Universitatea din Bucuresti
Header

În curs de apariţie

English in Military Context. Retroversion and Translation for Intermediate Students, Adela Livia Catană
Contribuții de istorie literară, vol 3, Nicolae Scurtu
Gh. Suciu și contemporanii săi. Corespondență. Autografe. Iconografie, vol II, Nicolae Scurtu
Diagnosticul molecular: metode de laborator, Lorand Savu
Ghid de utilizare a speciilor în programele de biomonitorizare, coord. Sorin Ștefănuț

Introducere în modelarea hidrologică, Marius-Victor Bîrsan
Istorie și cultură în Lerești-Muscel, Ion Oană
Protetica implanturilor dentare, Iuliana Babiuc
Portretul memorialistic interbelic, Ioana Cristina Mușat Pușcarciu
Probleme în medicină și biologie, vol VIII, coord. Mihai Burlibașa, Lorelai Georgeta Bilinschi ș.a.
Literatura pentru copii, Valeriu Marinescu