Universitatea din Bucuresti
Header

Author Archives: Ars Docendi

Expoziţie şi prezentare de carte la Piteşti, cu Ioana Raluca Voicu-Arnăuţoiu

februarie 4th, 2014 | Posted by Ars Docendi in Evenimente 2013 | Noutăţi - (Comentariile sunt închise pentru Expoziţie şi prezentare de carte la Piteşti, cu Ioana Raluca Voicu-Arnăuţoiu)

Ieri, 3 februarie, de la ora 14, în Sala Simpozion, din cadrul Centrului Cultural Piteşti a avut loc prezentarea volumelor Procesul şi execuţia mem­brilor grupului de rezistenţă condus de To­ma Arnăuţoiu. Album de foto­grafii şi documente din arhiva CNSAS, edi­ţie îngrijită de Ioana Raluca Voicu-Arnăuţoiu şi Ioan Crăciun, şi Grupul de la Nucşoara – documente ale an­chetei, procesului şi detenţiei, de Toma Arnăuţoiu. Prezentarea a fost însoţită de vernisajul expoziţiei de fotografii şi documente din arhiva CNSAS.

Să ne amintim de Irina Nicolau!

ianuarie 29th, 2014 | Posted by Ars Docendi in Noutăţi - (Comentariile sunt închise pentru Să ne amintim de Irina Nicolau!)

Rubrica „S-a întâmplat pe 29 ianuarie” a unor publicaţii are în comun câteva evenimente:

1837 – A murit poetul rus Aleksandr Puskin.
1860 – S-a născut Anton Pavlovici Cehov, scriitor, medic, prozator și dramaturg rus.
1866 S-a născut scriitorul francez Romain Rolland, laureat al Premiul Nobel pentru Literatură.
1867 – S-a născut scriitorul Vincente Blasco Ibanez.
1890 –  S-a născut ( s.n. 10 februarie), Boris L. Pasternak, poet, prozator și traducator rus
1939 A murit William Butler Yeats, poet englez, laureat al Premiului Nobel.
1963 – A încetat din viaţă poetul american Robert Frost.

Din această înşiruire, noi simţim lipsa unui nume: Irina Nicolau, născută la data de 29 ianuarie 1946 (d. 3 iulie 2002).
A fost etnolog, scriitor, coorganizator, alături de Horia Bernea, al Muzeului Ţăranului Român.

În colaborare cu Muzeul Ţăranului Român, Editura Ars Docendi a publicat unele dintre cele mai importante volume ale sale: Sărbători româneşti, Le pied chaussé, Haide, bre! Incursiune subiectivă în lumea aromânilor, Talmeş balmeş de etnologie şi multe altele, Surâsul lui Harry, Arca lui Noe. De la neolitic la Coca-Cola .

Editura a fost distinsă cu: Premiul special al Asociaţiei Editorilor din România pentru volumul Arca lui Noe. De la neolitic la Coca-Cola, volum îngrijit de un colectiv al Muzeului Ţăranului Român, coordonator Irina Nicolau, în 2003 şi cu Premiul special pentru 10 de ani de promovare a cărţilor Irinei Nicolau (1946-2002), acordat Muzeului Ţăranului Român şi Editurii Ars Docendi, în 2012.


 

Prezentări volume: Adrenala

ianuarie 21st, 2014 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Prezentări volume: Adrenala)

 

Tratatul despre glandele adrenale reprezintă o lucrare unică în literatura română de specialitate prin abordarea complexă a fiziologiei şi a patologiei suprarenalelor, a terapiilor adecvate bolilor adrenale de la cele uzuale la cele potenţiale de viitor.

Cartea este organizată în 18 capitole, de-a lungul a peste 500 de pagini, cu informaţii medicale de mare utilitate, de la teme de interes în practica medicală şi ştiinţifică considerate „tradiţionale”, precum sindromul Cushing, hiperplazia adrenală congenitală, insuficienţa adrenală, hiperaldosteronismul primar sau secundar, hipoaldosteronismul, feocromocitomul, la elemente de inovaţie cum este capitolul de genetică a bolilor adrenale sau capitole excepţionale de sinteză legate de hipertensiunea secundară endocrină, diabetul zaharat cortizonic, osteoporoza glucocorticoidă. Graniţele adrenalei sunt interconectate în contextul elementelor de cronobiologie sau al abordărilor multidisciplinare compacte despre hipertensiunea arterială esenţială, autoimunitate, corticoterapie.

