Universitatea din Bucuresti
Header

Bogdan Mușatescu – ultima poantă

ianuarie 4th, 2017 | Posted by Ars Docendi in Noutăţi - (Comments Off on Bogdan Mușatescu – ultima poantă)

În postfața la Titanic vals (Ars Docendi, 2013), actorul Bogdan Mușatescu, fiul dramaturgului, spunea: „Opera tatei s-a aflat și se află într-o zodie specială, zodia dragostei, de care m-am bucurat și eu. Acest lucru vine din familia noastră, veche familie de musceleni. Trebuie să vă fac o mărturisire. Eu am avut un timp – timpul de prețuire, timpul când nu mai există omul drag. Atunci îl înțelegi altfel, îl simți altfel.”

„Dacă tot ce am făcut în viața mea a avut umor, atunci Bobiță (Bogdan, n.n.) e cea mai reușită poantă a mea, fără discuție.” (Tudor Mușatescu, Pagini de jurnal – însemnare din anul 1953).

Iată ce mesaj trimitea recent Bogdan sub forma unei dedicații pe o carte: „Nu pot să scriu cu sufletul decât că sunteți ai mei, așa cum ați fost și ai lui.”

La cumpăna dintre ani, trimitea asemenea gânduri, urări, de multe ori cu poante. Acum mai face o poantă și ne trimite urări de acolo de sus, unde a plecat să râdă și să povestească alături de tatăl său.

Rămâne al nostru, pentru timp de înțelegere, timp de prețuire.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

* Slujba de înmormântare va avea loc joi 5 ianuarie, ora 13.00, la capela Cimitirului Bellu, unde se află depus trupul său.

Programul Editurii Ars Docendi la Târgul Internațional Gaudeamus 2016

noiembrie 14th, 2016 | Posted by Ars Docendi in Evenimente 2016 | Noutăţi - (Comments Off on Programul Editurii Ars Docendi la Târgul Internațional Gaudeamus 2016)

macheta-publicitate-gaudeamus-2016-a4

Dicționar de aviație englez-român, Elena-Raluca Constantin, Alexandra Ionescu

iulie 7th, 2016 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor - (Comments Off on Dicționar de aviație englez-român, Elena-Raluca Constantin, Alexandra Ionescu)

COPERTA DICTIONAR

Dicționarul de față vine în întâmpinarea tuturor celor care doresc clarificări și informații în legătură cu lexicul aviatic civil sau militar. Mai exact, lucrarea cuprinde termeni tehnici cu o frecvență ridicată în limbajul de specialitate, fiind un instrument lingvistic necesar inginerilor și ofițerilor ingineri de aviație. (…)

Dicționarul a avut ca punct de plecare ediții bilingve și monolingve care se regăsesc în lista bibliografică. Noi am revizuit aceste lucrări de referință, efectuând o serie de modificări și actualizând termenii din domeniul ingineriei de aviație care a cunoscut o dinamică deosebită în perioada ce a trecut de la elaborarea publicațiilor precedente.

Fondul lexical bogat al domeniului reprezentat în dicționar și dorința de a se acorda prioritate termenilor în funcție de importanța și de frecvența utilizării lor au dus la necesitatea unei selectări obiective. Desigur că reușita acestui lucru va fi reflectată de utilitatea lucrării pentru toți cei cărora le este adresată. (…)

Elena-Raluca CONSTANTIN
Alexandra IONESCU

 

Lucian Blaga în contextul literar şi cultural al revistei “Gândirea”, Mihaela Bacali

iulie 5th, 2016 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor - (Comments Off on Lucian Blaga în contextul literar şi cultural al revistei “Gândirea”, Mihaela Bacali)

Coperta Lucian Blaga - Mihaela Bacali 180

Relaţia poetului şi filosofului cu cercul revistei Gândirea, relaţie care nu a fost (şi nu a putut fi) descrisă şi apreciată corect în regimul totalitar, beneficiază acum de o perspectivă neconstrânsă ideologic şi totodată complet detaşată din punct de vedere uman. Autoarea, trebuie spus, profită din plin de aceste atuuri, scriind o lucrare obiectivă, din care însă, spre lauda sa, nu lipseşte coeficientul de empatie care face posibilă – cel puţin în stadiul contactului prim cu autorul, opera şi epoca lui – înţelegerea lucrurilor create de oameni.

Aşa cum e construită, lucrarea arată o bună cunoaştere a epocii literare interbelice, mai ales sub raportul confruntărilor de idei, atât de complexe şi atât de dificil de pătruns, mai ales când asupra acestor confruntări planează miile de pagini ale interpre­tărilor atât de diverse şi adesea atât de contradictorii, exclusiviste şi dogmatice, care au aşternut peste fapte şi adevăruri piatra tombală a cohortei de clişee. Se bucură, prin urmare, de o privire proaspătă toate punctele litigioase ale ideologiei Gândirii. Mai toate capitolele lucrării se ocupă de aspecte puţin, incomplet şi adesea eronat cunoscute.

Nicolae Mecu

 

Imaginea Portugaliei în literatura română, Daniel Silva Perdigão

iunie 28th, 2016 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor - (Comments Off on Imaginea Portugaliei în literatura română, Daniel Silva Perdigão)

Coperta Imaginea Portugaliei

Cartea lui Daniel Perdigão, lucrare revăzută a unei teze de doctorat, reprezintă cea dintâi sinteză scrisă la noi asupra contac­telor româno-portugheze de-a lungul anilor. Dincolo de articole, de studii ocazionale şi de comunicări ştiinţifice punctuale, prezentul volum reuneşte pentru prima oară datele disponibile în materie, le ordonează cronologic şi le completează cu câteva semnificative contribuţii personale, unele remarcabile.

De altfel, candidatul însuşi nu a fost un doctorand obişnuit: el a predat româna la Universitatea din Lisabona, predă actual­mente portugheza la Universitatea din București, afirmându-se – prin propria sa activitate – drept cunoscător profund al relaţiilor româno-portugheze. (more…)

Programul Editurii Ars Docendi la Salonul Internaţional de carte Bookfest 2016

mai 31st, 2016 | Posted by Ars Docendi in Noutăţi - (Comments Off on Programul Editurii Ars Docendi la Salonul Internaţional de carte Bookfest 2016)

PT ziar 1.qxd

Cartea de la ora 5 – Dan Roşca, Dulcamara, Cavalerul de Modă, Voaleta şi alte vestite prăvălii

mai 19th, 2016 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor - (Comments Off on Cartea de la ora 5 – Dan Roşca, Dulcamara, Cavalerul de Modă, Voaleta şi alte vestite prăvălii)

Un ghid seducător pentru junimea ce frecventează frenetic localurile din centrul istoric al Bucureştilor, de la Lupoaica din capătul Lipscanilor (sub firma „Voaleta”) către Podul Mogoşoaiei, ocolind prin Şelari, Smărdan, Gabroveni ş.cl.

Vreo 300 de fotografii de epocă – băcănii, brutării, prăvălii de băuturi, cafegii şi cafenele, magazine de îmbrăcăminte, încălţăminte ş.a.- comercianţi evrei, armeni, greci, italieni, francezi şi câteodată (a)români – tocmai bune de comparat cu prezentul arhitectonic, etnic, profesional şi comercial al zonei. Suculentă sursă de informaţii, reverii, exasperare şi jubilaţie paseistă.

Sursa: Cartea de la ora 5