Universitatea din Bucuresti
Header

Author Archives: Ars Docendi

Prezentări volume: Maria Constantin

ianuarie 15th, 2014 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Prezentări volume: Maria Constantin)

 

Albumul, un colaj de picturi, amintiri, fotografii culese de Luiza Barcan reuşeste să parcurgă nu numai traseul profesional al artistei Maria Constantin, dar şi unul uman, plin de sensibilitate. Tonul obiectiv, constituit de fapt din intertextele de jurnal sau articole, interviuri, se îmbină aproape pe nesimţite cu cel subiectiv. „Recitind atâtea versiuni mi s′a părut că fiecare adăuga ceva ce nu a existat sau ascundea ceva ce există încă. Atunci mi-am dat seama că singurul cod al meu era bucuria când lucram şi -evident- bucuria când isbuteam să-mi ating ţelul şi să-l comunic. Am înţeles şi de ce am ales acuarela: ea singura putea răspunde imediat – până nu pierdeam scânteia care pâlpâia – dar care nu se aprindea întotdeauna. Tot restul explicaţiilor era de prisos. Că îmi păstram durerile şi coşmarele pentru mine era de la sine înţeles”( Maria Constantin).

 

 

Cu ocazia centenarului Constantin Silvestri, Ioana Raluca Voicu-Arnăuţoiu (violonistă, conferenţiar al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti) reuneşte în acest volum documente și fotografii din arhive, inclusiv cele ale Securității și ale Conservatorului „Ciprian Porumbescu”, crâmpeie de corespondență și evocări despre marele dirijor.

Ca și alți oameni de cultură din perioada comunistă, Constantin Silvestri a ales calea exilului pentru a se realiza din punct de vedere artistic. Neputând să-l determine să revină în țară, Securitatea și  înalți demnitari ai regimului caută mijloace de a confisca bunurile dirijorului. Astfel, în urma unei serii de ilegalități, remarcabila colecție de tablouri vizată de doi înalți demnitari ai regimului, partiturile adnotate, obiectele și albumele de artă, colecția filatelică strânse de Constantin Silvestri dispar practic fără urme.

Autoarea conturează astfel portretul unui muzician genial, vanitos, frământat de îndoieli, cu o putere de muncă ieșită din comun, nedreptățit de cei care nu-i recunoșteau sau nu voiau să-i recunoască talentul, revoltat de dictatele ideologice de inspirație sovietică impuse creatorilor români, nehotărât dacă să rupă toate punțile cu țara, dar temător că altfel nu va putea circula liber în occident, profund dezamăgit de cei care reprezentau România în străinătate, inabil în a-și valorifica pe deplin potențialul financiar odată ajuns în străinătate. Și, în cele din urmă, un Silvestru răpus de efort și boală și jefuit în propria țară.

 

Prezentări volume: Actualităţi urbane. Odiseea spectacolului fără virtute

ianuarie 15th, 2014 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Prezentări volume: Actualităţi urbane. Odiseea spectacolului fără virtute)

Actualităţi urbane este o odisee pe care Oana Şerban o parcurge oferindu-ne o panoramă a contemporaneităţii sociale, culturale, artistice, raportată la noile contexte tehnologice, derizorii, totuşi, spune Raluca Oancea Nestor, prefaţatoarea cărţii de faţă, dar în care autoarea crede, în vederea unei reforme propusă de postmodernitate, pornind de la considerente morale.

Folosindu-se de concepte filosofice heideggeriene, kantiene, lipovetskyene etc. autoarea volumului ne propune o incursiune în realitatea anului 2013, o realitate total postmodernistă, pe care o analizează lucid şi o prezintă cititorului sub o altă formă, publicistică, astfel încât Actualităţile urbane să ne ducă laolaltă, asemenea lui Ulise, înapoi acasă.

Sărbători cu har!

decembrie 20th, 2013 | Posted by Ars Docendi in Noutăţi - (1 Comments)

Scrisoare de iubire pentru Antoaneta Tănăsescu

decembrie 11th, 2013 | Posted by Ars Docendi in Noutăţi - (1 Comments)

„Scrisoare de iubire, dragoste, amor nu e o sumă de cărţi, oameni şi ani, ci mai degrabă, o stare de spirit greu de  «tradus». Am găsit, oare, cuvintele?”