Lucrarea este un ghid util pentru practica medicală curentă, un instrument pentru cercetare şi o sinteză a noutăţilor complexe din domeniul adrenalei.

Prezentări volume: Cercetări ecologice asupra populaţiilor de acarieni

ianuarie 21st, 2014 | Posted by Ars Docendi in Noutăţi | Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Prezentări volume: Cercetări ecologice asupra populaţiilor de acarieni)

În contextul conservării ecosistemelor naturale forestiere la nivel mondial (tot mai reduse ca suprafaţă), sunt foarte preţioase cercetările ştiinţifice de actualitate, care să poate constitui o importantă bază de date pentru instituţiile abilitate în administrarea şi păstrarea pădurilor. Cartea cu titlul Cercetări ecologice asupra populaţiilor de acarieni (Acari: Mesostigmata) din solurile unor ecosisteme forestiere din Masivul Bucegi. Structură şi Dinamică, răsplătită cu premiul Emil Racoviţă acordat de Academia Română, în domeniul Biologiei, în anul 2010, oferă informaţii inedite privind ecologia solului ecosistemelor forestiere, prin prisma unui grup de nevertebrate mai puţin studiat şi vizibil cu ochiul liber: acarienii prădători-gamasidele.

Lucrarea de faţă aduce numeroase informaţii ştiinţifice de actualitate prin abordarea unor direcţii de cercetare variate. Astfel, pe lângă analiza spectrului faunistic al ecosistemelor analizate, au fost urmǎrite următoarele obiective: identificarea principalilor factori abiotici (temperatura, umiditatea, pH-ul a aerului şi a solului); cunoaşterea particularităţilor structurale ale populaţiilor de acarieni; dinamica spaţială şi temporală a acestor comunităţi; influenţa factorilor de mediu asupra structurii populaţiilor de acarieni; evidenţierea rolului lor ca verigă intermediară în transmiterea energiei la nivelul ecosistemului forestier. Cercetările au caracter monographic şi se bazează atât pe informaţii din literatură (taxonomia, morfologia şi parţial biologia), cât şi pe determinări sistematice proprii efectuate timp de trei ani, în trei ecosisteme forestiere din Masivul Bucegi, importante şi reprezentative prin poziţia lor pe versant (etajare) şi prin natura vegetaţiei ( făget, brădet şi molidiş).

Aceste cercetări de ecologie pot fi considerate ca având un caracter de pionierat, atât prin modul de abordare, cât şi datorită amplorii cercetărilor desfăşurate, asemenea investigaţii consacrate întregii comunităţi de gamaside nemaifiind realizate până acum în Masivul Bucegi. Elementele de structură ale covorului ierbos şi ale arboretului, precum şi caracteristicile chimice şi morfo-structurale ale solului, condiţiile macro şi microclimatice specifice pentru fiecare biotop determină configuraţii structurale şi funcţionale specifice fiecărui tip de ecosistem analizat. Pentru prima dată în Masivul Bucegi a fost realizată o evidenţiere a gradului de plasticitate ecologică şi a preferinţelor speciilor de acarieni edafici pentru fiecare tip de ecosistem investigat.

Această lucrare poate constitui o sursă preţioasă de informaţii ştiinţifice, care pot fi valorificate prin dezvoltarea unor metode adecvate de conservare şi management al pădurilor naturale din România, dar şi prin stabilirea unor măsuri de reconstrucţie ecologică a solurilor ecosistemelor degradate.

Antoaneta Tănăsescu: Am trăit în amfiteatrul universitar…

ianuarie 17th, 2014 | Posted by Ars Docendi in Noutăţi - (1 Comments)

Dacă Antoaneta Tănăsescu nu s-ar fi grăbit să plece dintre noi, astăzi, 17 ianuarie 2014, ar fi împlinit 73 de ani.

