Universitatea din Bucuresti
Header

Apariţii editoriale 2016

februarie 17th, 2017 | Posted by Ars Docendi in Evenimente 2016 - (Comments Off on Apariţii editoriale 2016)

Dr. Constantin Angelescu sau despre „un om al școalei prin excelenței”, Filip Stanciu, Lidia Stanciu
Metaforă și simbol la Tudor Arghezi, Mihaela Hristea
Semantica simbolului în poezia lui Ion Barbu, ed. a II-a, Steliana Mădălina Nicolof Deaconu
O istorie politică și socială a occidentului medieval. 950-1350, Claudiu Neagoe
Challenges of the English Verb System for Intermediate and Advanced Students, Adela Livia Catană
România în Consiliul de ajutor economic reciproc. De la dictat economic la emancipare, Andi-Mihail Băncilă
Femeia asasin și sindromul Stocholm. Studiu sociologic, Raluca Pavel
Dumnezeu a fost genetician. Genetica și Vechiul Testament. Calitatea educației. Învățare. Dezvoltare umană. Volum omagial dedicat profesorului Ioan Neacșu, Octavian Nicolae Popescu, Dan Potolea, Firuță Tacea
Tehnici de biofizică, Dana Cucu, Maria Mernea
Criza economică: contribuții la crearea unei noi paradigme de dezvoltare a societății, Diana Larisa Ionel Țâmpu
English in Military Context. Retrovision and Translation for Intermediate Students, Adela Livia Catană
Harta călătorului în Ținutul Buzăului/Traveler’s Map in Buzău Land. Geoparcul Ținutul Buzăului/ Buzău Land Geopark, coord. Răzvan-Gabriel Popa
Studii și aspecte teoretice în universul penitenciar, Lucian Rotariu
Jilava: o radiografie socială a unui penitenciar, Lucian Rotariu
Interferențe metodologice postsubstanțialiste, Ion Constantin
Aditivi alimentari, Florentina Israel-Roming
Progrese în medicina dentară, vol. 13, Consuela Ghiuță, Mihai Burlibașa (coord.)
Actualități în asistența medicală, vol. VII, Camelia Burcea, Viorel Ștefan Perieanu
Interkulturelle Kommunication im studienbegleitenden DaF-Unterricht, Ana Karlstedt
Tendințe și actualități în practica medicală, vol. I, Simona-Roxana Georgescu, Mircea Tampa
Sonetul lumii, Carmen Bulzan
Ecology & Sustainability of Territorial Systems: Concepts & Principles, Alexandru-Ionuț Petrișor
Le voyage d’Ahmet et Sinan au pays de Lumières, Stanislas Pierret, Arnaud Littardi
Dicționar de aviație englez-român, Elena-Raluca Constantin, Alexandra Ionescu
Early Modern Cartographies in Britain. The Cultural Geography of Travel and the Production of Knowledge about the New World, Petruța-Oana Năiduț
Imaginea Portugaliei în literatura română, Daniel Silva Perdigão
Făgăduiala (File rătăcite pe potecă), Maria Axinte-Buciumi
Psihosociologice. Panseuri, panseluțe și scaieți, Septimiu Checea
