Universitatea din Bucuresti
Header

Volume care au la baza teze de doctorat

Fiind o editură cu profil academic în cadrul Universităţii din Bucureşti, Editura Ars Docendi vine în sprijinul celor care vor să-şi publice lucrările de doctorat. Până în prezent Editura Ars Docendi a publicat în jur de 40 de volume care au la bază teze de doctorat. Titlurile acoperă o gamă variată de domenii din numeroasele ramuri universitare şi academice: ştiinţe socio-umane, ştiinţe exacte, literatură, monografii.

Volume care au la bază teze de doctorat:

Liliana Andronache, Asimilarea anglicismelor în presa scrisă românească şi italiană. Studiu contrastiv (2014)

Liliana Burlibaşa, Bazele genetice ale citodiferenţierii la animale (2006)

Ioana Vicol, Consideraţii corologice şi ecologice privind speciile alohtone în structura anumitor habitate naturale şi seminaturale din Câmpia Română (2008)

Ligia Gheţea, Evoluţionism (2009)

Minodora Manu, Viorica Honciuc, Cercetări ecologice asupra populaţiilor de acarieni (2010)

Rodica Tălmaci, Baza genetică moleculară a β-talasemiei (2009)

Mihaela Chivu Economescu, Celule stem hematopoietice. Aplicaţii clinice (2013)

Viorel Gh. Ungureanu, Geologie marină (2005)

Marius Stoica, Ostracode purbeckiene din Dobrogea de Sud (2007)

Oprescu Daniel, Dialogul. Ortodoxie-Catolicism în viziunea teologică a părintelui Dumitru Stăniloae (2008)

Ionel Mohîrţă, Psihologia sonoluminică. Un proiect de psihologie cuantică (2011)

Marius-Daniel Oprescu, Cato Maior şi Tertullian. Frontiere şi convergenţe spirituale (2011)

Alexandru Nancu, Simbolica fundamentală tradiţională. Perspective, evoluţii, mentalităţi (2013)

Maria Simona Dovleac, Relaţionalismul confucianist şi gânditorul japonez Kaibara Ekiken (2013)

Carmen Purdel, Ideea de fericire în Etica Nicomahică (2013)

Constantin Hariuc, Elena Banciu, Comunicarea politică (2006)

Marian Rujoiu, Politici de tineret în România (2006)

Alexandra Petrescu, Femeia în imaginarul politic (2008)

Dumitru-Mihăiţă Niculescu-Ciocan, Managementul structurilor specializate în domeniul securităţii naţionale (2009)

Silvia Branea, Serialele pentru tineri – O abordare psihosociologică, ediţia a II-a (2010)

Mihaela Cîrnu, Cătălin Negoiţă, Cultura şi presa în spaţiul european – Tradiţie şi modernitate în presa europeană (2010)

Alin Codoban, Rusia şi Europa în cursa pentru energie. Gazul natural: între     economie şi geopolitică (2012)

Florica Iuhas, Univers ceremonial şi mass-media: nunta ca rit de trecere (2012)
Sorin Dan Damian, Libertatea religioasă în Uniunea Europeană. Cadrul legislativ (2012)
Irina Pletea, Reprezentarea migrantului român în presă (2012)

Olguţa Benescu, Siguranţa turistului între teorie şi necesitate (2013)

Nicuşor Moldovan, Cooperarea în cadrul Comunităţii Naţionale de Informaţii (2013)

Dana Vasiliu, The Road to the Cathedral (2011)

Monica Oancă, Castelul în Anglia medievală (2011)

Adrian Iordache, Nietzsche. Ipostazele artei (2013)

Valeriu Marinescu, Vocaţia magnificării în literatura română veche (2003)

Steliana Mădălina Nicolof Deaconu, Limbajul artistic în poezia lui Ion Barbu (2009)

Steliana Mădălina Nicolof Deaconu, Semantica simbolului în poezia lui Ion Barbu (2009)

Elisabeta Simona Catană, Playing Games with Fiction (2011)

Simona Galaţchi, Biblioteca lui Mircea Eliade (2011)

Adriana Carolina Bulz, Readings in Eugene O’Neill’s Dramas (2012)

Cristina Veronica Andreescu, Modelul monarhic – ţintă a istoriografilor din secolele XV-XVIII, vol. I (2013)

George Ungureanu, Chestiunea Cadrilaterului: Interese româneşti şi revizionism bulgar: 1938-1940 (2005)

Roxana Andreea Marin, Comunităţi marginale în mediul urban contemporan (2014)

Maria-Adina Volintiru, Învierea lui Iisus Hristos – Icoana “Pogorârii la iad”. Actualizare a Învierii în cultul liturgic (2014)

Carmen Dominte, Absurdul ca aventură existenţială în Modernism şi Postmodernism. Tipologia personajului absurd (2015)

Andreea-Maria Diaconescu, Image et mémoire dans l’ouvre romanesque de Pascal Quignard (2015)

Liliana Andronache, Asimilarea anglicismelor în presa scrisă românească şi italiană. Studiu contrastiv (2015)

Mihaela Hristea, Receptarea lui Heinrich Heine în literatura română (2015)

Mihaela Bacali, Lucian Blaga în contextul literar şi cultural al revistei “Gândirea”
Mihaela Bacali, Lucian Blaga. Amiciţii şi inimiciţii (2015)

Fabiola Popa, Towards Postmodernism of Trust: The Lessons of the Past in Penelope Lively`s work (2014)

Aniţa Grigoriu, Românii din Italia. Comunicarea interculturală şi păstrarea identităţii naţionale (2014)

Raluca Ciochină, Performance identitar în cultura vizuală actuală (2014)

Lilian Cîrnu, Formele de teritorizare ale exodului urban bucureştean (2014)

Florin Tătui, Comportamentul barelor submerse pe ţărmul Deltei Dunării (2015)

Nataşa Văidianu, Rezervaţia Biosferei Deltei Dunării: parteneriat între oameni şi natură pentru dezvoltare durabilă (2015)

Denisa Elena Drăgușin, Metafore dominante în discursul medical scris (2015)

Mădălina-Maria Toader, Valori culturale franceze, fundament al geografiei umane moderne (2015)

Studii şi aspecte teoretice în universul penitenciar, Lucian Rotariu (2016)
Jilava: o radiografie socială a unui penitenciar, Lucian Rotariu (2016)