Vestea trecerii în nefiinţă a Antoanetei Tănăsescu, cea care semna în Scrisoare… şi conchidea că „ceea ce e important e invizibil pentru ochi”,  din data de 9 decembrie 2013, ne-a lăsat şi pe noi, cei care am cunoscut-o şi iubit-o, fără cuvinte…

Antoaneta Tănăsescu, până de curând profesor la Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti, a coordonat, printre altele, volumul Scrisoare de iubire, dragoste, amor, apărut la Editura Ars Docendi în 2010.

Relaţionalismul confucianist şi gânditorul japonez Kaibara Ekiken

decembrie 3rd, 2013 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Relaţionalismul confucianist şi gânditorul japonez Kaibara Ekiken)

Volumul RELAŢIONALISMUL CONFUCIANIST ŞI GÂNDITORUL JAPONEZ KAIBARA EKIKEN constituie o lucrare ştiinţifică ce tratează o temă nouă din domeniul studiilor culturale, mai exact, din domeniul studiilor confucianiste iniţiate în România de prof. univ. dr. Florentina Vişan, coordonatorul ştiinţific al lucrării. Tema abordată – a cărei problematică o constituie ‘omul relaţional’ în societatea confucianistă – este importantă pentru cunoaşterea unui alt model în dialogul intercultural.

Aria culturală sino-coreano-niponă este marcată cu o specificitate a modelului relaţional, model ale cărui baze se află în tradiţia etică confucianistă. Volumul de faţă recurge la traducerea culturală a specificităţii confucianismului în dimensiunea sa dinamică de reînnoire conceptuală şi ideologică în cadrul ariei culturale unitare a Asiei de Est şi la identificarea specificului modelului relaţional confucianist, care face din om ‘omul relaţional’. Este analizat acest model relaţional – prin grila confucianismului chinez preimperial (anterior anului 220 î.Hr.) – în discursul gânditorului japonez Kaibara Ekiken, discurs fundamentat pe metoda minte-inimă. Contextul cercetării este cel al noii relevanţe a confucianismului ca model cultural, ca alternativă la etica postmodernă.

Gânditorul japonez KAIBARA EKIKEN(1630-1714)a fost numit ‘Aristotel al Japoniei’ de către naturalistul german Philip Franz von Siebold. Ekiken a fost cărturar, medic, consilier, samurai al domeniului feudal Kuroda. Având o pregătire intelectuală pluridisciplinară, fiind specialist în studii clasice, istorie, etică, metafizică, cosmologie, lingvistică, botanică, agronomie, tactică militară, fitologie, Ekiken a scris peste 110 tratate (17 dintre ele având ca temă etica).Opera sa a contribuit semnificativ la dezvoltarea morală, culturală şi ştiinţifică a Japoniei.

Primul capitol al volumului de faţă – Conceptele care definesc omul relaţional în etica confucianistă – urmăreşte înţelegerea şi redarea corectă şi cât mai fidelă a specificităţii discursului confucianist, clarificând conceptele originare, chineze, cu care gânditorul japonez operează în discursul său. Este vorba despre conceptele de: om, fire umană, cultivarea sinelui, Cele cinci relaţii umane, Omenia, conduita rituală.

Întrucât tradiţia sinologică şi niponologică este destul de recentă în România, pentru a putea explica fenomenul relaţionalismului confucianist, la începutul capitolului al doilea, se stabileşte ce fel de model cultural este confucianismul, se demonstrează că este vorba despre un model intelectual dinamic. Se clarifică faptul că este vorba despre un sistem de gândire dezvoltat la nivelul culturii înalte, centrat pe obţinerea armoniei şi ordinii sociale şi morale. De asemenea, este schiţat tabloul procesului selectiv de adoptare şi adaptare a modelului neoconfucianist, şcolile de gândire consacrate care au ca punct comun învăţătura minte-inimă, precum şi maniera în care a fost abordată etica confucianistă în perioada Tokugawa (1600-1867).

Capitolul al treileaanalizează discursul confucianist al gânditorului japonez Kaibara Ekiken şi surprinde construirea unei şcoli proprii de gândire fundamentată pe metoda minte-inimă, însă cu dimensiune practică. Sistemului său de gândire este centrat pe principiul unităţii tuturor lucrurilor corelat cu principiul Omeniei, principiul educaţiei şi principiul învăţăturii practice.

