Universitatea din Bucuresti
Header

În curs de apariţie

English in Military Context. Retroversion and Translation for Intermediate Students, Adela Livia Catană
Contribuții de istorie literară, vol 3, Nicolae Scurtu
Gh. Suciu și contemporanii săi. Corespondență. Autografe. Iconografie, vol I, Nicolae Scurtu
Gh. Suciu și contemporanii săi. Corespondență. Autografe. Iconografie, vol II, Nicolae Scurtu
Diagnosticul molecular: metode de laborator, Lorand Savu
Ghid de utilizare a speciilor în programele de biomonitorizare, coord. Sorin Ștefănuț

Introducere în modelarea hidrologică, Marius-Victor Bîrsan
Morfodinamica actuală, riscuri și hazarde în Masivul Piatra Craiului, Anca Victorina Munteanu
Mic tratat de senescență cutanată. Ghid de bună practică privind prevenirea senescenței cutanate, Vasile Benea (coord.)
Titu Maiorescu în corespondență cu Ion Petrovici. Completări edificatoare, Nicolae Scurtu
Istorie și cultură în Lerești-Muscel, Ion Oană
Etiopatogenia anomaliilor dento-maxilare, Ileana Ionescu
On History and Fantasy: Anglo-American Cultural Memory and the Politics of Adaptation, Dragoș Manea
Poeme, Radu Teculescu
Protetica implanturilor dentare, Iuliana Babiuc