Universitatea din Bucuresti
Header

The Shift of Cultural Typologies from Myth and Fairy Tale to the Fantastic Novel and Film

martie 17th, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2016 | Noutăţi | Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru The Shift of Cultural Typologies from Myth and Fairy Tale to the Fantastic Novel and Film)

Teza Elianei Ionoaia este o încăpăţânare de a apăra literatura în faţa unui duşman al materiei ei prime – cuvântul. Probabil că tocmai de aceea ea enunţă spina iritativă atât de corect (homo narrans-homo videns), dar se opreşte în buza prăpastiei. Eliana are nevoie de poveste, are nevoie de exaltarea ei în romanele care de 70 de ani încoace clădesc Imperiul Fantastic. Este caracteristic ei că a ales bucuria imaginaţiei în aceste texte, evitând Apocalipsa atât de comună în literatura ştiinţifico-fantastică din cam aceeaşi perioadă.

[…]

Teza de doctorat ,,Transformarea tipologiilor culturale de la mit şi basm la romanul fantastic: Lord of the Rings de J.R.R Tolkien, Chronicles of Narnia de C.C Lewis şi Harry Potter de J.K.Rowling” descinde în tărâmul studiilor culturale printr-o explorare a evoluţiei genurilor mitului şi basmului, a transformării acestora în romane fantastice şi a identificării tipologiilor culturale prezente în primele două genuri şi a reconfigurării lor în romanele fantastice ale celor trei autori.

Lidia Vianu

Imaginea Portugaliei în literatura română, Daniel Silva Perdigão

iunie 28th, 2016 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Imaginea Portugaliei în literatura română, Daniel Silva Perdigão)

Coperta Imaginea Portugaliei

Cartea lui Daniel Perdigão, lucrare revăzută a unei teze de doctorat, reprezintă cea dintâi sinteză scrisă la noi asupra contac­telor româno-portugheze de-a lungul anilor. Dincolo de articole, de studii ocazionale şi de comunicări ştiinţifice punctuale, prezentul volum reuneşte pentru prima oară datele disponibile în materie, le ordonează cronologic şi le completează cu câteva semnificative contribuţii personale, unele remarcabile.

De altfel, candidatul însuşi nu a fost un doctorand obişnuit: el a predat româna la Universitatea din Lisabona, predă actual­mente portugheza la Universitatea din București, afirmându-se – prin propria sa activitate – drept cunoscător profund al relaţiilor româno-portugheze. (mai mult…)

Cartea de la ora 5 – Dan Roşca, Dulcamara, Cavalerul de Modă, Voaleta şi alte vestite prăvălii

mai 19th, 2016 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2016 | Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Cartea de la ora 5 – Dan Roşca, Dulcamara, Cavalerul de Modă, Voaleta şi alte vestite prăvălii)

 

Un ghid seducător pentru junimea ce frecventează frenetic localurile din centrul istoric al Bucureştilor, de la Lupoaica din capătul Lipscanilor (sub firma „Voaleta”) către Podul Mogoşoaiei, ocolind prin Şelari, Smărdan, Gabroveni ş.cl.

Vreo 300 de fotografii de epocă – băcănii, brutării, prăvălii de băuturi, cafegii şi cafenele, magazine de îmbrăcăminte, încălţăminte ş.a.- comercianţi evrei, armeni, greci, italieni, francezi şi câteodată (a)români – tocmai bune de comparat cu prezentul arhitectonic, etnic, profesional şi comercial al zonei. Suculentă sursă de informaţii, reverii, exasperare şi jubilaţie paseistă.

Sursa: Cartea de la ora 5

Early Modern Cartographies in Britain. The Cultural Geography of Travel and the Production of Knowledge about the New-World, Petruţa-Oana Naiduţ

mai 10th, 2016 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Early Modern Cartographies in Britain. The Cultural Geography of Travel and the Production of Knowledge about the New-World, Petruţa-Oana Naiduţ)

