenților sociali, juriștilor, criminologilor, cadrelor penitenciarelor, personalului centrelor de reeducare/reintegrare, asociațiilor de susținere a victimelor violenței domestice/ONG-urilor/fundațiilor, studenților, masteranzilor, doctoranzilor și profesorilor și, nu în ultimul rând, publicului larg, celor dornici să afle de ce își omoară femeile partenerii.

„Cartea elaborată de Raluca Pavel, dedicată FEMEII ASASIN ŞI SINDROMULUI STOCKHOLM, se constituie ca un punct de referinţă în sociologia criminalităţii din România şi ca o lucrare de pionierat în domeniul cunoaşterii criminalităţii de gen, care încearcă şi reuşeşte să identifice principalele perspective teoretice, conceptuale şi metodolo­gice ale crimelor comise de femei, remarcându-se şi prin încercarea de explicare a motivaţiei şi a mobilurilor făptuite de acestea. (mai mult…)

Dulcamara, Cavalerul de Modă, Voaleta şi alte vestite prăvălii, Dan Roşca

februarie 24th, 2016 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Dulcamara, Cavalerul de Modă, Voaleta şi alte vestite prăvălii, Dan Roşca)

Coperta Comert mestesuguri industrie

 

Obiectivul cărţii este (…) prefacerea oraşului cu iz levantin în oraşul occidental de la porţile Orientului. Acesta este fenomenul, acesta este spectacolul, acesta este sângele ce curge ca un fir roşu de la o pagină la alta. În subsidiar avem de-a face cu un roman de factură curat romantică, în care românul – boier, negustor sau mahalagiu – este pus în antiteză cu alogenul ce sădeşte seminţele occidentalizării. Căciula, cojocul, opinca nu puteau şi nu au putut să reziste dinaintea pălăriei, costumului nemţesc şi aşa mai departe. Dan Roşca, susţinut de un ocean de documente – a se vedea bibliografia – creează pe nesimţite tabloul acestui fenomen, produs fără o strategie anume. Aproape că nu-ţi dai seama când românul levantin s-a transformat într-un ins occidental, fiindcă îl aflăm concurându-l cu succes pe alogen nu după amar de ani, ci într-un deceniu, sau chiar mai curând. Ştiam şi nu ştiam, secretul devenirii bucureşteanului în ceea ce a fost în anii interbelici nefiindu-mi limpede, probabil din cauză că, amator de istorie elegantă, asemenea mai tuturor iubitorilor de istorie bucureşteană, mă ferisem să privesc la temelia acestei deveniri. O eroare ce se cuvenea a fi corectată. Este exact ce a făcut Dan Roşca, abordarea fiind totală: o băcănie conduce la biografia patronului, apoi, într-un mod pe cât de captivant, pe atât de savant, la dinastia de băcani! E un exemplu. Nu cred că mă înşel, însă, realizând asemenea performanţe în expunere, autorul este pe cale să devină un clasic al istoriografiei bucureştene.

(fragment din Prefaţă, de Emanuel Bădescu)

Studii şi aspecte teoretice în universul penitenciar, Lucian Rotariu

februarie 17th, 2016 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Studii şi aspecte teoretice în universul penitenciar, Lucian Rotariu)

Coperta noua Studii... 03.02

Lucrarea elaborată de Lucian Rotariu (doctor în sociologie la Universitatea din București), intitulată sugestiv Studii și aspecte teoretice în universul penitenciar, reprezintă o contribuție științifică remarcabilă la cunoașterea și explicarea aspectelor teoretice și conceptuale ale universului carceral, încercând și reușind să ofere răspuns la o serie de întrebări legate de funcționarea instituției penitenciare și, mai ales, de evoluția schimbărilor intervenite în sistemul de sancțiuni și pedepse privative de libertate, cum ar fi, de pildă: „de ce atât de mulți indivizi intră în conflict cu legea penală?”; „de ce închisoarea nu conduce la scăderea ratei criminalității?”; „care sunt rațiunile pentru care există încă închisori?” etc.

Meritul acestei cărți și, implicit, al autorului este acela că a reușit să prezinte într-un mod coerent și logic o serie de concepte și noțiuni teoretice ale universului penitenciar și să le adapteze la realitățile cotidiene ale acestuia, precum și prin operaționalizarea unor teorii etiologice vehiculate în socio­logia devianței și crimina­lității, sociologia și psihologia penitenciară, cum ar fi: teoria dezorganizării sociale, teoria asocierilor diferenți­ale, teoria conflictelor cadrelor culturale, teoria subcul­turilor delicvente, teoria controlului social, teoria etichetării comportamentului deviant etc.

(din Prefaţă, de Prof. univ. dr. Dan Banciu)

JILAVA. O radiografie socială a unui penitenciar, Lucian Rotariu

februarie 15th, 2016 | Posted by Ars Docendi in Noutăţi | Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru JILAVA. O radiografie socială a unui penitenciar, Lucian Rotariu)

Coperta Jilava noua

Lucrarea, elaborată cu originalitate și pricepere de dr. Lucian Rotariu, dedicată unor secvențe penitenciare ale închisorii Jilava, reprezintă o realizare științifică impor­tantă în domeniul cunoașterii și explicării universului penitenciar, constituindu-se într-o veritabilă radiografie, cu multiple valențe metodologice și predic­tive, a instituției penitenciare, în general, a celei din țara noastră, în special. Pe parcursul ei, autorul face dovada unor reale și certe calități de cercetător și fin observator al mediului carceral, reușind să definească și să explice principalele roluri și mecanis­me ale penitenciarului și să prezinte o serie de secvențe relevante ale acestui mediu.