Vedere de pe Dealul Olarilor, vol. II, Gheorghe Păun
Tatăl meu. Schițe de portret, Silvia Șilaev Mateescu
Al. Hanță – repere pentru o biografie, Nicoale Scurtu
Domnitorul Gheorghe Bibescu. Călătorii și „vizite de lucru”, Nicoale Isar
Actualități în asistența medicală, vol. VIII, Luminița Oancea, Ioana Grigorescu
Parodii originale, George Topârceanu
Ortodoxie, erezie și gnosticism în primele secole creștine, Gelu Sabău
Sesiunea de comunicări științifice a studenților Facultății de Biologie, Marieta Costache (coord.)
Depănând amintiri cu Mihai Tican Rumano, Ion D. Amzica
Cercetarea în științele comunicării. Elemente de metodologie și euristică, Corina Sorana Matei
Simbolul în publicitate. Logo-ul, Corina Maria Sârbu
Ivan Șmeliov și treptele cunoașterii de sine, Iuliana Timofte
Interculturalitate, comunicare și mass-media, Ruxandra Coman, Silviu Șerban
Zona de influență a municipiului Baia Mare. Procese de adaptare la o economie în schimbare, Andrei Schvab
Cultură, istorie și societate, vol. V, Ștefan Ștefănescu, Claudiu Neagoe (eds.)
Geldinul 700, Ioan Vlaic, Marin Ursa
Fizica și tehnologia materialelor semiconductoare. Lucrări practice, Ștefan Antohe, Lucian Ion, Florin Stănculescu ș.a
Îndrumătorul nonviolenței. Elemente de teologie și psihologie în România secolului XXI, Gheorghe Avram
Conversational Complicity, Rodica Amel
Monostraturi Langmuir și Langmuir-Blodgett. Aplicații biomedicale, Ludmila Otilia Cinteză
Haide, bre! Incursiune subiectivă în lumea aromânilor, Irina Nicolau
Talmeș balmeș de etnologie și multe altele, Irina Nicolau
Nicolae Bălcescu în viziunea lui N. Iorga, Nicolae Isar
Di, di, di, murgule, di… Bucureștii trăsurilor cu cai, Dan Roșca
Bântuit de viețile altora. Memorii, Valentin Uritescu
Jurnal de front din Primul Război Mondial. Campania 1916/1917 – Regimentul 30 Muscel, Maior Stănescu Nicolae, ediție îngrijită și postfață de Christian Stănescu
Octombrie, când pleacă cocorii, Nicolae Marcovschi
English Cum Laude, Raluca Ghențulescu
Omul-Poveste, Anița Grigoriu
A 56-a Sesiune Anuală de Comunicări Științifice. 85 de ani de cercetare în domeniul microbiologiei, M. Enache, R.Cojoc, S. Neagu
Convergențe educaționale, Cristina Ștefan
Chipuri din Săcele, George Moroianu
Asistența psihologică instituționalizată, Adrian Prisăcaru
Amintiri din copilărie și din tinerețe, Miguel de Unamuno, trad. de Carmen Bulzan
Intervenții militare în secolul al XX-lea. De la criza Suezului la cea iugoslavă, Adrian Mihai Diaconu
The Shift of Cultural Typologies from Myth and Fairy Tale to the Fantastic Novel and Film, Eliana Ionoaia