În capitolul al patrulea – Modelul practicării relaţiilor interumane în discursul etic al lui Kaibara Ekiken – conceptele confucianiste discutate în primul capitol al cărţii sunt identificate şi analizate în tratatul etic Învăţături populare japoneze.

Etica confucianistă constituie calea relaţiilor interumane şi abordează omul din perspectivă heliocentrică. Confucianismul nu explică ce este omul, ci arată ce face omul în relaţiile cu ceilalţi cu dezideratul atingerii Omeniei şi, în acest fel, acordării cu natura, formând un singur corp cu toate lucrurile din univers: 萬物一體banbutsu ittai(a se vedeacele patru caractere chineze de pe coperta volumului).

„Se cuvine amintită premiera dublă pe care o constituie lucrarea de faţă: un studiu de confucianism japonez, abordat în model relaţionist şi prezentarea în limba română a vieţii şi operei lui Kaibara Ekiken.“   Prof. univ. dr. Florentina Vişan, Departamentul de Limbi Orientale, Universitatea din Bucureşti

„Prin tema abordată, textele analizate şi punerea într-un nou context a acestora, lucrarea  constituie o contribuţie originală atât pentru domeniul studiilor japoneze în România, cât şi pentru domeniul studiilor culturale.“ Conf. dr. Anca Focşeneanu, Universitatea din Bucureşti

Ars Docendi la Gaudeamus 2013

noiembrie 28th, 2013 | Posted by Ars Docendi in Evenimente 2013 | Noutăţi - (Comentariile sunt închise pentru Ars Docendi la Gaudeamus 2013)

Editura Ars Docendi n-a lipsit nici anul acesta de la Târgul Internţional de Carte Gaudeamus, participând cu evenimente care mai de care mai interesante: prezentări, lansări, cărţi ştiinţifice, cu caracter documentar, istoric, dar şi beletristic sau artistic. Gama variată de noi apariţii nu a rămas fără ecou în rândul publicului cititor. De interes au fost: Constantin Silvestri. Biografie necunoscută, volumul Ioanei Raluca Voicu-Arnăuţoiu, Actualităţi urbane. Odiseea spectacolului fără virtute de Oana Şerban şi albumele Luizei Barcan, Maria Constantin şi Alexandru Nancu.

Cel mai mai bine primit de public a fost volumul lui Dan Roşca,  Locuri şi oameni din Bucureştii de ieri, lansat duminică, 24 noiembrie.

Atmosfera a fost animată şi anul acesta de momente artistice. Lansarea unei ediţii speciale a comediei Titanic Vals de Tudor Muşatescu (după cea din 1933 ) a fost însoţită de interptretări dramatice susţinute de tineri actori ai trupei Uninvented Theatre (Ana Cucută, George Simian, Ramona Vornicu) şi de actriţa Genoveva Preda, de la Teatrul Excelsior.

Printre invitaţii din acest an s-au numărat:  profesor dr. Marius Andruh, membru al Academiei Române, Vasile Morar, profesor dr. la Facultatea de Filosofie, Raluca Oancea, asistent univ. dr. la UNArte, Ionel Banu, director profesor Centrul Cultural „Bogdan Petriceicu Haşdeu”, dr. Olga Grigorescu, muzicolog, Laura Manolache, muzicolog, Manuela Varga, critic de artă, dr. Emanuel Bădescu,  istoric,  Marius Andruh, membru al Academiei Române, lector dr. Adrian Crăciunescu, arhitect ş.a.

 

 

Lansare Actualităţi urbane. Odiseea spectacolului fără virtute, Oana Şerban

 

Lansarea  volumului Constantin Silvestri. Biografie necunoscută, Ioana Raluca Voicu-Arnăuţoiu

 

Lansarea albumelor Alexandru Nancu şi Maria Constantin, Luiza Barcan

Prezentarea volumului Stare de iubire, Nicolae Marcovschi

 

Prezentarea volumului Relaţionalismul confucianist şi gânditorul japonez Kaibara Ekiken, Simona Dovleac

 

 

O parte din standul Ars Docendi