Autoportret: „Antoaneta Tănăsescu. Instituţional, prof. univ. dr. la Facultatea de Filologie, Limba şi Literatura română, acum Litere. Sentimental, studenta studenţilor ei. Am semnat cărţi, prefeţe, studii, ediţii, antologii şi recenzii. Am vorbit la radio şi la televiziune. Mult mai multe ore însă am petrecut în amfiteatrul universitar. Am trăit în amfiteatrul universitar”. (Scrisoare de iubire, dragoste, amor, Editura Ars Docendi-Universitatea din Bucureşti, 2009)

Prezentări volume: Celule stem hematopoietice. Aplicaţii clinice

ianuarie 17th, 2014 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Prezentări volume: Celule stem hematopoietice. Aplicaţii clinice)

 

Lucrarea abordează o tematică deosebit de actuală referitoare la biologia, proprietăţile şi utilizarea clinică a celulelor stem hematopoietice. Terapia clinică bazată pe celulele stem este astăzi un domeniu în plină dezvoltare care caută aplicaţii în arii din ce în ce mai diverse precum: cardiologia, genetica medicală, dermatologia, neurologia, gastroenterologia, etc.

Cartea vine în contextul creşterii interesului pe plan naţional în privinţă potenţialului celulelor stem hematopoietice, în special a celor izolate din cordonul ombilical, pentru crioprezervarea acestora pe termen lung în scopul utilizării sub forma terapiei celulare în tratamentul diverselor afecţiuni.

Cartea se adresează în primul rând studenţilor din domeniul biomedical cu specializare în hematologie prin aportul de informaţie adus acestora, privind cele mai noi descoperiri în domeniul hematologiei, celulelor stem şi a metodelor de tratament bazate pe transplantul de celule stem hematopoietice. De asemenea, poate fi utilă personalului care activează în domeniul băncilor de sânge de cordon ombilical şi nu în ultimul rând părinţilor, care doresc să adopte acestă metodă de crioprezervare a celulelor stem din cordonul ombilical, prin informaţiile aduse privind conţinutul în celule stem al sângelui de cordon, calitatea, proprietăţile acestor celule şi posibilităţile de utilizare în clinică.

Prezentări volume: Elemente de regresie aplicată în ştiinţele medicale, ştiinţele vieţii şi ştiinţele Pământului

ianuarie 16th, 2014 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Prezentări volume: Elemente de regresie aplicată în ştiinţele medicale, ştiinţele vieţii şi ştiinţele Pământului)

Născută din colaborarea în cadrul mai multor proiecte de cercetare cu specialişti din domeniile biologiei, ecologiei, geografiei, climatologiei, medicinii, epidemiologiei, psihologiei, etologiei, pedagogiei şi altor domenii, lucrarea, pornind de la definiţia regresiei (relaţie funcţională între două sau mai multe variabile corelate), prezintă fundamentele teoretice ale metodologiei statistice de analiză a corelaţiei şi regresiei, de la designul experimental la interpretarea rezultatelor, alături de exemple concrete de aplicare a instrumentarului statistic în domeniile menţionate. Cartea se adresează specialiştilor din aceste domenii, în special cercetătorilor, cu scopul nu de a-i transforma în statisticieni, ci de a demonstra că demersul ştiinţific, indiferent de domeniu, presupune apelul la statistician încă dinaintea începerii procesului de cercetare propriu-zisă, şi de a înlesni comunicarea acestor specialişti cu statisticienii. Studiile prezentate în aproape douăzeci de articole publicate în reviste de circulaţie naţională şi internaţională, inclusiv reviste cotate de Thompson Institute for Scientific Information, la care autorul cărţii şi-a adus contribuţia singur sau în colaborare. Sunt analizate din punctul de vedere al transpunerii problemei de cercetare în limbaj statistic, utilizare a metodologiei corespunzătoare, analiză şi interpretare a rezultatelor. În afara acestora, sunt analizate şi câteva „glume ştiinţifice” care demonstrează că folosirea unor metode în condiţiile nerespectării unor restricţii impuse asupra datelor sau în necunoştinţă de cauză poate transforma statistica într-un instrument cu ajutorul căruia se poate demonstra orice, inclusiv faptul că bătăile din aripi ale unui fluture aflat în Lausanne, Elveţia sunt responsabile pentru ploile din Paris.