 

Cartea de la ora 5 – Valentin Uritescu, Bântuit de viețile altora. Memorii

februarie 15th, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2016 - (Comments Off on Cartea de la ora 5 – Valentin Uritescu, Bântuit de viețile altora. Memorii)

 

Neașteptat de amară carte, dată fiind asocierea autorului preponderent cu succesul, umorul, șarjarea, ludicul picant și bufoneria ambiguă. După cele două volume de amintiri apărute la Humanitas –  Așa sunt eu, prost și Să ai grijă de cel bun din tine,  în 2011, respectiv 2013 – actorul autor își dezvăluie necruțător neliniștile, nesiguranța, frustrările, depresia, infidelitățile, scepticismul nevrotic, spectrul maladiv, instabilitatea, retractilitatea, triumfurile, dar și deziluziile profesionale, plus un nesațiu financiar frizând nevroza, totul forfotind amarnic sub zecile de măști ale unei cariere pe cât de invidiabilă, văzută dinspre confrați, pe atât de surprinzător de friabilă, odată citită prin grila confesiunii.

Sursa: Cartea de la ora 5

 

Cartea de la ora 5 – Dan Roşca, Di, di, di, murgule, di… Bucureștii trăsurilor

februarie 15th, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2016 - (Comments Off on Cartea de la ora 5 – Dan Roşca, Di, di, di, murgule, di… Bucureștii trăsurilor)

 

După istoricul marilor fabrici de bere din România, al rețelelor de distribuție și restaurantelor bucureștene, și după cartografierea universului negustoresc din zona Lipscanilor, Dan Roșca ne conduce prin Bucureștii birjelor, trăsurilor, cabrioletelor, faetoanelor, chirigiilor și muscalilor, al tramvaielor cu cai, diligențelor și omnibuzelor, printre potcovării, vopsitorii, curelari, tapițeri de trăsuri și ateliere de fierărie, cu descrieri de trasee, stații, tarife, firme și concesiuni, într-un captivant amestec de informație, paseism eficient și reverie urbană.

Sursa: Cartea de la ora 5

Bogdan Mușatescu – ultima poantă

ianuarie 4th, 2017 | Posted by Ars Docendi in Noutăţi - (Comments Off on Bogdan Mușatescu – ultima poantă)

În postfața la Titanic vals (Ars Docendi, 2013), actorul Bogdan Mușatescu, fiul dramaturgului, spunea: „Opera tatei s-a aflat și se află într-o zodie specială, zodia dragostei, de care m-am bucurat și eu. Acest lucru vine din familia noastră, veche familie de musceleni. Trebuie să vă fac o mărturisire. Eu am avut un timp – timpul de prețuire, timpul când nu mai există omul drag. Atunci îl înțelegi altfel, îl simți altfel.”

„Dacă tot ce am făcut în viața mea a avut umor, atunci Bobiță (Bogdan, n.n.) e cea mai reușită poantă a mea, fără discuție.” (Tudor Mușatescu, Pagini de jurnal – însemnare din anul 1953).

Iată ce mesaj trimitea recent Bogdan sub forma unei dedicații pe o carte: „Nu pot să scriu cu sufletul decât că sunteți ai mei, așa cum ați fost și ai lui.”

La cumpăna dintre ani, trimitea asemenea gânduri, urări, de multe ori cu poante. Acum mai face o poantă și ne trimite urări de acolo de sus, unde a plecat să râdă și să povestească alături de tatăl său.

Rămâne al nostru, pentru timp de înțelegere, timp de prețuire.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

* Slujba de înmormântare va avea loc joi 5 ianuarie, ora 13.00, la capela Cimitirului Bellu, unde se află depus trupul său.

Programul Editurii Ars Docendi la Târgul Internațional Gaudeamus 2016

noiembrie 14th, 2016 | Posted by Ars Docendi in Evenimente 2016 | Noutăţi - (Comments Off on Programul Editurii Ars Docendi la Târgul Internațional Gaudeamus 2016)

macheta-publicitate-gaudeamus-2016-a4

Imaginea Portugaliei în literatura română, Daniel Silva Perdigão

iunie 28th, 2016 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor - (Comments Off on Imaginea Portugaliei în literatura română, Daniel Silva Perdigão)

Coperta Imaginea Portugaliei

Cartea lui Daniel Perdigão, lucrare revăzută a unei teze de doctorat, reprezintă cea dintâi sinteză scrisă la noi asupra contac­telor româno-portugheze de-a lungul anilor. Dincolo de articole, de studii ocazionale şi de comunicări ştiinţifice punctuale, prezentul volum reuneşte pentru prima oară datele disponibile în materie, le ordonează cronologic şi le completează cu câteva semnificative contribuţii personale, unele remarcabile.

De altfel, candidatul însuşi nu a fost un doctorand obişnuit: el a predat româna la Universitatea din Lisabona, predă actual­mente portugheza la Universitatea din București, afirmându-se – prin propria sa activitate – drept cunoscător profund al relaţiilor româno-portugheze. (more…)

Programul Editurii Ars Docendi la Salonul Internaţional de carte Bookfest 2016

mai 31st, 2016 | Posted by Ars Docendi in Noutăţi - (Comments Off on Programul Editurii Ars Docendi la Salonul Internaţional de carte Bookfest 2016)

PT ziar 1.qxd