Universitatea din Bucuresti
Header

Ivan Șmeliov și treptele cunoașterii de sine, Iuliana Timofte

martie 2nd, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2016 | Noutăţi - (Comentariile sunt închise pentru Ivan Șmeliov și treptele cunoașterii de sine, Iuliana Timofte)

Orice studiu care face referire, chiar şi tangenţial, la cunoaşterea de sine menţionează celebra inscripţie de pe frontispiciul sanctuarului din Delfi, Gnōthi seautón. În lucrarea de faţă, interesul pentru cunoaşterea de sine se justifică prin încercarea de a contura parcursul lui Ivan Şmeliov, scriitor al primului val al emigraţiei ruse, către credinţa pravoslavică şi perceperea universului, în ultimă instanţă, exclusiv din această perspectivă. Acesta ne-a relevat o lume ortodoxă familiară, cu puternice influenţe starovere.

Identificăm, în traseul şmeliovian, un moment de cotitură al conştiinţei sale care coincide cu producerea evenimentelor traumatice ce au marcat istoria universală a începutului de secol al XX-lea. Conversiunea scriitorului nu se va produce brusc, în urma unei stări de beatitudine augustiniană sau a uneia de extaz, similare celei experimentate de Theresa d’Avila, ci va presupune un proces complex şi îndelungat de reconstrucţie a eului, de regăsire şi reevaluare a valorilor creştine moştenite, precum şi de acceptare şi aplicare a acestora. Un alt motiv pentru care ne-am îndreptat atenţia asupra universului şmeliovian îl reprezintă constatarea faptului că acest prozator, tradus în numeroase limbi, candidat la premiul Nobel pentru literatură la recomandarea lui Thomas Mann şi a lui Nicolaus van Wijk, apreciat de contemporanii săi, (re)descoperit în Rusia după căderea Cortinei de fier, este aproape necunoscut în România.

Iuliana Timofte

Cartea de la ora 5 – Valentin Uritescu, Bântuit de viețile altora. Memorii

februarie 15th, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2016 - (Comentariile sunt închise pentru Cartea de la ora 5 – Valentin Uritescu, Bântuit de viețile altora. Memorii)

 

Neașteptat de amară carte, dată fiind asocierea autorului preponderent cu succesul, umorul, șarjarea, ludicul picant și bufoneria ambiguă. După cele două volume de amintiri apărute la Humanitas –  Așa sunt eu, prost și Să ai grijă de cel bun din tine,  în 2011, respectiv 2013 – actorul autor își dezvăluie necruțător neliniștile, nesiguranța, frustrările, depresia, infidelitățile, scepticismul nevrotic, spectrul maladiv, instabilitatea, retractilitatea, triumfurile, dar și deziluziile profesionale, plus un nesațiu financiar frizând nevroza, totul forfotind amarnic sub zecile de măști ale unei cariere pe cât de invidiabilă, văzută dinspre confrați, pe atât de surprinzător de friabilă, odată citită prin grila confesiunii.

Sursa: Cartea de la ora 5

 

Cartea de la ora 5 – Dan Roşca, Di, di, di, murgule, di… Bucureștii trăsurilor

februarie 15th, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2016 - (Comentariile sunt închise pentru Cartea de la ora 5 – Dan Roşca, Di, di, di, murgule, di… Bucureștii trăsurilor)

 

După istoricul marilor fabrici de bere din România, al rețelelor de distribuție și restaurantelor bucureștene, și după cartografierea universului negustoresc din zona Lipscanilor, Dan Roșca ne conduce prin Bucureștii birjelor, trăsurilor, cabrioletelor, faetoanelor, chirigiilor și muscalilor, al tramvaielor cu cai, diligențelor și omnibuzelor, printre potcovării, vopsitorii, curelari, tapițeri de trăsuri și ateliere de fierărie, cu descrieri de trasee, stații, tarife, firme și concesiuni, într-un captivant amestec de informație, paseism eficient și reverie urbană.

