Universitatea din Bucuresti
Header

În curs de apariţie

English in Military Context. Retroversion and Translation for Intermediate Students, Adela Livia Catană
Contribuții de istorie literară, vol 3, Nicolae Scurtu
Gh. Suciu și contemporanii săi. Corespondență. Autografe. Iconografie, vol I, Nicolae Scurtu
Gh. Suciu și contemporanii săi. Corespondență. Autografe. Iconografie, vol II, Nicolae Scurtu
Diagnosticul molecular: metode de laborator, Lorand Savu
Watch Your English. Ghid de fonetică și gramatică a limbii engleze, Sanda Retinschi
Ghid de utilizare a speciilor în programele de biomonitorizare, coord. Sorin Ștefănuț

Introducere în modelarea hidrologică, Marius-Victor Bîrsan
Morfodinamica actuală, riscuri și hazarde în Masivul Piatra Craiului, Anca Victorina Munteanu
Determinarea proprietăților magnetice ale rocilor pe baza histerezisului, Cristian Necula
Cultură, istorie și societate, vol VI, Ștefan Ștefănescu, Claudiu Neagoe (editori)