Contribuțiile științifice și originale ale lui Lucian Rotariu se bazează pe o cercetare realizată de acesta în cadrul penitencia­rului București-Jilava asupra unui lot de persoane private de libertate aflat în custodia instituției.

(din Prefaţă, de Prof.univ.dr. Dan Banciu)

Extrase din interviurile realizate de autor:

Aici suntem ca niște copii neajutorați. Aici devin mai calculați. Te întorci cu fața la perete și te culci. (S8)

Viața mea s-a schimbat radical. Am avut iluzia că depind de alții, dar depind de mine. Viața e frumoasă, are și alte căi. (S9)

Vreau să vând tot și să mă stabilesc în altă parte. Numai corupți! (S24)

Să mă duc acasă, să mă încadrez în muncă, să nu mai ajung aici, să stau în sânul familiei. (S28)

Niciodată nu m-aș putea adapta. Am momente când înnebunesc, mă gândesc acasă. Aici nu prea ai ce să-nveți. (S19)

Vezi același stâlp ani de zile, te rupi de realitate. (S18)

Heinrich Heine, Versuri alese. Antologie de traduceri în limba română

octombrie 7th, 2015 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Heinrich Heine, Versuri alese. Antologie de traduceri în limba română)

Coperta Versuri alese final

Prezenta antologie preia cele mai reușite echivalări care au fost publicate în numeroasele periodice înregistrate în secolul al XIX-lea până după Al Doilea Război Mondial. Această carte constituie o bază de cercetare pentru studenți și profesori, care pot, cu ajutorul acesteia, să analizeze evoluția tălmăcirilor din lirica lui Heine în perioada specificată, să cerceteze apropierea de stilul epocii sau să stabilească fidelitatea lor față de original.

Prof. univ. dr. habil Emilia Parpală Afana
Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova

Studiind opera lui Heinrich Heine, autoarea a realizat o statistică a celor mai reușite tălmăciri din opera poetului german și a stabilit că echivalările realizate în prima fază a receptării scriitorului în literatura română au fost transpuse aproape cu aceleași rezonanțe ca și în original, iar antologia vine să argumenteze această valorizare a traducerilor din lirica autorului în literatura noastră.

Prof. univ. dr. Egyed Emese
Facultatea de Litere
Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca

Fated Love. The Epipsyche in Literature/Iubiri Predestinate. Epipsyche în literatură

august 4th, 2015 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Fated Love. The Epipsyche in Literature/Iubiri Predestinate. Epipsyche în literatură)

 

Dr. Stephanie Branson reprezintă un exemplu excelent de cercetător talentat care a reușit să combine activitatea academică cu arta scriitoricească și să se adreseze unui public larg, folosind un limbaj accesibil, transmiţând cunoștinţe, dar și emoţii profunde.  (…)

Cartea de faţă, Iubiri predestinate: Epipsyche în literatură este o analiză concisă, dar profundă privind căutarea sufletului pereche în literatura occidentală, începând de la Simpozionul lui Platon și ajungând la romanul Isabelei Allende din 1987, Eva Luna, dar și în câteva filme celebre: Mumia (1932), Dracula lui Bram Stoker de Francis Ford Coppola (1992), Cum ţi-e scris de Norman Jewison (1994) și Soţia măcelarului de Terry Hughes (1991).

Textul definește epipsyche-ul folosind un limbaj erudit, dar ușor de înţeles. Îi consemnează biografia în timp și spaţiu, dezvăluie principalele caracteristici și îi subliniază existenţa și dezvoltarea continuă. (…)

Iubire Predestinate reprezintă punctul culminant al mai multor decenii de predare și de cercetare a acestui subiect. Concluziile sale preliminare au fost prezentate de Stephenie Branson la conferinţa pe probleme culturale desfășurată la Cambridge, în Marea Britanie.

Credem cu tărie că această carte va răspunde unui segment larg de cititori, fiind suficient de elaborată pentru a stârni interesul profesorilor și al altor specialiști, dar și accesibilă tuturor celor interesaţi de tema sufletului pereche.

Adela Livia Catană

din „Prefaţa” volumului Fated Love. The Epipsyche in Literature/

Iubiri Predestinate. Epipsyche în literatură


 

Limba Română Contemporană, Valeriu Marinescu

iunie 11th, 2015 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Limba Română Contemporană, Valeriu Marinescu)

VALERIU MARINESCU este conferenţiar universitar, doctor în filologie şi realizator, la postul de televiziune TVRM (devenit ulterior TVH), al emisiunii de cultură lingvistică Vorbiţi, scrieţi româneşte!

Pornind de la premisa că limbajul, modul în care ne exprimăm, atât oral, cât şi în scris, furnizează date preţioase despre noi, cartea de faţă încearcă să le atragă atenţia cititorilor asupra nevoii de a utiliza corect limba română în toate împrejurările, de a o cunoaşte sub aspect teoretic, dar mai ales din punct de vedere pragmatic, adică din punctul de vedere al concretizării ei în vorbire. Prin conţinutul propus, cartea urmăreşte, pe de o parte, să îi ajute pe cititori să stăpânească vocabularul limbii noastre şi, pe de altă parte, să îi introducă şi în celelalte compartimente de bază ale limbii: fonetica, ortografia, ortoepia, morfologia, sintaxa.