Sursa: Cartea de la ora 5

Cartea de la ora 5 – Dan Roşca, Dulcamara, Cavalerul de Modă, Voaleta şi alte vestite prăvălii

mai 19th, 2016 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2016 | Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Cartea de la ora 5 – Dan Roşca, Dulcamara, Cavalerul de Modă, Voaleta şi alte vestite prăvălii)

 

Un ghid seducător pentru junimea ce frecventează frenetic localurile din centrul istoric al Bucureştilor, de la Lupoaica din capătul Lipscanilor (sub firma „Voaleta”) către Podul Mogoşoaiei, ocolind prin Şelari, Smărdan, Gabroveni ş.cl.

Vreo 300 de fotografii de epocă – băcănii, brutării, prăvălii de băuturi, cafegii şi cafenele, magazine de îmbrăcăminte, încălţăminte ş.a.- comercianţi evrei, armeni, greci, italieni, francezi şi câteodată (a)români – tocmai bune de comparat cu prezentul arhitectonic, etnic, profesional şi comercial al zonei. Suculentă sursă de informaţii, reverii, exasperare şi jubilaţie paseistă.

Sursa: Cartea de la ora 5

Dosar de presă: Absurdul: un tip aventuros şi niţel existenţialist, Felix Nicolau

martie 21st, 2016 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă - (Comentariile sunt închise pentru Dosar de presă: Absurdul: un tip aventuros şi niţel existenţialist, Felix Nicolau)

Coperta Absurdul ca aventura

O altă carte teoretică excelentă despre care nu s-a auzit nimic, fireşte, este Absurdul ca aventură existenţială în modernism şi postmodernism. Tipologia personajului absurd (Ed. Ars Docendi), de Carmen Dominte. Continuarea (pdf)

Astra. Literatură, arte şi idei, nr. 3-4/2015.

Dosar de presă: Erotographos 50+1, Scrisoarea de iubire, dragoste şi amor

octombrie 30th, 2015 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă - (Comentariile sunt închise pentru Dosar de presă: Erotographos 50+1, Scrisoarea de iubire, dragoste şi amor)

Coperta Scrisoarea de iubire

Deschiderea plicului şi eul privat – interviu cu Antoaneta TĂNĂSESCU

Cartea coordonată de dumneavoastră – Erotographos 50+1, Scrisoarea de iubire, dragoste şi amor (Ars Docendi, 2010), un volum colectiv la care au contribuit 51 de persoane – este, după ştiinţa mea, singura dedicată exclusiv stilului epistolar din ultimul timp (şi nu numai…). Cum se explică absenţa interesului neaoş pentru studiul scrisorilor – literare sau nu?

Aş vrea să pornim de la ultimele pagini ale cărţii, dedicate bibliografiei. Este prima bibliografie asupra stilului epistolar pe care o cunosc, şi am făcut-o destul de complicat, pentru că nu au existat surse. Ce demonstrează aceasta? Că din cele aproape 100 de titluri tipărite sau online, cele româneşti ocupă cam 10 poziţii. Şi atunci ne putem întreba: de ce această trecere în umbră, marginalizare a epistolarului în conştiinţa românească?

(mai mult…)

Album: CONSTANTIN CALAFATEANU

februarie 24th, 2015 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Album: CONSTANTIN CALAFATEANU)

”Pe 6 iunie a fost vernisată la Galeriile „Artex” din Râmnicu Vâlcea expoziţia retrospectivă de pictură Constantin Calafateanu. Cu această ocazie a fost lansat şi albumul monografic dedicat artistului şi publicat la editura „Ars Docendi” din Bucureşti, în acest an. Cea mai mare parte a lucrărilor expuse, provenind din mai multe etape de creaţie ale pictorului, este reprodusă şi în acest album elegant, a cărui concepţie grafică îi aparţine lui Mihai Alexandru Ciutureanu. Aducându-mi şi eu o modestă contribuţie la apariţia lui, m-am îngrijit de adunarea datelor biografice ale lui Calafateanu, a textelor critice ce i-au însoţit expoziţiile din ţară şi din străinătate, precum şi de transcrierea unor fragmente din jurnalele de artist pe care le-a ţinut constant în deceniile şapte şi opt ale secolului trecut. În ansamblul său, albumul monografic proaspăt ieşit de sub tipar este astăzi în măsură să ofere o imagine cuprinzătoare asupra vieţii şi activităţii unui artist nedreptăţit.

(mai mult…)