Universitatea din Bucuresti
Header

Cartea de la ora 5 – Dan Roşca, Dulcamara, Cavalerul de Modă, Voaleta şi alte vestite prăvălii

mai 19th, 2016 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2016 | Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Cartea de la ora 5 – Dan Roşca, Dulcamara, Cavalerul de Modă, Voaleta şi alte vestite prăvălii)

 

Un ghid seducător pentru junimea ce frecventează frenetic localurile din centrul istoric al Bucureştilor, de la Lupoaica din capătul Lipscanilor (sub firma „Voaleta”) către Podul Mogoşoaiei, ocolind prin Şelari, Smărdan, Gabroveni ş.cl.

Vreo 300 de fotografii de epocă – băcănii, brutării, prăvălii de băuturi, cafegii şi cafenele, magazine de îmbrăcăminte, încălţăminte ş.a.- comercianţi evrei, armeni, greci, italieni, francezi şi câteodată (a)români – tocmai bune de comparat cu prezentul arhitectonic, etnic, profesional şi comercial al zonei. Suculentă sursă de informaţii, reverii, exasperare şi jubilaţie paseistă.

Sursa: Cartea de la ora 5

Early Modern Cartographies in Britain. The Cultural Geography of Travel and the Production of Knowledge about the New-World, Petruţa-Oana Naiduţ

mai 10th, 2016 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Early Modern Cartographies in Britain. The Cultural Geography of Travel and the Production of Knowledge about the New-World, Petruţa-Oana Naiduţ)

coperta Early Modern Cartographies in Britain

Cartea Early Modern Cartographies in Britain. The Cultural Geography of Travel and  the Production of Knowledge about the New-World de Petruţa-Oana Naiduţ, se înscrie în domeniul studiilor culturale şi este o contribuţie […] la istoria ideilor şi a imaginarului în spaţiul britanic şi chiar mai larg european. Autoarea studiază hărţi, texte geografice şi relatări de călătorie, elaborate cu precădere în Marea Britanie la sfârşitul secolului al 17-lea şi la începutul celui de-al 18-lea, cu scopul declarat de a vedea rolul jucat de imaginaţia spaţială în procesul complex şi îndelungat de construire a identităţii. Astfel, Petruţa Naiduţ glosează asupra modalităţii de a prezenta Lumea Nouă într-un  moment crucial pentru istoria cunoaşterii, când se produceau schimbări semnificative în imaginarul spaţial post-columbian, adică studiază impactul pe care l-au avut explorările asupra scrierilor despre Lumea Nouă, în general, şi asupra practicii cartografice, în special. (mai mult…)

Inferenţe metodologice prosubstanţialiste, Ion Constantin

martie 25th, 2016 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Inferenţe metodologice prosubstanţialiste, Ion Constantin)

Coperta Inferente metodologice

            Prin studiul INFERENȚE METODOLOGICE PROSUBSTANȚIALISTE încercăm să explicităm succesiuni logice de reflecții filosofice concordante cu metoda intuiției substanțiale, metodă  creată fenomenologic de noocratul Camil Petrescu și aplicată de noi în cercetarea unor idei filosofice aflate în consens cu viziunea autorului dramei Jocul ielelor.

În discursul academic de la cumpăna mileniilor descoperim confirmarea faptului că: fluxul inferențelor metodologice prosubstanțialiste continuă atât întemeierea rațională a filosofiei științifice, cât și revigorarea substanțialismului noocratic înțeles ca dezvoltare apogetică românească a fenomenologiei germane husserliene. (mai mult…)

Metafore dominante în discursul medical scris, Denisa Drăguşin

martie 18th, 2016 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Metafore dominante în discursul medical scris, Denisa Drăguşin)

Coperta Metafora in discursul stiintific - Denisa Dragusin

Lucrarea se încadrează în domeniul lingvisticii cognitive, iar scopul ei principal este acela de a investiga metafora în discursul ştiinţific medical, urmărind o evaluare a metaforelor utilizate în structurarea conceptelor medicale. Este o lucrare foarte bine întemeiată, care, prin subiect şi prin pertinenţa analizei, iese din stereotipul filologic. Este vorba de o sinteză între dimensiunile metaforei şi armătura riguroasă a teoriei discursului,  cu referire la discursul ştiinţific […]

Prin intermediul acestei lucrări, autoarea demonstrează faptul că metafora nu este o prezenţă accidentală în textele ştiinţifice medicale, ci ocupă un rol esenţial în strategiile pe care discursul le foloseşte pentru a transmite mesajele ştiinţifice dorite. Metaforele reprezintă elemente constitutive ale unui cod aparte în registrul discursului medical […] (mai mult…)

Absurdul ca aventură existenţială în Modernism şi Postmodernism, Carmen Dominte

martie 10th, 2016 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Absurdul ca aventură existenţială în Modernism şi Postmodernism, Carmen Dominte)

Coperta Absurdul ca aventura

După cum indică și titlul, „Absurdul ca aventură existenţială în Modernism şi Postmodernism”, lucrarea de față reprezintă un studiu comparativ al celor două curente literare pornind de la tema absurdului.