coperta Early Modern Cartographies in Britain

Cartea Early Modern Cartographies in Britain. The Cultural Geography of Travel and  the Production of Knowledge about the New-World de Petruţa-Oana Naiduţ, se înscrie în domeniul studiilor culturale şi este o contribuţie […] la istoria ideilor şi a imaginarului în spaţiul britanic şi chiar mai larg european. Autoarea studiază hărţi, texte geografice şi relatări de călătorie, elaborate cu precădere în Marea Britanie la sfârşitul secolului al 17-lea şi la începutul celui de-al 18-lea, cu scopul declarat de a vedea rolul jucat de imaginaţia spaţială în procesul complex şi îndelungat de construire a identităţii. Astfel, Petruţa Naiduţ glosează asupra modalităţii de a prezenta Lumea Nouă într-un  moment crucial pentru istoria cunoaşterii, când se produceau schimbări semnificative în imaginarul spaţial post-columbian, adică studiază impactul pe care l-au avut explorările asupra scrierilor despre Lumea Nouă, în general, şi asupra practicii cartografice, în special. (mai mult…)

Inferenţe metodologice prosubstanţialiste, Ion Constantin

martie 25th, 2016 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Inferenţe metodologice prosubstanţialiste, Ion Constantin)

Coperta Inferente metodologice

            Prin studiul INFERENȚE METODOLOGICE PROSUBSTANȚIALISTE încercăm să explicităm succesiuni logice de reflecții filosofice concordante cu metoda intuiției substanțiale, metodă  creată fenomenologic de noocratul Camil Petrescu și aplicată de noi în cercetarea unor idei filosofice aflate în consens cu viziunea autorului dramei Jocul ielelor.

În discursul academic de la cumpăna mileniilor descoperim confirmarea faptului că: fluxul inferențelor metodologice prosubstanțialiste continuă atât întemeierea rațională a filosofiei științifice, cât și revigorarea substanțialismului noocratic înțeles ca dezvoltare apogetică românească a fenomenologiei germane husserliene. (mai mult…)

Metafore dominante în discursul medical scris, Denisa Drăguşin

martie 18th, 2016 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Metafore dominante în discursul medical scris, Denisa Drăguşin)

Coperta Metafora in discursul stiintific - Denisa Dragusin

Lucrarea se încadrează în domeniul lingvisticii cognitive, iar scopul ei principal este acela de a investiga metafora în discursul ştiinţific medical, urmărind o evaluare a metaforelor utilizate în structurarea conceptelor medicale. Este o lucrare foarte bine întemeiată, care, prin subiect şi prin pertinenţa analizei, iese din stereotipul filologic. Este vorba de o sinteză între dimensiunile metaforei şi armătura riguroasă a teoriei discursului,  cu referire la discursul ştiinţific […]

Prin intermediul acestei lucrări, autoarea demonstrează faptul că metafora nu este o prezenţă accidentală în textele ştiinţifice medicale, ci ocupă un rol esenţial în strategiile pe care discursul le foloseşte pentru a transmite mesajele ştiinţifice dorite. Metaforele reprezintă elemente constitutive ale unui cod aparte în registrul discursului medical […] (mai mult…)

Absurdul ca aventură existenţială în Modernism şi Postmodernism, Carmen Dominte

martie 10th, 2016 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Absurdul ca aventură existenţială în Modernism şi Postmodernism, Carmen Dominte)

Coperta Absurdul ca aventura

După cum indică și titlul, „Absurdul ca aventură existenţială în Modernism şi Postmodernism”, lucrarea de față reprezintă un studiu comparativ al celor două curente literare pornind de la tema absurdului.

Având o structură bipartită, cercetarea critică și teoretică cuprinde o primă secţiune filozofică ce investighează raporturile de natură existențială ale ființei umane cu absurdul şi o a doua secțiune dedicată literaturii aflate sub semnul absurdului, propunând o tipologie a personajului absurd. Conform acesteia, personajul ia, în primul rând, forma străinului. La moderni înstrăinarea se produce faţă de ceilalţi, conştient sau nu, dar şi în mijlocul celorlalţi, sau chiar faţă de sine, ca o consecinţă a inexistenţei oricărui tip de raport cu ceea ce a dat naştere înstrăinării. Odată cu îndepărtarea de Modernism, lumea eroilor absurzi devine tot mai lipsită de contur, iar personajul absurd este condamant la un exil bazat tocmai pe imposibilitatea sa de a comunica. (mai mult…)