Având o structură bipartită, cercetarea critică și teoretică cuprinde o primă secţiune filozofică ce investighează raporturile de natură existențială ale ființei umane cu absurdul şi o a doua secțiune dedicată literaturii aflate sub semnul absurdului, propunând o tipologie a personajului absurd. Conform acesteia, personajul ia, în primul rând, forma străinului. La moderni înstrăinarea se produce faţă de ceilalţi, conştient sau nu, dar şi în mijlocul celorlalţi, sau chiar faţă de sine, ca o consecinţă a inexistenţei oricărui tip de raport cu ceea ce a dat naştere înstrăinării. Odată cu îndepărtarea de Modernism, lumea eroilor absurzi devine tot mai lipsită de contur, iar personajul absurd este condamant la un exil bazat tocmai pe imposibilitatea sa de a comunica. (mai mult…)

Femeia asasin și sindromul Stockholm, Raluca Pavel

februarie 26th, 2016 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Femeia asasin și sindromul Stockholm, Raluca Pavel)

Coperta Femeia Asasin by Alex

Lucrarea Femeia asasin și sindromul Stockholm, elaborată de Raluca Pavel (doctor în sociologie la Universitatea din București), este rezultatul a numeroși ani de studiu, analize și observații, reprezentând un studiu unic în România.

Are la bază interpretarea sociologică, culturală, psihologică a interviurilor și chestionarelor aplicate unui număr de 25 de deținute încarcerate pentru omor calificat (omor de partener), aflate în penitenciarul de femei de la Târgșor, în perioada 2011-2015.

Volumul se adresează sociologilor, psihologilor, psihiatrilor, consilierilor familiali și psihoterapeuților, asistenților sociali, juriștilor, criminologilor, cadrelor penitenciarelor, personalului centrelor de reeducare/reintegrare, asociațiilor de susținere a victimelor violenței domestice/ONG-urilor/fundațiilor, studenților, masteranzilor, doctoranzilor și profesorilor și, nu în ultimul rând, publicului larg, celor dornici să afle de ce își omoară femeile partenerii.

„Cartea elaborată de Raluca Pavel, dedicată FEMEII ASASIN ŞI SINDROMULUI STOCKHOLM, se constituie ca un punct de referinţă în sociologia criminalităţii din România şi ca o lucrare de pionierat în domeniul cunoaşterii criminalităţii de gen, care încearcă şi reuşeşte să identifice principalele perspective teoretice, conceptuale şi metodolo­gice ale crimelor comise de femei, remarcându-se şi prin încercarea de explicare a motivaţiei şi a mobilurilor făptuite de acestea. (mai mult…)

Dulcamara, Cavalerul de Modă, Voaleta şi alte vestite prăvălii, Dan Roşca

februarie 24th, 2016 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Dulcamara, Cavalerul de Modă, Voaleta şi alte vestite prăvălii, Dan Roşca)

Coperta Comert mestesuguri industrie

 

Obiectivul cărţii este (…) prefacerea oraşului cu iz levantin în oraşul occidental de la porţile Orientului. Acesta este fenomenul, acesta este spectacolul, acesta este sângele ce curge ca un fir roşu de la o pagină la alta. În subsidiar avem de-a face cu un roman de factură curat romantică, în care românul – boier, negustor sau mahalagiu – este pus în antiteză cu alogenul ce sădeşte seminţele occidentalizării. Căciula, cojocul, opinca nu puteau şi nu au putut să reziste dinaintea pălăriei, costumului nemţesc şi aşa mai departe. Dan Roşca, susţinut de un ocean de documente – a se vedea bibliografia – creează pe nesimţite tabloul acestui fenomen, produs fără o strategie anume. Aproape că nu-ţi dai seama când românul levantin s-a transformat într-un ins occidental, fiindcă îl aflăm concurându-l cu succes pe alogen nu după amar de ani, ci într-un deceniu, sau chiar mai curând. Ştiam şi nu ştiam, secretul devenirii bucureşteanului în ceea ce a fost în anii interbelici nefiindu-mi limpede, probabil din cauză că, amator de istorie elegantă, asemenea mai tuturor iubitorilor de istorie bucureşteană, mă ferisem să privesc la temelia acestei deveniri. O eroare ce se cuvenea a fi corectată. Este exact ce a făcut Dan Roşca, abordarea fiind totală: o băcănie conduce la biografia patronului, apoi, într-un mod pe cât de captivant, pe atât de savant, la dinastia de băcani! E un exemplu. Nu cred că mă înşel, însă, realizând asemenea performanţe în expunere, autorul este pe cale să devină un clasic al istoriografiei bucureştene.

(fragment din Prefaţă, de Emanuel Bădescu)